Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-RX100M5

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den forrige opdatering

 • Forbedrer betjeningen med brug af undervandshus MPK-URX100A:
  1. Tilføjer "Automatisk undervandstilstand" i hvidbalanceindstillinger.
  2. Tilføjer "Blitz fra"-tilstand, når blitzen er oppe.
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer symptomet, hvor enheden ikke kan tændes, når en af følgende indstillinger er valgt: ([Quality: RAW&JPEG] (Kvalitet: RAW og JPEG) og [Soft Skin Effect: ON] (Blød hud-effekt: TIL) og [Face Detect.: ON]) (Ansigtsregistrering: TIL)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.

Filoplysninger

Filnavn

 • Systemsoftware ver.2.00 til DSC-RX100M5 (Windows)

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • 243 MB (255.581.936 byte)

Udgivelsesdato

 • 30/03/2017

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktion for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.00, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Computerhardware


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Ved softwareopdateringen skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1.
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Systemsoftwareopdateringen tager ca. 15 minutter, så du skal sørge for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Download af filen [Update_DSCRX100M5V200.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

  Til brugere af Windows 8.1 eller Windows 10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Installer

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCRX100M5V200.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter. 4. Tænd for kameraet.
 5. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet skal du vælge Menu --> Setup subpage 4 (Opsætning underside 4) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 6. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  En gang i mellem sker der det, når kameraet tilsluttes computeren med USB-kablet, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken eller AC-adapteren fra kameraet, genstart computeren, og følg procedurerne fra "2. Start System Software Updater".
 7. Når du har bekræftet teksten på LCD-skærmen på kameraet, skal du klikke på [Next] (Næste) Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.1.01 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.00 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du afbryde USB-forbindelsen og klikke på [Finish] (Afslut). Sluk for kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.

  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 8. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.

 9. Efter automatisk nulstilling vises nedenstående skærmbillede.
  Statusbjælken vises under opdatering (ca. 5 minutter).

  Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.
 10. Efter opdateringen vises nedenstående skærmbillede. Kameraet genstarter automatisk, hvilket kan tage et par minutter. Vent, indtil det samme skærmbillede vises på kameraets LCD, før softwareopdateringen påbegyndes.
  Når skærmbilledet vises, skal du trykke på knappen [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet.

  Hvis der vises en advarsel om gendannelse af data efter genstart, skal du vente, indtil advarslen forsvinder. Dette er ikke unormalt.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 2.00.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.