Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • TA-ZH1ES

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Afhjælper symptomer, hvor kilden fejltolkes som 24bit/384 kHz ved afspilning af 32 bit/384 kHz kilde på Walkman

Filoplysninger

Filnavn

 • Systemsoftware til hovedtelefonforstærker ver 1.0.3 (Windows)

Filversion

 • 1.0.3

Filstørrelse

 • 307 Kb (315.184 byte)

Udgivelsesdato

 • 21/03/2017

Forberedelser

Kontroller softwareversionen

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

 1. Tilslut USB-B-porten på hovedenheden til computeren.
  Tænd for hovedenheden, og indstil indgangen til [PC(USB-B)].
 2. Udfør det downloadede opdateringsprogram.
 3. Klik på knappen [Connect] (Tilslut) efter udførelse af opdateringsprogrammet.
 4. Følgende skærmbillede vises efter tilslutning til hovedenheden.
  Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Når du har opdateret, kan du ikke gå tilbage til den oprindelige softwareversion.
 • Stop afspilning af musik under afspilning.
 • Du må ikke gøre følgende under opdateringen:
  1. Slukke for produktet.
  2. Frakobl ikke USB-kablet, der forbinder hovedenheden og computeren.
  3. Betjen ikke hovedenheden og fjernbetjeningen.
  4. Undlad at klikke på [Disconnect] (Afbryd forbindelse).

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Download filen til din computer.
 2. Sørg for, at den downloadede filstørrelse er korrekt.
 3. Udpak opdateringsfilen.
  Højreklik på opdateringsfilen.
  Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til)

  BEMÆRK: Afhængigt af hvilket operativsystem du bruger, bliver den muligvis udpakket samtidig med downloadprocessen, eller den bliver ikke udpakket som beskrevet ovenfor.
  Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge et dekomprimeringsværktøj.
 4. Klik på [Update] (Opdater).
 5. Når opdateringen starter, vises følgende skærmbillede.
 6. Når opdateringen er fuldført, vises følgende skærmbillede.
  Klik på [Exit] (Afslut).
 7. Frakobl hovedenhedens netledning.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller, om softwaren er blevet opdateret til den nyeste version.
  Du kan kontrollere softwareversionen under "Check the software version" (Kontroller softwareversion).

  Bemærk: Hvis du klikker på [Disconnect] (Afbryd forbindelse) under opdateringen, eller opdateringen stopper halvvejs, skal du
  læse om processen for "Check the software version" (Kontroller softwareversion).