Artikel-ID : S700023198 / Sidst ændret : 12-07-2018

Overførsel og installation af applikationer


  Overførsel og installation af applikationer 

  Du kan installere applikationer på din tablet direkte på denne eller fra en computer.
  Bemærk:Du skal have en Google-konto til din tablet for at få adgang til Google Play Store.

  Fra din tablet

  1. Tryk på Apps, i øverste højre hjørne på startskærmen.
  2. Tryk på Play Store.
  3. Tryk på den app, du vil installere, og bank på Download
  4. Hvis den pågældende app koster penge, skal du banke på Buy(Køb) og følge betalingsanvisningerne.

  Fra en anden computer

  1. Åbn din internetbrowser, gå til play.google.com/store, og log på med din Google-konto.
  2. Led efter den applikation, du gerne vil installere på din tablet, og klik på Install (Installer).
   Hvis de pågældende apps koster penge, skal du trykke på Purchase (Køb) og følge betalingsanvisningerne.
  3. Kontroller, at din tablet er valgt som gældende enhed, og klik på Install (Installer).
  4. Applikationerne bliver automatisk installeret på din tablet efter kort tid, hvis den er tændt og har forbindelse til internettet.