Artikel-ID : 00249354 / Sidst ændret : 14-04-2021

Soundbars: Hvor finder du modelnavnet og serienummeret?

    Du finder modelnavnet og serienummeret på en mærkat nederst på soundbaren.

    Soundbar model name serial number

    1. Modelnavn
    2. Serienummer