Artikel-ID : 00242488 / Sidst ændret : 05-03-2020

Jeg kan ikke oprette forbindelse til mit eget wi-fi-netværk

  Tip

  De følgende trin varierer muligvis for de forskellige Android-versioner. Hvis du vil vide, hvilken Android-version din enhed har, skal du finde og tappe på Indstillinger > Om telefonen > Android-version. Hvis du ikke kan se Om telefonen under Indstillinger, skal du tappe på System.

  • Genstart din enhed, og slå derefter wi-fi fra og til igen.

  Sådan slår du wi-fi til eller fra

  • Genstart routeren. Kontrollér, at routeren er wi-fi-certificeret. Enheden er Wi-Fi-certificeret, og hvis routeren ikke er det, kan enhederne muligvis ikke kommunikere korrekt.

  Sådan kontrollerer du, om din router er Wi-Fi Certified®

  • Få din enhed til at glemme indstillingerne for det wi-fi-netværk, du vil oprette forbindelse til, og nulstil det.
  • Kontrollér, at du er inden for wi-fi-routerens rækkevidde. Kontrollér wi-fi-signalstyrken  (ikon for wi-fi) i statuslinjen. Hvis signalet er svagt, eller der ikke er noget signal, skal du gå tættere på wi-fi-hotspottet, dvs. den enhed, der leverer wi-fi-netværket.
  • Sørg for, at routeren bruger den nyeste softwareversion. Kontakt producenten af routeren for at få vejledning i, hvordan du opdaterer softwaren på routeren.
  • Kontrollér følgende routerindstillinger ved hjælp af en computer. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du ændrer indstillingerne, skal du kontrollere brugervejledningen for routeren eller kontakte producenten af routeren.
   • Netværkstilstand/-hastighed: Skift til automatisk eller blandet tilstand i stedet for b, g eller n.
   • SSID og adgangskode: Kontrollér, at der ikke er nogen specialtegn eller tegn, der ikke er en del af ASCII-standardtegnsættet.
   • DHCP: Kontrollér, at den er tændt. Du kan også angive en statisk IP-adresse, hvis du har problemer med at få adgang til internettet via wi-fi-forbindelsen.
   • MAC-filter: Sørg for, at det er aktiveret. Angiv også, at enheden er tilladt.
   • Kanal: Brug en anden kanal, helst 11 eller lavere.
  • Tilføj enhedens MAC-adresse til MAC-filtreringstabellen på wi-fi-routeren. MAC-adressen er påkrævet for nogle routere.
   Du kan få vejledning i, hvordan du føjer MAC-adressen til MAC-filtreringstabellen i routeren, i brugervejledningen til routeren eller ved at kontakte producenten af routeren.

  Sådan finder du MAC-adressen på din enhed

  • Udfør en nulstilling til standardindstillingerne. Det er undertiden den bedste løsning, hvis din enhed ikke længere fungerer korrekt, men bemærk, at det sletter alle personlige data, der er gemt på enhedens interne hukommelse. Husk at tage en backup af de data, du vil bevare.

  Sådan sikkerhedskopierer du dine data ved hjælp af en computer

   Sådan sikkerhedskopierer og synkroniserer du apps, telefonindstillinger og opkaldshistorik 

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 10)

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 9)

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 8)