Artikel-ID : 00161724 / Sidst ændret : 30-01-2018

Fortrolighedspolitik for appen til den Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp

  Fortrolighedspolitik for Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp

  Denne fortrolighedspolitik forklarer følgende elementer:

  i.Hvordan Sony Corporation ("Sony", "vi", "vores" eller "os") kan læse, indsamle, bruge og/eller gemme oplysninger om din anvendelse af "Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp".

  ii.Hvordan du kan kontakte os.

  Læs denne fortrolighedspolitik, og angiv, om du accepterer dens vilkår ved at vælge den relevante knap eller afkrydsningsfelt, som beskriver din accept eller din afvisning. Denne fortrolighedspolitik er et tillæg til eventuelle andre fortrolighedspolitikker, som måtte gælde for dine interaktioner med Sonys samarbejdspartnere, datterselskaber, produkter, software eller tjenester.

  1. Om Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp

  Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp er en app, der er nødvendig, for at du kan bruge din bærbare projektor med ultrakort projektion.

  2. Oplysninger, der indsamles, når du bruger Bærbar Ultra Short Throw-projektorapp ("appen")

  Automatisk indsamlede oplysninger

  Sony modtager muligvis visse oplysninger automatisk, når du bruger appen:

  § Enhedsoplysninger, som er registreret af en bruger af appen
  (f.eks. enheds-ID, modelnavn, navn på producent)

  § Oplysninger om applikation (f.eks. applikations-ID eller applikationsversion)

  § Oplysninger om, hvordan du bruger appen

  De automatisk indsamlede oplysninger, som er beskrevet ovenfor, uploades med et entydigt nummer tildelt til de enheder, hvor denne applikation er installeret, hvilket gør det muligt for os at skelne mellem de data, der modtages fra sådanne enheder og data modtaget fra andre enheder.

  De automatisk indsamlede oplysninger, der er beskrevet ovenfor, anvendes kun til statistiske formål. Sony vil ikke sende dig uopfordret marketingkommunikation.

  Hvis du ønsker at stoppe automatisk dataindsamling, bør du ophøre med at bruge/afinstallere appen.

  3. På hvilke andre måder bruger Sony dine oplysninger?

  Til at udvikle nye produkter og tjenester

  Sony vil muligvis indsamle og/eller analysere de oplysninger, der henvises til i afsnit 2, med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester og udvikle nye.

  Til at beskytte Sony og dets brugere

  Sony vil muligvis indsamle og/eller analysere oplysninger, der henvises til i afsnit 2, for at kunne identificere potentielle sikkerhedstrusler og for at beskytte Sony, dets brugere og dets associerede selskaber.

  4. Hvem har ellers adgang til dine oplysninger?

  Vi deler ikke deres oplysninger med andre.

  5. Dataopbevaring, administration af dine oplysninger

  Vi opbevarer de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 2, så længe du bruger applikationerne og i en periode på seks måneder derefter. Hvis du ønsker, at vi skal slette brugerleverede data, som du har givet via applikationerne, bedes du kontakte os via din lokale Sony-virksomhed: http://www.sony-europe.com, så vil vi besvare din henvendelse inden for en rimelig tid og på en rimelig måde. Bemærk, at nogle af eller alle de brugerleverede data kan være påkrævede, for at applikationerne kan fungere korrekt, og vi kan være nødt til at opbevare visse data i henhold til lovgivningen.

  6. International overførsel af dine oplysninger

  Applikationerne er tilgængelige for brugere i hele verden. Dine oplysninger vil blive behandlet, opbevaret og overført med de formål, der er beskrevet i afsnit 2 og 3 til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) og/eller det land, du bor i, herunder især Japan. Dine oplysninger vil blive behandlet af personale, der arbejder uden for EØS og/eller det land, hvor du er bosat, der arbejder for os eller for en af vores tjenesteudbydere, og de kan ses af dette personale i de pågældende lande. Lovgivning vedr. databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger i disse lande giver muligvis ikke samme beskyttelsesniveau som i EØS, og/eller det land, hvor du er bosat, og du har muligvis færre juridiske rettigheder i forhold til dine oplysninger.

  7. Sikkerhed

  Sony forpligter sig til at tage rimelige forholdsregler for at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af dine oplysninger. Selvom vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, som sendes til os via applikationen, eller som vi gemmer på vores systemer, eller som er gemt på vores tredjepartsleverandørers systemer.

  8. Vores politik vedr. børn

  Sony lægger vægt på at overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende indsamling, opbevaring og brug af personlige oplysninger om børn. Hvis du er forælder eller værge og er bekymret for, at dit barn har givet os personlige oplysninger uden dit samtykke, bør du kontakte os som angivet nedenfor.

  9. Fortrolighedsrettigheder

  I nogle lande, herunder landene i EØS, har du bestemte rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger om dig, som Sony opbevarer. Disse kan omfatte retten til at bede om en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, og du kan anmode om, at vi korrigerer, ændrer, sletter eller blokerer sådanne personlige oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte din lokale Sony-virksomhed: http://www.sony-europe.com

  10. Ændringer

  Sony kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, af enhver grund.
  Sony vil give dig besked om ændringer i fortrolighedspolitikken via applikationen.
  Hvis du vil kigge på fortrolighedspolitikken, kan du til enhver tid klikke på følgende: Privacy policy

  11. Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til denne fortrolighedspolitik, eller hvis du ønsker at gøre brug af en juridisk rettighed, du måtte have i forhold til dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via din lokale Sony-virksomhed: http://www.sony-europe.com

  Sidst opdateret 09/09/2016