Artikel-ID : 00192245 / Sidst ændret : 22-01-2018

Nogle kanaler er forsvundet fra TV-programguiden

  Hvis kanalens navn ændres, ændres kanalnummeret muligvis også. Hvis det er tilfældet, skal du gendanne kanalnummer ved hjælp af følgende metode(r).

  Hvis Sony Editor-softwaren bruges: (Kun Tyskland)

  1. Eksporter kanallisten til en USB-lagerenhed.

   1. Tilslut USB-lagerenheden til TV'et.
   2. Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
   3. Vælg Settings (Indstillinger).
   4. Vælg Channel set up (Kanalopsætning) i kategorien TV.
   5. Vælg Digital set up (Digital opsætning).
   6. Vælg Technical setup (Teknisk opsætning).
   7. Vælg Programme List Transfer (Overførsel af programliste).
   8. Vælg Export (Eksportér).
  2. Gendan kanalnummeret ved hjælp af Sony Editor-softwaren:

   1. Tilslut den USB-lagerenhed, der bruges til en PC.
   2. Åbn kanallisten ved hjælp af Sony Editor-softwaren.
   3. Søg efter det tilsvarende kanalnavn på listen, og gendan det oprindelige kanalnummer.
  3. Importér kanallisten til TV'et:

   1. Gentilslut den USB-lagerenhed, der bruges til TV'et.
   2. Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
   3. Vælg Settings (Indstillinger).
   4. Vælg Channel set up (Kanalopsætning) i kategorien TV.
   5. Vælg Digital set up (Digital opsætning).
   6. Vælg Technical setup (Teknisk opsætning).
   7. Vælg Programme List Transfer (Overførsel af programliste).
   8. Vælg Import (Importér).

  Hvis Sony Editor ikke bruges

  Søg efter det tilsvarende kanalnavn, og gendan det oprindelige kanalnummer med følgende metode:

  • For Digital/kabel

   1. Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
   2. Vælg Settings (Indstillinger).
   3. Vælg Channel set up (Kanalopsætning) i kategorien TV.
   4. Vælg Digital set up (Digital opsætning).
   5. Vælg Digital Tuning (Digital indstilling).
   6. Vælg Program List edit (Redigering af programliste).
   7. Tryk på knappen [↓] (pil ned) eller [↑] (pil op) på fjernbetjeningen for at søge efter det tilsvarende kanalnavn.
   8. Vælg det tilsvarende kanalnavn, og tryk på knappen [→] (Højre pil) på fjernbetjeningen. Kanalnavnet vil være fremhævet med hvidt og flyttet mod højre.
   9. Tryk på knappen [↓] (pil ned) eller [↑] (pil op) på fjernbetjeningen for at gå til det forrige kanalnavn.
  • For Satellit
   Kun trin 5 og 6 er forskellige fra ovenstående Digital/kabel-afsnit, resten er det samme.
   Trin 5 og 6 er som følger:

  5. Vælg Satellit setup (Satellitopsætning).
  6. Vælg Satellite Programme List edit (Redigering af satellitprogramliste).