Artikel-ID : 00137998 / Sidst ændret : 12-07-2018

Jeg kan ikke se satellit-TV-programmer

  Hvis du pludselig har problemer med at se satellitprogrammer på dit TV, kan du prøve følgende:

  1. Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
  2. Vælg Settings (Indstillinger), og tryk på knappen Enter.
  3. Vælg Channel setup (Kanalopsætning) i kategorien TV, og tryk derefter på knappen Enter.
  4. Vælg Digital setup (Digital opsætning), og tryk på knappen Enter.
  5. Vælg Satellite Set-up (Satellitopsætning), og tryk på knappen Enter.
  6. Vælg Digital Satellite Tuning (Digital satellitindstilling), og tryk på knappen Enter.
  7. Vælg Yes (Ja), og tryk på knappen Enter.

   Start automatisk indstilling
  8. Vælg Next (Næste), og tryk på knappen Enter.

   Billede
  9. Vælg General Satellite (Generel satellit) eller Preferred Satellite (Foretrukket satellit) (vælg den satellit, der tidligere blev indstillet), og tryk derefter på knappen Enter.

   Generel satellit
  10. Vælg Normal Scan (Normal scanning), og tryk på knappen Enter.
  11. Hvis du valgte Preferred Satellite (Foretrukket satellit), skal du vælge Operator (Operatør) og derefter trykke på knappen Enter.
  12. Vælg den satellit, som der vises DiSEqC Control Disabled (DiSEqC-styring deaktiveret) for, og tryk derefter på knappen Enter.

   Satellit 1
  13. Vælg LNB Configuration (LNB-konfiguration), og tryk på knappen Enter.
  14. Vælg DiSEqC Control (DiSEqC-styring), og ret værdien fra Disabled (Deaktiveret) til den korrekte værdi.

   DiSEqC-styring
  15. Tryk på knappen BACK (Tilbage) flere gange, indtil du vender tilbage til startskærmen, og kontroller derefter, om du kan se satellit-TV-programmer.

  VIGTIGT: Der er en mulighed for, at hvis du vender tilbage til TV'ets hovedmenuskærm ved at bruge knappen HOME, så afspejles de nye indstillinger ikke.