Artikel-ID : 00192327 / Sidst ændret : 12-07-2018

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Android TV fra Sony (Satellite Single Antenna Guide)?

  Dette er en trin-for-trin vejledning i, hvordan du udfører en grundlæggende indstilling for en enkelt antenne-satellit (LNB).

  VIGTIGT: Før du begynder indstillingen, skal du bruge de grundlæggende oplysninger om dit satellitsystem (f.eks. hvilken satellit der modtages, eller hvordan signalet distribueres fra satellitantennen til TV). Disse oplysninger kan hentes ved at kontakte din udsendelse og satellit-antenneudbyderen.

  Nedenstående procedure gælder for alle Android TV fra Sony. Afhængigt af TV-modellen kan der dog være små forskelle mellem layoutet på fjernbetjeningen og menugrænsefladen.
  Hvis du har brug for yderligere vejledning på et tidspunkt, kan du finde yderligere oplysninger i dit TV's indbyggede Hjælpeguide eller ved at gå til TV-modellens supportside.

  Fjernbetjeningsvejledning Fjernbetjeningsvejledning
  Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i TV-menuen Vælg indstillinger ved at trykke på "plus"-knappen. Dette er den runde knap midt i det runde menuområde på fjernbetjeningen.

  1. Tænd for TV'et, og sørg for, at satellit-antennekablet er tilsluttet korrekt til TV'et.
  2. Tryk på [HOME]-knappen på din fjernbetjening.

  3. Gå til menuen Settings (Indstillinger), der findes nederst på startskærmen.
   Fjernbetjeningsvejledning

  4. Vælg Channel Setup (Kanalopsætning) → Digital Setup (Digital opsætning) →Satellite Set-up (Satellitopsætning) → Digital Satellite Tuning (Digital satellitindstilling).

  5. Når du bliver stillet spørgsmålet "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Vil du starte digital satellitindstilling?), skal du vælge Yes (Ja).
  6. Du bliver bedt om at vælge din satellit-antennekonfiguration. 
   I Antenna Configuration (Antennekonfiguration) skal du vælge mellem Fixed antenna (Fast antenne), DiSEqC eller Single Cable (Enkelt kabel) distribution og vælge Next (Næste).
  7. I dette trin vil du blive bedt om at vælge mellem to satellit-kanallister: Preferred Satellite (Foretrukken satellit) eller General Satellite (Generel satellit).

   • Preferred Satellite (Foretrukken satellit) indeholder en kanalliste fra den valgte udbyder af udsendelser sammen med nogle standardparametre, der hjælper med at indstille kanaler.
   • General Satellite (Generel satellit) viser alle kanalerne i den valgte satellit-antenne. Parametrene for modtagelse og indstilling bruger standardindstillingerne og skal muligvis rettes i overensstemmelse med installationstypen.

   Det anbefales at vælge Preferred Satellite (Foretrukken satellit).
  8. I næste trin kan du se en liste over udbydere. Vælg din satellitudbyder.
   BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde din foretrukne udbyder på listen, skal du gå tilbage til den forrige side og vælge General Satellite (Generel satellit) som nævnt i trin 7.

  9. Du kan nu indstille netværksparametrene ved at vælge satellitten fra listen. Til en grundlæggende opsætning skal du beholde standardindstillingerne.

   BEMÆRK: Nogle parametre kan ændres ved indstillingen af Preferred Satellite (Foretrukken satellit), og alle parametre kan ændres ved indstillingen af General Satellite (Generel satellit). Henvend dig til din udbyder af udsendelser og din udbyder af satellit-antennesystem for at få specifikke oplysninger om, hvilke indstillinger du skal angive.
  10. Vælg Start.

  TV'et påbegynder nu indstilling. Denne proces kan tage op til en time, afhængigt af den valgte konfiguration.