Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Om denne download

 • Navn:SLT-A99-firmwareopdatering ver.1.02 (Macintosh)
 • Frigivelsesdato:27/08/2013
 • Fordele og forbedringer:
  • Tilføjelse til HDMI simultan udgangstilstand: Under standby for videooptagelse er kameraet i stand til at vise smooth 50fps video simultant på både den eksterne skærm, der er forbundet via HDMI, og LCD-skærmen på kameraet.
   Bemærk: Kameraet skal være i filmtilstand [HDMI Info. Display] indstillet til [Off].

Følgende fordele og forbedringer i det tidligere opgraderingsprogram er med i version 1.02:

 • Yder support af følgende "Dual AF"-funktionskompatible objektiver: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Yder support af følgende automatisk kompenseringstilpassede objektiver: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.02 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem
Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FM500H
   eller
   AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FM500H-batteripakke eller en AC-PW10AM AC-adapter/oplader (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Dæk ikke okularsensorerne til under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen bedes du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD].
 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_SLTA99V102.dmg]. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_SLTA99V102] på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 8. Hvis det ikke allerede er sket, fjernes hukommelseskortet fra kameraet.
 9. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 10. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  • Ved klik på Next (Næste) må du ikke dække okularsensorerne ( figur 2.1) under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD] ( figur 2.1).
  • Hvis figur 2 ikke vises på kameraets LCD-skærm, skal du fjerne USB-kablet fra kameraet og gå videre til "Recovery procedure (Genopret operativsystem)", der beskrives nederst på siden.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2
  Figur 2.1

 11. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 3)
 12. Efter bekræftelsen af at Current version [Gældende version] er [Ver.1.01 eller ældre] skal du klikke på Next (Næste).

  Hvis gældende version er [ver.1.02], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.
  Figur 3

 13. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 14. Tryk midt på [multivælgeren] for at tilbagestille kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på [multivælgeren]. Gå videre til næste trin.

 15. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 16. Efter nulstilling, verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 17. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må aldrig slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 18. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 6. Klik på Finish (Afslut) og fjern USB-kablet.

  Figur 6


 19. Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.02.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.