Om denne download

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed og tilbyder derfor opdatering af firmwaren på DSLR-A700. Se afsnittet "Vejledning til download og installation" i dette dokument for, hvordan du downloader og installerer firmwareopdateringen.

Vigtigt:

Hvis det ikke er muligt at opdatere firmwaren, bedes du kontakte Sony. Når kameraet er opdateret, skal du formatere optagemediet eller slette opdateringsfilen (DSCA700.app) på optagemediet.

Forbedringer og fejlrettelser
 • Der er tilføjet muligheden for at vælge AE-bracketing (enkelt eller kontinuerligt) med 3 billeder i 2 EV-trin.
 • Der er tilføjet muligheden for at slå Høj ISO NR [Fra].
 • Forbedring af billedkvaliteten ved høj ISO-indstilling
 • Forbedring af den automatiske hvidbalance og D-områdeoptimeringen.
 • Forbedring af kommunikationsstabiliteten mellem kamerahuset og det lodrette greb.
Berørte modeller
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Relevante firmwareversioner
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3
Sådan finder du versionsnummeret for firmwaren på dit kamera
 1. Sæt Power-knappen på ON.
 2. Tryk på MENU-knappen.
 3. Tryk på DISP-knappen, når menuen bliver vist.
 4. Firmwareversionen bliver vist på et skærmbillede på LCD-skærmen.
 5. Tryk midt på multivælgeren for at lukke skærmbilledet.

Bemærk: Hvis firmwareversionen er "Ver. 4", skal firmwaren ikke opdateres.

Krav til computer og hardware
 1. Du skal have en computer, der opfylder disse krav:

  • Et af følgende operativsystemer:

   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
  • USB-port.
  • En kortport, som er kompatibel med optagemediet, der skal bruges.
  • Mindst 5 MB ledig plads på harddisken.
  • Mindst 32 MB RAM-hukommelse.

 2. Strømkilde

  Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet NP-FM500H batterienhed eller en AC-VQ900AM AC-adapter/oplader.
 3. Optagemedie

  Du skal bruge en af disse optagemedier:

  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* med min. 16 MB kapacitet.
   * "Memory Stick Duo" er anvendt som udtryk i dette afsnit.
  • Et CF-kort (CompactFlash) med min. 16 MB kapacitet
  • Et Microdrive.

   Bemærk: Optagemediet SKAL først formateres med kameraet. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du formaterer optagemediet, fordi alle data (også beskyttede billeder) bliver slettet ved formateringen og kan ikke gendannes.

 4. USB-ledning

  Brug den medfølgende USB-ledning til kameraet. Ved brug af andre USB-ledninger er det ikke sikkert, at det er muligt at foretage opdateringen.

  Bemærk: USB-ledningen skal kun bruges ved brug af computere, som ikke har en kortport, der er kompatibel med optagemediet.

 • Trin 1 - Download firmwareopdateringen til din computer.
  • Sørg for at lukke alle åbne programmer, bortset fra internetbrowseren.
  • Du skal acceptere betingelserne for slutbrugerlicensen nederst på siden. Klik på "Accepter", når du har læst licensbetingelserne. Der bliver åbnet et vindue.
  • Klik på linket "Download it", som svarer til dit operativsystem.
  • Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

 • Trin 2 - Udpak den downloadede fil.Dobbeltklik på den downloadede fil for at udpakke den. Alt efter hvilket operativsystem du har, bliver filen eventuelt udpakket automatisk, når du har downloadet den.

  Følgende fil bliver oprettet: DSCA700.app [filstørrelse: 4.719.092 byte]*
  (*) Filtypenavnet bliver muligvis ikke vist (afhænger af indstillingerne i dit operativsystem).
 • Trin 3 - Kopier opdateringsfilen til optagemediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive).
  • Klargør optagemediet (Memory Stick Duo / CF-kort / Microdrive) til opdateringen, og formater det derefter med kameraet.
   Bemærk:

   • Hvis det ikke er formateret, vil firmwareopdateringen muligvis ikke gå i gang.
   • Bemærk, at alle data (også beskyttede billeder) bliver slettet ved formatering og kan ikke gendannes.
   Formatering af optagemediet:

   1. Sæt Power-knappen på ON.
   2. Tryk på MENU-knappen, og kontroller "Hukommelseskort" i forhold til den korrekte type til opdateringen (Memory Stick Duo / CF-kort/ Microdrive) på opsætningsmenu-2.   3. Vælg "Formater" på afspilningsmenu-1 med multivælgeren og tryk derefter midt på multivælgeren.   4. Bekræftelsesskærmbilledet bliver vist. Vælg [OK] med multivælgeren og tryk derefter midt på multivælgeren.
   5. Når formateringen er fuldført, skal du trykke på MENU-knappen for at lukke menuen.

  • Hvis din computer har en kortport, som er kompatibel med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:

   • Sæt optagemediet, der er formateret med kameraet, i kortporten på computeren.
   • Kopier opdateringsfilen (DSCA700.app) til rodbiblioteket på optagemediet.

    Bemærk: Optagemediet SKAL først formateres med kameraet. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du formaterer optagemediet, fordi alle data (også beskyttede billeder) bliver slettet ved formateringen og kan ikke gendannes.

  • Hvis du ikke har en kortport, som er kompatibel med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive, på din computer:

   • Sæt et formateret optagemedie i kameraet (optagemediet skal være formateret med kameraet, ikke med computeren).
   • Sæt et fuldt opladet batteri (NP-FM500H) i kameraet, eller tilslut AC-adapteren til kameraet.
   • Sæt Power-knappen på ON.
   • Tryk på MENU-knappen for at åbne optagemenuen.
   • Vælg side 2 på opsætningsmenuen med multivælgeren, og kontroller, at "USB-tilslutning" er indstillet til "Masselager".   • Hvis det ikke er tilfældet, skal du ændre det til "Masselager" på følgende måde:

    • Vælg "USB-tilslutning" med multivælgeren.
    • Tryk midt på multivælgeren.
    • Vælg "Masselager" med multivælgeren, og tryk derefter midt på multivælgeren.

   • Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
   • Tilslut kameraet og computeren vha. USB-ledningen, der medfølger til kameraet.
   • Kopier opdateringsfilen "DSCA700.app" til rodbiblioteket på optagemediet, der er isat kameraet.
   • Når filen er kopieret, skal du frakoble USB-ledningen.

 • Trin 4 - Opdater kameraets firmware.Vigtigt: Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet NP-FM500H batterienhed eller en AC-VQ900AM AC-adapter/oplader (købes særskilt).
  Batteriet må ikke tages ud/AC-adapteren må ikke frakobles ved opdateringen af firmwaren. Ellers kan kameraet blive beskadiget permanent.

  1. Sæt Power-knappen på ON, og vælg hukommelseskorttypen, der skal bruges til opdateringen (Memory Stick Duo / CF-kort / Microdrive), og sæt derefter Power-knappen på OFF igen.
  2. Sæt optagemediet med opdateringsfilen i kameraet. Tryk på MENU-knappen og hold den inde, mens du sætter Power-knappen på ON.  3. Bekræftelsesskærmbilledet bliver vist.   Hvis bekræftelsesskærmbilledet ikke bliver vist på LCD-skærmen:

   • Hvis optagemediet ikke er formateret, vil firmwareopdateringen muligvis ikke gå i gang.
   • Sørg for at placere opdateringsfilen (DSCA700.APP) i rodmappen på optagemediet.


  4. Brug multivælgeren til at markere "OK", og tryk derefter midt på multivælgeren for at bekræfte. Hvis du vælger "Nej", bliver funktionen annulleret.
  5. Opdateringen går i gang.  6. Når opdateringen er fuldført, bliver der vist en meddelelse om, at opdateringen er fuldført, og at kameraet genstarter automatisk efter ca. 10 sekunder.  7. Sæt Power-knappen på OFF, når kameraet er genstartet, og tag optagemediet ud.
 • Trin 5 - Kontroller firmwareversionen.  • Sæt Power-knappen på ON.
  • Tryk på MENU-knappen. MENUEN bliver vist på LCD-skærmen.
  • Tryk på DISP-knappen (Vis).
  • Firmwareversionen bliver vist på LCD-skærmen. Kontroller, at den viste version er "Ver. 3".

  • Tryk midt på multivælgeren for at lukke skærmbilledet med versionsnummeret.
  • Vigtigt: Hvis det ikke er muligt at opdatere firmwaren, bedes du kontakte Sony. Når kameraet er opdateret, skal du formatere optagemediet eller slette opdateringsfilen (DSCA700.app) på optagemediet.