Om denne download

Attention

Downloadtjenesten er ophørt den 31. marts 2017
Denne firmware er udelukkende beregnet til europæiske Alpha-kameraer
Omfattet udstyr
 • DSLR-A100 - hus med firmwareversion 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100K - zoomobjektivsæt med firmwareversion 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100W - zoomobjektivsæt med firmwareversion 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100H - zoomobjektivsæt med firmwareversion 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
Forbedringer

Med denne opdatering understøtter kameraet visning af objektivoplysninger (brændvidde) for zoomobjektiv DT 55-200mm F4-5.6.

Sådan finder du firmwareversionen på dit kamera
 1. Sæt Power-knappen på ON.
 2. Tryk på MENU-knappen. MENUEN bliver vist på LCD-skærmen.
 3. Tryk påknappen (Vis).
 4. Firmwareversionen bliver vist på LCD-skærmen.
  Hvis den viste firmwareversion er 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03, skal du opdatere firmwaren i dit kamera.
  Hvis den viste firmwareversion er 1.04, er det IKKE nødvendigt at opdatere kameraet.
Krav til computer og hardware
 1. Du skal have en computer, der opfylder disse krav:
  • Et af følgende operativsystemer:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
  • USB-port.
  • En kortport, som er kompatibel med:
   1. Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
   2. CF-kort (Compact Flash)
   3. Microdrive
 2. Du skal bruge et af følgende optagemedier:
  • En Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* med min. 16 MB kapacitet.
   * "Memory Stick Duo" er anvendt som udtryk i dette afsnit.
  • Et CF-kort (Compact Flash) med min. 16 MB kapacitet.
  • Et Microdrive.
Bemærk:
 • Hvis du har Windows 98/98SE, kan du ikke tilslutte kameraet til computeren via USB. Derfor skal computeren have en kortport eller en kortlæser, der passer til dit optagemedie.

Installer

 • Trin 1 - Download firmwareopdateringen til din computer.
  • Sørg for at lukke alle åbne programmer.
  • Du skal acceptere betingelserne for slutbrugerlicensen nederst på siden. Når du har læst aftalen, skal du klikke på "Accepter", hvorefter der åbnes et vindue.
  • Klik på linket "Download it", som svarer til dit operativsystem.
  • Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.
 • Trin 2 - Udpak den downloadede fil.
  Dobbeltklik på den downloadede fil for at udpakke den. Alt efter hvilket operativsystem du har, bliver filen eventuelt udpakket automatisk.
  Disse to filer bliver oprettet:
  • DSCA100.app (filstørrelse: 1.817.968 byte]*
  • DSCA100.str (filstørrelse: 162.168 byte]*
  * Filtypenavnet bliver muligvis ikke vist (afhænger af indstillingerne i dit operativsystem).
 • Trin 3 - Kopier opdateringsfilen til optagemediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive).
  • Hvis din computer har en kortport, som er kompatibel med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:
   • Sæt optagemediet, som er formateret med kameraet, i kortporten på computeren.
   • Kopier opdateringsfilerne (DSCA100.app og DSCA100.str) til rodbiblioteket på optagemediet.

   • Hvis du ikke har en kortport, som er kompatibel med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive, på din computer:
    • Sæt et formateret optagemedie i kameraet (optagemediet SKAL være formateret med kameraet, ikke med computeren).
    • Sæt et fuldt opladet batteri (NP-FM55H) i kameraet, eller tilslut AC-adapteren til kameraet.
    • Sæt Power-knappen på ON.
    • Tryk på MENU-knappen for at åbne optagemenuen.
    • Marker opsætningsikonetmed kontrolknappen (), og tryk på kontrolknappens centerknap for at åbne opsætningsmenuen.

   • Kontroller, at "Masselager" er indstillet under "Overførsel" i opsætningsmenuen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille overførselstilstanden til "Masselager". Vælg overførselstilstanden med kontrolknappen (). Tryk på () på kontrolknappen for at se indstillingsmulighederne for denne tilstand. Vælg "Masselager" med kontrolknappen (), og tryk derefter på kontrolknappens centerknap.
   • Tryk på MENU-knappen for at lukke MENU-skærmbilledet.
   • Tilslut kameraet og computeren vha. USB-ledningen, der medfølger til kameraet.
   • Kopier opdateringsfilerne (DSCA100.app og DSCA100.str) til rodbiblioteket på optagemediet, der er sat i kameraet.
   • Når filen er kopieret, skal du frakoble USB-ledningen.
 • Trin 4 - Opdater kameraets firmware.
  Vigtigt:
  Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet NP-FM55H batterienhed eller en AV-VQ900AM AC-adapter/oplader (købes særskilt).
  Batteriet må ikke tages ud/AC-adapteren må ikke frakobles ved opdateringen af firmwaren. Ellers kan kameraet blive beskadiget permanent.
  • Sæt optagemediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive) med opdateringsfilerne i kameraet, og sæt derefter Power-knappen på ON.
  • Tryk påknappen (Afspilning).
  • Bekræftelsesskærmbilledet bliver vist.
  • Brug kontrolknappen () til at markere "Ja", og tryk derefter på kontrolknappens centerknap. Hvis du vælger "Nej", bliver funktionen annulleret.
  • Nu går opdateringen i gang.
  • Når opdateringen er fuldført, bliver nedenstående skærmbillede vist. Sluk for kameraet og tag optagemediet ud.
 • Trin 5 - Kontroller firmwareversionen.
  • Sæt Power-knappen på ON.
  • Tryk på MENU-knappen. MENUEN bliver vist på LCD-skærmen.
  • Tryk påknappen (Vis).
  • Firmwareversionen bliver vist på LCD-skærmen. Kontroller, at det viste versionsnummer er "Ver. 1.04".
   Vigtigt:
   Hvis det ikke er muligt at opdatere firmwaren, bedes du kontakteSony. Når kameraet er opdateret, skal du formatere optagemediet eller slette opdateringsfilerne (DSCA100.app og DSCA100.str) på optagemediet.