Reducering af vores miljøpåvirkning

I Japan og rundt om i verden har Sony, med miljøet i tankerne, lanceret initiativer, der er rettet mod vores produkters funktionalitet og de mange måder, de produceres på.

Fabriksproduktion, der tager hensyn til miljøet

Sony fokuserer på at reducere vores miljømæssige fodaftryk, og vi starter der, hvor vores produkter kommer til verden. For eksempel kræver CMOS-billedsensorproduktion aircondition af renrum. Vi har taget skridt til at sikre, at rummene er energibesparende, samtidig med at der opretholdes et kvalitetsniveau på arbejdspladsen, så vi kan producere et af vores højteknologiske produkter.

Nye CMOS-billedsensorer, fremstillet i energibesparende renrum
Nye CMOS-billedsensorer, fremstillet i energibesparende renrum

Energibesparende drift af renrum til præcisionsproduktion

CMOS-billedsensorer er de elektroniske øjne til smartphones og digitale kameraer. Hver Xperia™ og mange andre enheder fra kameraer til biler har en. De nyeste halvledere, som f.eks. CMOS-billedsensorer, kan ikke laves uden et renrum, og det kræver meget energi at opretholde den nødvendige temperatur, fugtighed og renlighed.

Alle bidrager til miljøet

De ansatte får mulighed for at lave innovative løsninger til arbejdspladsen

For at opretholde høje standarder, der er nødvendige for den følsomme behandling af halvledere, er det vigtigt at udnytte den interne erfaring og viden. De ansatte er nøglen til forbedringsindsatser, som kan reducere miljøpåvirkningerne, samtidig med at de renrumstandarder, der kræves i forbindelse med produktkvalitet og høje produktionsudbytter, opretholdes.

Alle bidrager til miljøet

Case 1: Nagasaki-anlægget

Effektiv udnyttelse af spildvarme
Mere effektiv udnyttelse af den energi, vi allerede har

Genanvendelse af overskudsvarme for at reducere det samlede energiforbrug

Vi fokuserede på airconditionanlægget på Nagasaki Technology Center for at reducere energiforbruget. Ved halvlederfremstilling er det vigtigt at holde renrummet inden for et vist temperatur- og fugtighedsområde. For at gøre det justeres temperaturen på den luft, der tages ind udefra, med enten køling eller opvarmning.

Energi til dampopvarmning af dette anlæg kom tidligere fra fossile brændstoffer. Ved at erstatte dette med varmen, der afgives af udstyret i anlægget, har vi øget vores energieffektivitet med ca. 2,1 gange.

[1] Luftstrøm fra airconditionanlæg [2] Køleudstyr [3] Kedel [4] Anlæg til halvlederproduktion

Før

I det gamle system leverede en kedel luft til at blive blandet med kølet luft til præcis temperaturstyring af luften i renrummet. For at holde rumtemperaturen konstant var det nødvendigt at afkøle maskinerne i rentrummet med kold luft, der blev udledt uden for rentrummet som spildvarme. Varmeenergi fra maskinerne blev ikke anvendt produktivt.

Efter

I det nye system erstattede renrumsmaskinernes spildvarme dampen fra kedlen til temperaturregulering i renrummet. Ved at lukke en energiløkke bliver spildvarmen genanvendt til at spille en produktiv rolle inde i anlægget, og dermed reduceres både forbruget af fossilt brændstof og CO2-emissioner.

Bedre energieffektivitet og lavere CO2-udledning

[1] om året

Bedre energieffektivitet og lavere CO2-udledning

Det nye system resulterede i to miljømæssige fordele: Øget energieffektivitet ved at genbruge spildvarmen, og systemet reducerer vores CO2-udledning ved at sænke forbruget af fossilt brændstof. Det nye system har reduceret CO2-udledningen med ca. 52 % i forhold til den tidligere fra ca. 9300 tons til ca. 4400 tons.

Vores foranstaltninger måtte ikke påvirke produktionen

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Facility Div.

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center fremstiller hovedsagelig halvleder-CMOS-billedsensorer til kameraer i smartphones. For at levere produkter af høj kvalitet til kunder over hele verden arbejder Facility Division døgnet rundt for at sikre, at energien til hele produktionsinfrastrukturen er stabil og bruges effektivt.

Vi udfordrede os selv med spørgsmålet "Hvor meget af fabrikkens spildvarme kan vi genbruge?" Det nye system indsamler og genbruger en betydelig mængde spildvarme fra vores produktionsudstyr og forsyningsfaciliteter. Ved hjælp af erfaring og dataanalyse udarbejder vi forbedret varmebalancestyring for at gennemføre energibesparende foranstaltninger, uden at det påvirker produktionen. Vi vil gerne have folk til at sige, at det vi laver er "fantastisk på en stille måde!"

Case 2: SDT Thailand

Reducering af behovet for aircondition
Smartere og mere målrettet aircondition

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) håndterer samling og forsendelse af halvledere. Ved omstrukturering af luftstrømme med "delvis aircondition" og øgning af temperaturen for afkølet vand har de været i stand til at køre renrum med langt mindre energi.

[1] Airconditionanlæg [2] Afkølet luft [3] Opvarmet luft [4] Produktionsanlæg

Før

Kraftige ventilatorer tvinger afkølet luft ned fra loftet for at afkøle hele rummet og maskinerne, og spildvarmen suges gennem ventilationskanaler i gulvet.

Efter

Det nye system anvender naturlig konvektion, hvor kølet luft kommer ind på gulvniveau, hvor de varmeproducerende maskiner befinder sig. Varm luft stiger derefter naturligt op til loftet for at blive genbrugt, og det bærer støvpartikler væk.

Det er godt for energieffektiviteten og for Sony

Optimering af luftstrømme giver øget effektivitet

Det nye system har reduceret CO2-udledningen med ca. 67 % sammenlignet med det foregående system, fra ca. 4000 tons til ca. 1300 tons. Nye HVAC-enheder styrer luftstrømmen mere effektivt ved at rette luft mod produktionsmaskinerne. Den nye luftstrømning fjerner også uønsket støv op mod loftet og væk fra produktionsområderne.

Det er godt for energieffektiviteten og for Sony

[1] om året

Hirotoshi Kikuchi
Simulering af en ideel balance mellem ydelse/ydeevne

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Asia Pacific OFFICE

Energihåndtering på fabrikken er en konstant søgning efter måder at opretholde produktionskvaliteten og samtidig bruge mindre energi og reducere miljøpåvirkningen. Vores mål om at indføre et airconditionanlæg baseret på naturlig luftkonvektion krævede gentagne runder af simuleringer og dataanalyser. Da dette system er meget forskelligt fra konventionelle AC-systemer, havde vi også brug for støtte fra medarbejdere i produktionen for at kontrollere, at der ikke var nogen negative indvirkninger på deres arbejdspladsmiljø.

Dette system er også installeret i Xperia™-fabrikken i Thailand (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Det er planen, at andre asiatiske fabrikker skal forny deres udstyr i den nærmeste fremtid, og vi håber at udbygge vores energibesparende foranstaltninger i takt med denne fornyelse. Vores håb er at opnå endnu større energibesparelser og fortsætte med at øge forsyningen af Sony-produkter verden over fra fabrikker, der tager hensyn til miljøet.

RELATEREDE PRODUKTER

Mobil, tablets og smart-enheder
Mobil, tilbehør og smart-enheder

Få mere at vide Sonys teknologi

Projektorer til den næste generation
Projektorer til den næste generation
Innovative måder at levere elektricitet til alle
Innovative måder at levere elektricitet til alle
Fyldt med lyse ideer
Fyldt med lyse ideer