Innovative måder at levere elektricitet til alle

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) stræber efter at finde mere innovative måder at levere elektricitet fra vedvarende energikilder til gavn for samfund rundt om i verden.

Hvad er Open Energy Systems?

I takt med at efterspørgslen efter vedvarende energi vokser, styrer ukonventionelle Open Energy Systems automatisk elektricitet i lokalsamfund baseret på efterspørgslen fra de enkelte boliger og faciliteter samt de fluktuerende produktionshastigheder fra vedvarende energikilder.

Konventionelle elektricitetssystemer
Konventionelle elektricitetssystemer
Open Energy Systems
Open Energy Systems

Lokalsamfundsstyret energi

Konventionelt produceres elektricitet på en centraliseret måde, og fordeles derefter via transmissionsledninger, der løber over lange afstande, for i sidste ende at nå ud til boliger og virksomheder. Open Energy Systems omfatter et decentraliseret strømforsynings- og batterilagringsnetværk til vedvarende energikilder. Energi deles derefter mellem de lokale brugere inden for netværket.

Effektiv deling af vedvarende energi blandt brugerne
Effektiv deling af vedvarende energi blandt brugerne

Lokalt produceret vedvarende energi til hjemme- og erhvervsforbrug realiseres med direkte og effektiv peer-to-peer-energiforsyning. Et DC-baseret Open Energy System (DCOES) anvender DC-strøm, som solpaneler genererer, batterier gemmer og peer-to-peer-distributionsmekanismen deler blandt brugerne.

Mere selvstændige og driftssikre elektricitetssystemer

Et Open Energy System fremmer levedygtigheden af vedvarende energiproduktion gennem autonom udveksling af elektricitet. Da en OES opererer uafhængigt af et konventionelt elforsyningsnet, er det især værdifuldt på steder, der mangler driftssikre elforsyningsnetværk, eller hvor strømbrud forekommer hyppigt.

Mere selvstændige og driftssikre elektricitetssystemer
Implementering af et DC-baseret Open Energy System

På Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) Graduate University er fakultetets boliger udstyret med et DC-baseret Open Energy System (DCOES). Sony CSL har demonstreret autonom udveksling af elektricitet siden december 2014.

Yoshiichi Tokuda
Elektricitet til verdens befolkning

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Forsknings- og udviklingsarbejde med nye bæredygtige energisystemer, kendt som Open Energy Systems (OES), begyndte i 2010 med et projekt, der skulle levere offentlig visning af VM-fodboldkampe til mennesker, der lever uden elektricitet. Ved hjælp af solgenereret energi kunne mere end 10 off-grid-samfund i den nordlige region i Ghana se kampe fra 2010 FIFA World Cup South Africa™.
Vi fortsætter udviklingen, i øjeblikket i Okinawa, af teknologien bag den DC-baserede autonome udveksling af elektricitet, som gør det muligt at anvende og distribuere elektricitet produceret fra lokale vedvarende energikilder effektivt i områder uden større kraftværker og endda uden elektriske distributionsnet.
"Elektricitet til verdens befolkning gennem bæredygtige energisystemer ved hjælp af vedvarende energi" er en del af den fremtid, som Sony CSL håber at realisere.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Dedikeret til det fælles bedste søger vi at bruge fordelene ved vores forskning til at understøtte positive forandringer for verdens befolkning. Hos Sony CSL er vi inspireret til at udvikle teknologi og erhverv og give håb om en lysere fremtid for alle".

Sony CSL

Få mere at vide Sonys teknologi