α9 II

Inspireret af professionel passion

Den overvældende lynhurtige ydelse i α9, der har forvandlet sports- og nyhedsfotografering, genfødes nu med yderligere forbedringer, der giver produktiviteten i professionelle arbejdsgange et boost.

Vejl. Udsalgspris

kr 42.000,00

(VAT)
Ny software er nu tilgængelig.
Bygget til fart, pålidelighed og produktivitet

α9 II har forbedringer, der passer til professionelle arbejdsganges krav, herunder avanceret betjening og netværkstilslutning for forbedret support i marken, solid pålidelighed overalt og uforlignelig hastighed.

a9 II Fotogalleri
α9 II Fotogalleri
Situationsbillede af para-cykelkonkurrence
Poleret lynhurtig ydelse
Avanceret autofokus
Avanceret autofokus
Foto af et bjerg med sne på toppen
Høj billedkvalitet
Avanceret understøttelse af arbejdsgange
Avanceret understøttelse af arbejdsgange
Alsidighed og pålidelighed
Alsidighed og pålidelighed
Bygget til hurtighed
Fang de førhen flygtige øjeblikke, der skaber historie
20 fotos af skiløbere i træk
Hurtig, kontinuerlig optagelse ved op til 20 fps

Banebrydende Exmor RSTM CMOS-sensor i fuldformat og BIONZ XTM-processor giver tilsammen 20 fps kontinuerlig optagelse med AF/AE-sporing. Betagende ydeevne i høj hastighed og masser af buffer lader dig indfange det afgørende øjeblik.

Blackout-fri optagelse
Blackout-fri optagelse

Elektronisk lukker eliminerer den blackout, som er typisk for SLR-spejlkameraer. Motivet vises under udløseraktivering med 60 fps Live-View og minimal skærmforsinkelse ved kontinuerlig optagelse.
(A) Blackout-fri optagelse (B) Optagelse med blackout

AF/AE-beregninger op til 60 gange/sek.
AF/AE-beregninger op til 60 gange/sek.

Lyset når frem til billedsensoren uden mekanisk afbrydelse. Spejlløs konstruktion og nye hastighedsfremmende teknologier giver AF/AE på fokusplan i fuldformat.
(1) AF/AE-beregninger (2) 60 gange/sek. (3) 20 billeder/sek.

Elektroniske lukkerhastigheder på op til 1/32000 sek.
Elektronisk lukkerhastighed op til 1/32000 sek.

Elektroniske lukkerhastigheder på op til 1/32000 sek. overgår langt mekaniske lukkere og giver et nyt billedudtryk. Du kan også bevare en lavere dybdeskarphed uden et ND-filter, selv under lyse forhold.
(A-tilstand 1/20000 sek. F8,0 ISO 1000, optaget med α9)

Ingen distraherende lyde
Ingen distraherende lyde

En elektronisk lukker uden forvrængning gør det muligt at optage scenen lydløst uden risiko for, at mekaniske lyde fra spejlet eller lukkeren forstyrrer spændingen, f.eks. ved en sportsbegivenhed.

Flimmerfri optagelse
Flimmerfri optagelse

Flimmer fra lysstofrør og anden kunstig belysning registreres, og lukkerfunktionen indstilles til at eliminere eksponerings- og farveanomalier (ved høje lukkerhastigheder) og inkonsekvens mellem kontinuerlige optagelser.
Anti-flimmer [1] ON [2] OFF

10 fps med mekanisk lukker
10 fps med mekanisk lukker

Den mekaniske lukker tillader nu kontinuerlig optagelse ved op til 10 fps, og den kan også bruges sammen med en blitz. Du kan anvende kontinuerlig optagelse ved høj hastighed til scener efter behov.

Bemærk: Dette kamera er udstyret med elektroniske og mekaniske lukkere. Funktionerne, der beskrives i dette afsnit, har primært med elektronisk lukkerfunktion at gøre, medmindre andet er angivet.

Stablet CMOS-fuldformatsensor med integreret hukommelse
Stablet CMOS-fuldformatsensor med integreret hukommelse

Den 24,2 megapixel stablede fuldformats billedsensor med høj hastighed gemmer data i den integrerede hukommelse for lynhurtig udlæsning. CMOS-sensoren og den forbedrede BIONZ X-billedgenerator bringer dig tilsammen ægte digital frihed.
[ Stablet bagbelyst struktur med integreret hukommelse ]
(1) Pixelområde (2) Integreret hukommelse (3) Hurtigt signalbehandlingskredsløb (4) Billedgenerator

Enestående AF-ydeevne
4D FOCUS: Bred AF
4D FOCUS: Bred AF

Med 693 AF-punkter til fasedetektering og 425 punkter til kontrastregistrering leverer sensoren bred AF-dækning med høj tæthed, som dækker 93 % af billedet.

4D FOCUS: Hurtig AF
4D FOCUS: Hurtig AF

Takket være reaktionsstærk forbedret Fast Hybrid AF leverer α9 II hurtig AF selv under svage lysforhold med en bemærkelsesværdig evne til at indfange et motiv.

Fotografi af atlet, der udfører atletik i kørestol
4D FOCUS: Stabil sporing

AF uden afbrydelse og en optimeret AF-algoritme forbedrer drastisk AF-nøjagtighed og sporing. Selv under udløseraktivering lader den konstant aktiverede AF dig fortsætte kontinuerlig sporing af motivets bevægelse.

4D FOCUS link
Se mere om 4D FOCUS
Hurtighed møder kunstig intelligens

Sporing i realtid og Eye AF i realtid er begge udviklet til hurtig, præcis og intelligent sporing af dit motiv ved brug af AI-baserede algoritmer og behandling af enorme mængder data i realtid.

AI-baseret sporing i realtid
AI-baseret sporing i realtid

Når motivet er angivet, fastholdes fokus nøjagtigt, så længe lukkerknappen er trykket halvt ned. Positionsændringer spores nøjagtigt, hvilket sikrer en fleksibel indramning, så du kan koncentrere dig om at tage flotte billeder.

Bagvedliggende teknologi
Bagvedliggende teknologi

AI-genkendelsesalgoritmen behandler effektivt farve, mønster, afstand, ansigts- og øjedata fra billedsensoren for stor nøjagtighed.
(1) Ansigt [AI] (2) Øje [AI] (3) Farve (4) Mønster (5) Afstand (6) Behandling i realtid

Hurtig fokusering på ét øje
Hurtig fokusering på ét øje

Selvom et andet objekt passerer foran, kan Eye AF i realtid holde fokus på det ene af motivets øjne, når lukkeren er trykket halvt ned, eller ved at trykke på AF-ON eller en programmerbar knap. 

Valg af højre/venstre øje efter dit ønske
Valg af højre/venstre øje efter dit ønske

Du kan endda fokusere på et specifikt øje – højre eller venstre – før eller under optagelse via en programmerbar knap. Valg af øje lader dig fokusere på komposition, lyssætning og andre detaljer.

Eye AF til dyr
Eye AF til dyr

Hurtig og nøjagtig automatisk registrering og sporing ved hjælp af sporing af dyre- og menneskeøjne øger i høj grad din succes med at tage billeder af dyr i naturen eller kæledyr derhjemme.

Flere AF-funktioner til sikker optagelse
Pålidelig selv ved svag belysning
Pålidelig selv ved svag belysning

Avancerede AF-algoritmer bidrager til AF-præcision ved lysniveauer helt ned til EV-3. Funktionen "Focus Priority in Aperture Drive" er til mere præcis fokus i dæmpet belysning, og når blænden er nedjusteret.

Forbedret brugervenlighed af fokusfelt
Forbedret brugervenlighed af fokusfelt

Selv når lukkerknappen er trykket halvt ned, kan fokusområdet nu flyttes til en vilkårlig placering med flervælgeren. Fokusfeltets farve kan praktisk indstilles til rød eller hvid for at tilpasse den til scenen.

Fremragende billedkvalitet
Yderst avanceret stablet CMOS-sensor
Yderst avanceret stablet CMOS-sensor

Cirka 24,2 effektive megapixel, høj følsomhed, bagbelyst konfiguration, margenløst, chipmonteret objektiv og andre innovationer fra Sony giver forbløffende billeder i en lang række fotografiske situationer.

Det nyeste billedbehandlingssystem
Det nyeste billedbehandlingssystem

Den nyeste BIONZ X-billedgenerator arbejder sammen med front-LSI for at maksimere højopløsningssensorens ydelse.

Foto af et bjerg med sne på toppen
Enestående billedkvalitet

Ydelse med høj følsomhed op til ISO 51200 og forbedrede algoritmer leverer et jævnt indtryk, herunder naturlige hudfarver og bløde overgange i områder som f.eks. himlen. 14-bit RAW-output er tilgængeligt. 

Quad-VGA OLED Tru-Finder™ med 3,68 mio pkt
Quad-VGA OLED Tru-Finder™ med 3,68 mio pkt

Den elektroniske søger (EVF) med 3,68 mio punkter viser et detaljeret billede. En billedhastighed 120 fps sørger for et jævnt med minimalt slør. Fluorbelægningen på det yderste objektiv afviser smuds og gør det lettere at holde rent.

Indbygget 5-akset billedstabilisering
Indbygget 5-akset optisk billedstabilisering

Indbygget 5-akset optisk billedstabilisering giver en lukkerhastighedsfordel i 5,5 trin. Live-stabilisering af skærmbilledet muliggør nem billedkomposition selv med motiver i hurtig bevægelse.
(1) Drejning (2) Hældning (3) Rulning

Struktur, som reducerer slør
Struktur, som reducerer slør

Sony omdesignede lukkerenheden med dæmpende skruer for at absorbere eventuelle lukkerrystelser, mens en forbedret billedstabiliseringsalgoritme effektivt reducerer billedslør. Lukkerlyden er også reduceret.

Smuk 4K-filmoptagelse

Vi har realiseret smuk 4K-filmoptagelse. Fuld pixel-udlæsning uden pixel binning gør det muligt at komprimere omkring 2,4 gange den mængde data, der kræves til 4K (svarende til den mængde data, der kræves til 6K) til 3840 x 2160 4K-output. Fleksibelt med Fast Hybrid AF-ydelse, Eye AF-funktioner, Touch Tracking osv.

Smuk 4K-filmoptagelse
Et stort udvalg af filmfunktioner
Eye AF i realtid, nu til filmoptagelse
Eye AF i realtid, nu til filmoptagelse

Eye AF i realtid understøtter nu filmoptagelse ved at genkende motivets øjne og fortsætte med at spore ét øje. α9 II holder øjet i fokus, så du kan koncentrere dig om kompositionen.

Touch Tracking for vedvarende fokus på dit motiv
Touch Tracking for vedvarende fokus på dit motiv

Ved filmoptagelse på α9 II indstilles der automatisk fokus på et motiv, som berøres på LCD-skærmen, og motivet følges med Touch Tracking. Hvis der registreres et menneskeøje, aktiveres Eye AF i realtid desuden og sporer det.

Kompatibelt med ny, multifunktionel mikrofon
Kompatibelt med ny, multifunktionel mikrofon

Multi Interface-tilbehørssko (MI Shoe) er forbedret med en digital lydbrugergrænseflade. Brug den nye ECM-B1M Shotgun-mikrofon til at optage lyd i høj kvalitet med minimal forringelse.

Understøtter professionelt arbejde
Overførsel med høj hastighed 1000BASE-T
Overførsel med høj hastighed 1000BASE-T

Jævn og pålidelig dataoverførsel ved høj hastighed af store filer til en udvalgt FTP-server er nu tilgængeligt via LAN-terminal, der understøtter 1000BASE-T. FTPS (File Transfer Protocol over SSL/TLS) sørger for høj sikkerhed.

Understøttelse af FTP-dataoverførsel i baggrunden
Understøttelse af FTP-dataoverførsel i baggrunden

For at imødekomme professionelle krav understøtter α9 II FTP-dataoverførsel i baggrunden under og efter optagelse for levering af JPEG- og RAW-filer. Der kan tildeles op til ni FTP-servere i forvejen.

Tilføj stemmenotater til dine billeder
Tilføj stemmenotater til dine billeder

Med den nye Voice Memo-funktion kan du optage lydbeskrivelser af indhold eller optageforhold på op til 60 sekunder, der vedhæftes til billeder som .wav-filer. IPTC- og kameraserienummeroplysninger kan også integreres i billedfiler.

Fjernbetjening med Remote Camera Tool
Fjernbetjening med Remote Camera Tool

Fjernbetjening er tilgængelig med Remote Camera Tool-computerprogrammet. Det er praktisk, når fotografens adgang er begrænset, f.eks. ved optagelse i fugleperspektiv fra taget af en sportsarena.

5 GHz Wi-Fi medfølger
5 GHz Wi-Fi® medfølger

Ud over 2,4 GHz-båndet er højhastighedsoverførsel nu mulig over 5 GHz-bånd Wi-Fi® (trådløst lokalnetværk IEEE 802.11ac). Trådløs ekstern PC-optagelse er nu også mulig, så dine optagelser ikke begrænses af kabler.

Hurtigere PC-fjernoptagelse via USB-kabel
Hurtigere PC-fjernoptagelse via USB-kabel

Den nye USB Type-CTM-tilslutning og forbedringer til PC-fjernoptagelsesalgoritmen giver betydelige forbedringer til overførselshastigheden. Du kan uden problemer overføre store, ukomprimerede RAW-filer uden afbrydelser i arbejdet.

Bygget til professionelle
Nem betjening i lodret position
Nem betjening i lodret position

Det nye VG-C4EM har betjeningsknapper med optimeret placering, størrelse, udformning og materiale svarende til dem på kamerahuset for at simulere betjeningsfornemmelsen, når kameraet holdes lodret.

Udvid optagelsen til professionel længde
Udvid optagelsen til professionel længde

α9 II bruger et NP-FZ100-batteri med høj kapacitet. Der kan også bruges to af disse i det lodrette VG-C4EM-greb (ekstraudstyr) for længere optagevarighed og problemfri optagelse i marken.

Dobbelt mediestik, der begge understøtter UHS-II
Dobbelt mediestik, der begge understøtter UHS-II

Begge mediestik er kompatible med UHS-I og UHS-II for hurtig dataskrivning. α9 II kan foretage samtidig optagelse eller overgangsoptagelse, adskille RAW- og JPEG-data, adskille stillbilleder og film og kopiere data mellem kort.

Save/Load-indstillinger
Save/Load-indstillinger

Den nye Save/Load-indstilling gemmer og indlæser kameraindstillinger til og fra SD-kortet for deling med andre α9 II-kameraer. Under "FTP-overførsel" finder du funktionen "Gem/Indlæs FTP-indstillinger", der gemmer og indlæser FTP-relaterede indstillinger.

Effektiv billedudvælgelse
Effektiv billedudvælgelse

Anvend stjernevurderinger og billedbeskyttelse ved hjælp af afspilningsvisningen direkte på stedet. Du kan også gennemse store billedsamlinger i spring på 10 eller 100 billeder og gennemse grupper af serieoptagelser.

Forbedret menubrugergrænseflade
Forbedret menubrugergrænseflade

Illustration af brugertilpassede knapindstillinger på menuskærmen gør det nemmere at forstå brugen. Derudover kan du skifte mellem menufaner ved hjælp af den forreste drejeknap eller Fn-knappen med én hånd.

Creators' Cloud
Creators' Cloud-platform

Creators' Cloud er en platform, der understøtter kreativt arbejde fra optagelse til produktion med avanceret Sony-kamerateknologi og cloudbaseret AI. Det er også et sted for samarbejde med andre indholdsskabere i hele verden. Udforsk internet-, mobil- og PC-baserede apps med effektive løsninger, som integrerer kameraer med optagelses- og produktionsapps og -tjenester.

α9 II hurtig opsætningsvejledning
α9 II AF hurtig opsætningsvejledning
iMovie og Final Cut Pro X
Fungerer med iMovie og Final Cut Pro X

Dette produkt er kompatibelt med iMovie og Final Cut Pro X.

Specifikationer og funktioner

Betjening, pålidelighed og tilslutningsmuligheder er blevet bedre og understøtter professionelle behov, herunder og udover pålidelig AF, op til 20 fps blackout-fri kontinuerlig optagelse, stille optagelser, og vibrationsfri lukker uden forvrængning.
  • 24,2-megapixel 35 mm stablet CMOS-fuldformatsensor med integreret hukommelse

  • BIONZ X™-billedgenerator

  • 20 fps kontinuerlig optagelse med AF/AE-sporing

  • Bred AF-dækning med 693-punkters fasedetektering og 425-punkters kontrastregistrering AF-punkter

  • 1000BASE-T LAN-terminal, 5 GHz Wi-Fi® support for hurtig dataoverførsel

Objektivkompatibilitet
Sony E-mount-objektiver
Sensortype
35 mm fuldformat (35,6 x 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor
Antal pixel (effektive)
Ca. 24,2 megapixel
ISO-følsomhed
[Stillbilleder] Mekanisk lukker: ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 50 til ISO 204800 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges), Elektronisk lukker: ISO 100-25600 (ISO-numre fra ISO 50 og opefter kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges), [Film] svarende til ISO 100-51200 (ISO-numre op til ISO 102400 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges)
Batteritid (stillbilleder)
Ca. 500 optagelser (søger)/ca. 690 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)
Søgertype
1,3 cm (0,5 type) elektronisk søger (farve), Quad-VGA OLED
Skærmtype
7,5 cm (type 3,0) type TFT
Det er vigtigt for Sony ikke blot at tilbyde produkter, tjenester og indhold, der giver spændende oplevelser, men også at arbejde hen mod vores mål om en nulpåvirkning af miljøet i alle vores forretningsaktiviteter Få mere at vide om Sony og miljøet

Anmeldelser og priser

Brugerne siger