α7S III

Imagination in Motion

S-serien løftes til nye højder med filmudtryk i fuldformat, hvor høj ny hastighed kombineres med suveræn følsomhed og en ultralav mængde støj. Det muliggør hidtil umulige 4K-filmoptagelser med højdynamisk frekvensområde, forbløffende fokusering og ekstra stærk billedstabilisering. Dit nye kreative potentiale venter på dig.

SPEJLLØST E-MOUNT MIRRORLESS, FULDFORMAT

Alpha 7S III med professionelle funktioner til film/stillbilleder

ILCE-7SM3
Billede af Alpha 7S III med professionelle funktioner til film/stillbilleder

Vejl. Udsalgspris

kr 33.000,00

(VAT)
Ny software er nu tilgængelig.
Visuelle pionerer

Med ekstrem filmydelse i fuldformat, herunder høj følsomhed (udvidet ISO op til 409600), 15-stop bredt dynamisk område, 4K 120p, hurtig og pålidelig autofokus, og ekstrastærk billedstabilisering, så hæver α7S III igen niveauet for filmskabere.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Produktbillede
Ekspressive muligheder
Eksempelbillede
Enestående ydelse til film
Eksempelbillede
En revolution inden for billedtagning
Eksempelbillede
Avancerede billedfunktioner og ydeevne
Anvendelsesbillede
Arbejdseffektivitet
Ekspressive muligheder
Illustration
Store pixels giver høj følsomhed og meget lidt støj

Den ny fuldformats 12,1 megapixel bagbelyste Exmor RTM CMOS-billedsensor kommer med store innovationer inden for indfangning af lys, kabling og optimering af output. Det giver hæsblæsende dobbelte udlæsningshastigheder, suveræn billedkvalitet i hele følsomhedsområdet, 15-stop bredt dynamisk område og mindsket rullende lukker, hvor sensoren giver fasedetekterings-AF på det fokale plan.

Op til 8x kraftigere BIONZ XRTM billedprocessor

Sammen med den nye sensor og dens hidtil usete hastighed er BIONZ XR-billedgeneratoren også nyudviklet og har op til 8x mere processorkraft. Med fremtidsorienteret arkitektur leverer den billeder i høj kvalitet og hurtigere tempo for at give et suverænt udtryk til stillbilleder og video, samt drastisk forbedret reaktion af kameraets brugergrænseflade.

Illustration
Enestående ydelse til film

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Forbløffende AF-ydelse selv ved 4K 120p

Den nye Exmor R-fuldformatsensor og den revolutionerende BIONZ XR-billedgenerator giver altid aktiv og fuldstændig præcis AF, så der fås utrolige detaljer i både rum og tid og 4K-film, selv ved 120 billeder per sekund eller i slowmotion. Med en opløsning og dybdeskarphed, der kun er mulig fra en fuldformatssensor, er resultaterne spektakulære.

Eksempelbillede
10-bits 4:2:2-optagelse

Lav optagelser direkte på kameraet med forbløffende fylde ved 10-bits dybde og 4:2:2-farvesampling for at få større fleksibilitet i forhold til billedgraduering, efterbehandling og komposition.

Illustration
Mulighed for All-Intra-kodning

Sammen med Long GOP stilles der nu også All-Intra-kodning til rådighed. Det koder hvert billede individuelt med bitrater på op til 600 Mbps for at indfange komplekse bevægelser mere nøjagtigt til optagelse på interne eller eksterne medier.
[1] All-Intra (All-I) [2] Long GoP [3] Gruppe af billeder

Illustration
Suveræn kvalitet og mindre filer med XAVC HS

Det nye XAVC HS-optagelsesformat anvender HEVC/H.265-kodning til at opnå dobbelt så effektiv komprimering i forhold til AVC/H.264-kodning for at få suveræn billedkvalitet og mindre filstørrelser.

Vores anerkendte følsomhed leverer udvidet ISO 409600

Seriens anerkendte følsomhed løftes til nye højder med et udvidet ISO-område til film fra 80 til utrolige 409600 (standardområde 80 – 102400). Med avanceret lysindsamling og optimering af outputtet giver fuldformatsensoren med 12,1 megapixel en meget lav grad af støj i hele følsomhedsområdet og kan indfange brugbare billeder, når det er næsten mørkt.

Eksempelbillede
Eksempelbillede
S-CinetoneTM fra avanceret biografkamera farveteknik

Brugen af Sonys populære S-Cinetone-look, et produkt af udviklingen af Cinema Line FX9 og CineAlta-kameraer som VENICE, giver biograffarver direkte på kameraet. S-Cinetone er optimeret til naturlige hudfarver og mellemtonefarver med en blid afrulning af højlys for en imponerende motivgengivelse uden graduering i efterredigeringen som workflow.

Eksempelbillede
S-Log3 gamma, S-Gamut3.Cine-skala som pro-videokamera

S-Log3 gammakurven og S-Gamut3.Cine-farveskalaen, som deles med professionelle kameraer, giver et bredere dynamisk frekvensområde og letter farvematch, så der opnås et mere gnidningsfrit efterbehandlingsarbejde. 

Illustration
HLG (Hybrid Log-Gamma)

HLG (Hybrid Log Gamma) forenkler HDR-produktion. Det laver optagelser til HLG-kompatible BRAVIA-TV'er uden kompleks efterbehandling og glidende gradueringer fra 10-bits farvedybden.
[1] Høj fleksibilitet til at finjustere billeder (farvegraduering påkrævet)
[2] Øjeblikkelige billeder i høj kvalitet (farvegraduering ikke påkrævet)

Eksempelbillede
Forbedringer af billedkvalitet

Den nye BIONZ XR-billedgenerator giver forbedringer af farvegengivelsen, stabilitet i forhold til forskellige lyskilder, naturlige nuanceovergange og højlys, samt mindsket rullende lukker.

Produktbillede
16-bit RAW HDMI-udgang

Til krævende arbejdsprocesser med efterbehandling er der mulighed for 16-bit RAW-output via en HDMI-forbindelse til eksterne optagere, mens XAVC HS 4K, XAVC S 4K eller XAVC S-I 4K og proxy-filer samtidigt optages i kameraet.

Anvendelsesbillede
Effektiv redigering med proxy-optagelse

Når man optager 4K-film, kan der genereres HD-proxyer (med 8- eller 10-bits dybde) i kameraet. Hvis man redigerer mindre proxy-filer, mindsker det belastningen på computeren og øger hastigheden før den endelige levering af 4K.

En revolution inden for billedtagning
Eksempelbillede
Fast Hybrid AF for nøjagtighed og stabilitet

AF med bredt område bruger intelligent sporing, og fasedetektion på sensoren dækker det meste af billedet. Resultatet er, at hver enkelt lille del af suverænt nøjagtig og stabil AF-ydelse udvindes sammen med E-mount-objektiver af høj kvalitet. Selv med motiver i bevægelse med lav dybdeskarphed i 4K og med 120p billedhastigheder.

Effektiv fokusstyring, når du arbejder alene

Med AF-overførselshastighed, der kan indstilles på 7 niveauer, og AF-motivskiftefølsomhed i 5 niveauer kan du bedre formidle dine kreative intentioner, når der skiftes motiv eller ændres fokus. En enkel berøring kan midlertidigt aktivere AF under manuel fokusering.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Eksempelbillede
Eye AF i realtid til film

Eye AF i realtid bruger AI til at sikre præcision til fokuseringen for øjnene med en ydelse, der er forbedret med 30 % på delvis skjulte ansigter. Stabil øjensporing lader dig koncentrere dig om kompositionen, selv med lille dybdeskarphed. 

Anvendelsesbillede
Sporing i realtid med intuitiv berøringsfunktion

Sporing i realtid analyserer motivets farve, mønster, dybde og oplysninger om ansigter for at spore motivet. Touch Tracking sporer intuitivt og automatisk et motiv, som er blevet berørt på LCD-skærmen. 

Illustration
Indbygget 5-akset billedstabilisering

Man får en meget præcis stabiliseringsenhed og gyrosensor, som giver 5-akset optisk billedstabilisering.
[1] Drejning [2] Hældning [3] Rulning

Active-tilstand til håndholdte optagelser

Den nye Active-tilstand giver øget stabilitet til filmoptagelse. For at bevare billedkvaliteten måler BIONZ XR-processoren kamerarystelser nøjagtig og kompenserer optisk. Det giver mulighed for stabil video, selv når der optages håndholdt, hvor begrænset plads forhindrer brug af kardanled, mens man går, og det med 4K-opløsning.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Fordele ved objektiver til videooptagelse fra Sony

Få mere at vide om de fire enestående fordele ved at bruge E-mount-objektiver fra Sony til videooptagelse. Kombinationen af objektiver og kameraer fra Sony gør det sjovere at skabe videoer.

Produktbillede
Brugergrænseflade til klar lydoptagelse

Der er tilføjet en digital brugergrænseflade til Multi Interface-tilbehørsskoen (MI) med mulighed for 24-bits input. Indstillingerne er 48 kHz/16-bit 2 kanaler, og med det valgfrie XLR-K3M-adaptersæt, 48 kHz/24-bit 2 og 48 kHz/24-bit 4 kanaler.

Illustration
Unik varmebortledning, giver pålidelige optagelser

Der er indbygget et unikt Sony Σ-formet (sigma) kølelegeme af grafit i billedstabiliseringsenheden. Det bortleder varme 5x mere effektivt, så der opnås udvidet optagetid uden forstyrrelser med billedstabilisering.

Produktbillede
Bekvem filmoptagelse

Efter feedback fra professionelle brugere er MOVIE-knappen blevet flyttet til oversiden for bedre at kunne betjene den i alle fotograferingspositioner. Indstilling med drejeknappen og hastigheden af omskiftning er også blevet forbedret.

Avancerede billedfunktioner og ydeevne
Eksempelbillede
Høj ISO-følsomhed

Med forbløffende bredt standard-ISO-område på 80-102400 (kan udvides til 40-409600 for billeder) kan α7S III tilbyde utrolige kreative muligheder. Den nyudviklede billedsensor og de nye billedbehandlingsalgoritmer giver renere billeder og naturlige teksturer end den tidligere α7S II-model, selv når der tages billeder i næsten total mørke.

Eksempelbillede
Fast Hybrid AF til stillbilleder

Fast Hybrid AF-systemet kombinerer hastighed og præcision. Med 759 fasedetekteringssensorer på det fokale plan og 425 kontrastdetekteringspunkter fordelt ud over billedområdet finder og følger α7S III hurtigt motivet i hele billedet.

Eksempelbillede
Fantastisk ydelse med kontinuerlig optagelse

Brug dit valg af mekanisk eller elektronisk lukker til kontinuerlige serieoptagelser med AF/AE-sporing ved op til 10 fps. Indfang afgørende øjeblikke med mulighed for over 1000 billeder af kontinuerlig ukomprimeret RAW-optagelse.

Eksempelbillede
Meget følsom AF til fokusering i lav belysning

Fremskridt inden for AF-algoritmer har givet α7S III mulighed for at opnå autofokus under lysforhold der er så dunkle som EV-6, hvor motiver knapt nok kan ses med det blotte øje.

Eksempelbillede
Bedre billedkvalitet med ny sensor og generator

Den nyudviklede billedsensor og billedgenerator giver forbedringer af farvegengivelsen, særligt hudfarver og afbildning af teksturer i stillbilleder. 

Eksempelbillede
Nyt HEIF-format og HLG-billedoptagelsestilstande

HEIF-billedfilformatet understøttes, så der kan opnås bedre billedkvalitet og mere effektiv komprimering end JPEG, samt 10-bit farve. Der kan også tages High Dynamic Range-stillbilleder i HLG-tilstand til visning på kompatible TV'er.

Arbejdseffektivitet
Produktbillede
To CFexpress Type A-kompatible mediestik

Begge kortåbninger understøtter CFexpress Type A-kort, som giver mulighed for optagelse med høj bitrate og hurtig bufferrydning, samt SDXC UHS-II-kort. Der er også mulighed for parallel- og overgangsoptagelse.

Produktbillede
Justerbar LCD-skærm for komfortabel filmoptagelse

Berøringsskærmen af 3.0-typen, der har en justerbar vinkel og 1,44 mio. punkter, har et design med åben side for at få fleksibel positionering og forbedret synlighed, når der monteres på kardanled eller stativer.

Illustration
High-definition elektronisk søger med 9,44 mio. punkter

Den nye elektroniske søger tilbyder opløsning, kontrast og farve, der adskiller sig fra alt i dens klasse. Den tilbyder verdens førende 0,9x søgerforstørrelse, 41° diagonalt synsfelt og 25 mm højt okular.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Avanceret betjening

Menustrukturen er blevet redesignet til at gengive feedback fra såvel professionelle fotografer som videofotografer. Kameraindstillingerne er nu mere intuitive, og kameraet reagerer mere på ændringer i omgivelserne.

Anvendelsesbillede
Ny menustruktur

Efter anmodning fra vores mest krævende professionelle brugere er det blevet lavet store forbedringer af menustrukturen for at gøre den mere læsevenlig med et hurtigt blik og forkorte navigationen gennem menuerne.

Anvendelsesbillede
Intuitiv berøringsfunktion

Menuskærmen kan betjenes med berøring, mens afspilningsskærmen kan stryges og kan klemmes sammen for at zoome. Berøringsfunktionerne er også blevet mere betjeningsvenlige under optagelse.

Anvendelsesbillede
5 GHz Wi-Fi-kompatibel

Såvel som 2,4 GHz, er der stillet 5 GHz Wi-Fi®-forbindelse til rådighed for at give fjernbetjening, trådløs forhåndsvisning og hurtigere, mere stabil dataoverførsel af stillbilleder såvel som video.

Anvendelsesbillede
Kablet LAN-forbindelse

Til komplekse miljøer, der ofte er udsat for forstyrrelser eller behov for højere båndbredder, er der mulighed for 1000BASE-T kablet LAN-forbindelse ved at forbinde et kompatibelt USB-ethernetkabel til kameraets USB Type C®-port.

Anvendelsesbillede
Forhåndsvisning og fotografering på afstand

Der er mulighed for en kablet eller trådløs fotografering fra en pc eller fra en mobilenhed, når Imaging Edge MobileTM er installeret. Det giver mere effektive arbejdsgange i udfordrende miljøer.

Anvendelsesbillede
Imaging EdgeTM til pc

Løft din fotografering op på et nyt niveau med Imaging Edge til pc'er. Brug "Fjernadgang" til at styre optagelserne live på skærmen, "Fremviser" til at gennemse, klassificere og udvælge fotos og "Rediger" til at fremkalde RAW-data til fotos i høj kvalitet til levering. Få det bedste ud af RAW-filer fra Sony, og administrer dine produktioner mere effektivt.

Anvendelsesbillede
Capture One til Sony

Capture One Express (til Sony) er gratis prisbelønnet software til behandling af RAW-filer, nem filhåndtering og stærke redigeringsværktøjer. Capture One Pro (til Sony) fås også til endnu flere redigeringsværktøjer og netdelt optagemulighed.

Illustration
Imaging Edge™-webcam

Imaging Edge-webcamprogrammet gør det nemt at bruge dit Sony-kamera som et webcam i høj kvalitet med stor kompatibilitet til imponerende live-streaming og -møder.

Brochuredownload
Brochuredownload

Specifikationer og funktioner

α7S III er designet til professionelle og bygger på S-seriens styrker såsom høj følsomhed og bredt dynamisk frekvensområde. Samtidig indeholder det professionelle funktioner som forbedret AF, optisk billedstabilisering og 4K 120p-optagelse. Med dets effektive nye generator i et kompakt kabinet giver kameraet mulighed for en lang række visuelle oplevelser.
  • Nyudviklet 12.1-MP bagbelyst Exmor RTM CMOS-billedsensor

  • Nyudviklet BIONZ XR billedgenerator med op til 8x så stor billedbehandlingsydeevne

  • Filmskabelse med 4K 120p, 10-bit 4:2:2 optagefunktionalitet

  • Fast Hybrid AF med 759 fasedetekterings-AF-punkter og forbedret Eye AF i realtid

  • 5-akset optisk billedstabilisering integreret i kabinettet, Active-tilstand til filmoptagelse

Sensortype
35 mm fuldformat (35,6 × 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor
Antal pixel (effektive)
Ca. 12,1 megapixel
ISO-følsomhed
Stillbilleder: ISO 80-102400 (ISO-numre mellem ISO 40 og ISO 409600 kan indstilles som udvidet ISO-område). Film: ISO 80-102400 ækvivalent (ISO-numre op til ISO 409600 kan indstilles som udvidet ISO-område).
Batteritid (stillbilleder)
Ca. 510 optagelser (søger) / Ca. 600 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)
Søgertype
1,6 cm (type 0.64) elektronisk søger (farve)
Skærmtype
7,5 cm (type 3,0) type TFT
Det er vigtigt for Sony ikke blot at tilbyde produkter, tjenester og indhold, der giver spændende oplevelser, men også at arbejde hen mod vores mål om en nulpåvirkning af miljøet i alle vores forretningsaktiviteter Få mere at vide om Sony og miljøet

Anmeldelser og priser

Brugerne siger