α7 III MED 35 MM BILLEDSENSOR I FULDFORMAT

Komplette specifikationer og funktioner

Fra

Vejl. Udsalgspris

kr 18.000,00

(VAT)
2 Modeller
2 Modeller

Objektiv

Objektiv

Billedsensor

Billedsensor

Billedsensor

Billedsensor

Billedsensor

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (stillbilleder)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagelse (film)

Optagesystem

Optagesystem

Optagesystem

Optagesystem

Støjreduktion

Støjreduktion

hvidbalance

hvidbalance

hvidbalance

hvidbalance

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Fokusering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Eksponering

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

Søger

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

LCD-skærm

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner

Lukker

Lukker

Lukker

Lukker

Lukker

Lukker

Billedstabilisering

Billedstabilisering

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Blitzbetjening

Drev

Drev

Drev

Drev

Afspilning

Afspilning

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Brugergrænseflade

Lyd

Lyd

Udskriv

Tilpasset funktion

Objektivkompensering

Strøm

Strøm

Strøm

Strøm

Strøm

Strøm

Strøm

Strøm

Andet

Størrelse og vægt

Størrelse og vægt

Hvad er der i kassen

Objektivkompatibilitet

Objektivmontering

Format

Antal pixel (effektive)

Antal pixel (i alt)

Sensortype

Antistøvsystem

Optagelsesformat

Billedstørrelse (pixel) [3:2]

Billedstørrelse (pixel) [16:9]

Billedstørrelse (pixel) [Panoramaoptagelse]

Billedkvalitetstilstande

Billedeffekt

Kreativ stil

Billedprofil

Funktioner til dynamisk område

Farveområde

14bit RAW

Ukomprimeret RAW

Optagelsesformat

Videokomprimering

Lydoptagelsesformat

Farveområde

Billedeffekt

Kreativ stil

Billedprofil

Billedstørrelse (pixel), NTSC

Billedstørrelse (pixel), PAL

Billedhastighed

Billedstørrelse (billedhastighed)

Filmfunktioner

Ren HDMI-udgang

Positionsoplysninger Link fra smartphone

Medier

Hukommelseskortstik

Optagetilstand på 2 hukommelseskort

Støjreduktion

Multi-frame støjreduktion

Hvidbalanceindstillinger

AWB-finjustering

Prioritet indstillet i automatisk hvidbalance

Bracketing

Fokustype

Fokussensor

Fokuspunkt

Fokusfølsomhedsområde

Fokustilstand

Fokusområde

Andre funktioner

AF-illuminator

AF-illuminatorrækkevidde

Fokustype med LA-EA3 (sælges separat)

Målingstype

Målesensor

Målingsfølsomhed

Måletilstand

Eksponeringskompensation

Eksponerings-bracketing

AE-lås

Eksponeringstilstande

ISO-følsomhed (Recommended Exposure Index)

Flimmerfri optagelse.

Sceneudvælgelse

Søgertype

Antal punkter

Lysstyrkekontrol (Viewfinder)

Farvetemperaturkontrol

Områdedækning

Forstørrelse

Dioptrijustering

Øjepunkt

Valg af billedhastighed for søger

Visning af indhold

Skærmtype

Antal punkter

Berøringspanel

Lysstyrkeregulering

Justerbar vinkel

Display-vælger (Finder/LCD)

Skærm til billedjustering i realtid (LCD)

Quick Navi

Fokuslup

Zebra

Peaking MF

Andet

Visning af indhold

PlayMemories Camera Apps™

Zoom med skarp billedkvalitet

Digital zoom

Ansigtsregistrering

Selvportrætstimer

Andet

Klar til Eye-Fi

Type

Lukkertype

Lukkerhastighed

Blitz-synkroniserings- Hastighed

Lukker med elektronisk forgardin

Stille optagelser

Type

Kompensationseffekt

Betjening

Blitz-kompensation

Blitz-bracketing

Blitztilstande

Kompatibilitet med ekstern blitz

FE-niveaulås

Trådløs betjening

Optageindstillinger

Kontinuerlig drevhastighed (ca. maks.)

Antal billeder, der kan optages (ca.)

Selvudløser

Fotografering

Tilstande

PC-brugergrænseflade

Multi/mikro-USB-stik

USB Type-C™-terminal

NFC™

Trådløst LAN (indbygget)

Bluetooth®

HD-udgang

Multi Interface-tilbehørssko

Tilbehørssko med automatisk lås

Smart-tilbehørsterminal 2

Mikrofonstik

DC IN-stik

Synkroniseret terminal

Hovedtelefonstik

Stik til lodret greb

PC-fjernbetjening

LAN-terminal

Mikrofon

Højttaler

Kompatible standarder

Type

Indstilling

Medfølgende batteri

Batteritid (stillbilleder)

Batterilevetid (film, faktisk optagelse)

Batterilevetid (film, kontinuerlig optagelse)

Opladning af internt batteri

Strømforbrug med søger

Strømforbrug med LCD-skærm

USB-strømforsyning

Driftstemperatur

Vægt (med batteri og hukommelseskort)

Mål (b x h x d)

Kun kabinettet
ILCE-7M3
Kun kabinettet 
ILCE-7M3

Hvad er der i kassen

 • AC-adapter AC-UUE12
 • Dæksel til tilbehørssko
 • Genopladeligt batteri NP-FZ100
 • Kameradæksel
 • Mikro-USB-kabel
 • Okulardæksel
 • Skulderrem

Objektivkompatibilitet

 • Sony E-mount-objektiver

Objektivmontering

 • E-mount

Format

 • 3:2

Antal pixel (effektive)

 • Ca. 24,2 megapixel

Antal pixel (i alt)

 • Ca. 25,3 megapixel

Sensortype

 • 35 mm fuldformat (35,6 × 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor

Antistøvsystem

 • Belægning til beskyttelse mod statisk elektricitet på optisk filter og skiftemekanisme til billedsensor

Optagelsesformat

 • JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline-kompatibelt), RAW (Sony ARW 2.3-format)

Billedstørrelse (pixel) [3:2]

 • 35 mm fuldformat L: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), S: 1968 x 1312 (2,6 M)

Billedstørrelse (pixel) [16:9]

 • 35 mm fuldformat L: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), S: 3008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), S: 1968 x 1112 (2,2 M)

Billedstørrelse (pixel) [Panoramaoptagelse]

 • -

Billedkvalitetstilstande

 • RAW, RAW & JPEG (ekstrafin, fin, standard), JPEG (ekstrafin, fin, standard)

Billedeffekt

 • 8 typer: Posterisering (farve), posterisering (S/H), popfarve, retrofoto, delvis farve (R/G/B/G), monokrom med høj kontrast, legetøjskamera (normal/kold/varm/grøn/magenta), fremhævet, monokrom med fyldige nuancer

Kreativ stil

 • Standard, Levende, Neutral, Klar, Dyb, Lys, Portræt, Landskab, Solnedgang, Nattescene, Efterårsblade, Sort-hvid, Sepia, Stilboks (1-6) (Kontrast (-3 til +3 trin), Mætning (-3 til +3 trin), Skarphed (-3 til +3 trin))

Billedprofil

 • Ja (Fra / PP1-PP10) Parametre: Sortniveau, Gamma (Film, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Sort gamma, Knæ-punkt, Farvetilstand, Mætning, Farvefase, Farvedybde, Detaljer, Kopier, Nulstil

Funktioner til dynamisk område

 • Fra, Dynamic Range Optimizer (Automatisk/Niveau (1-5)), Automatisk High Dynamic Range (Automatisk eksponeringsforskel, Eksponeringsforskelsniveau (1-6 EV, 1,0 EV-trin))

Farveområde

 • sRGB-standard (med sYCC-farveskala) og Adobe RGB-standard, kompatibel med TRILUMINOS-farver

14bit RAW

 • Ja

Ukomprimeret RAW

 • Ja

Optagelsesformat

 • Kompatibelt med XAVC S, AVCHD-format ver. 2.0

Videokomprimering

 • XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264

Lydoptagelsesformat

 • XAVC S: LPCM 2-kanals, AVCHD: 2-kanals Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Stereo Creator

Farveområde

 • xvYCC-standarden (x.v.Color ved tilslutning via HDMI-kabel) er kompatibel med TRILUMINOS-farver

Billedeffekt

 • Posterisering (farve), posterisering (S/H), popfarve, retrofoto, delvis farve (R/G/B/G), monokrom med høj kontrast, legetøjskamera (normal/kold/varm/grøn/magenta), fremhævet

Kreativ stil

 • Standard, Levende, Neutral, Klar, Dyb, Lys, Portræt, Landskab, Solnedgang, Nattescene, Efterårsblade, Sort-hvid, Sepia, Stilboks (1-6) (Kontrast (-3 til +3 trin), Mætning (-3 til +3 trin), Skarphed (-3 til +3 trin))

Billedprofil

 • Ja (Fra / PP1-PP10) Parametre: Sortniveau, Gamma (Film, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Sort gamma, Knæ-punkt, Farvetilstand, Mætning, Farvefase, Farvedybde, Detaljer, Kopier, Nulstil

Billedstørrelse (pixel), NTSC

 • XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH)

Billedstørrelse (pixel), PAL

 • XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD:1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD:1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH)

Billedhastighed

 • NTSC-tilstand: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, PAL-tilstand: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps

Billedstørrelse (billedhastighed)

 • NTSC-tilstand: 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), PAL-tilstand: 1920 x 1080 (50p, 25p)

Filmfunktioner

 • Visning af lydniveau, Lydoptagelsesniveau, PAL-/NTSC-vælger, Ja (1280 x 720 (ca. 9 Mbps)), TC / UB (TC Preset / UB Preset / TC Format / TC Run / TC Make / UB Time Rec), Automatisk langsom lukker, Optagekontrol, Info om ren HDMI. (ON/OFF kan vælges), Gammaskærmhjælp

Ren HDMI-udgang

 • 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit

Positionsoplysninger Link fra smartphone

 • Ja

Medier

 • Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibel), SDXC-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibel), microSD-hukommelseskort, microSDHC-hukommelseskort, microSDXC-hukommelseskort

Hukommelseskortstik

 • SLOT1: Stik til SD-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibelt), SLOT2: Multistik til Memory Stick Duo/SD-hukommelseskort (UHS-I-kompatibelt)

Optagetilstand på 2 hukommelseskort

 • Samtidig optagelse (Still), Samtidig optagelse (Film), Samtidig optagelse (Still/film), Sortering (JPEG/RAW), Sortering (Still/film), Automatisk skift af medie (til/fra), Kopiering

Støjreduktion

 • Lang eksponering NR: Til/Fra, tilgængelig ved lukkerhastigheder på mere end 1 sek., Høj ISO NR: Normal/Lav/Fra

Multi-frame støjreduktion

 • -

Hvidbalanceindstillinger

 • Auto / dagslys / skygge / overskyet / kunstlys / lysstofrør / varm hvid / kølig hvid / hvidt dagslys / dagslys / blitz / undervandstilstand / farvetemperatur 2500 til 9900 K og farvefilter G7 til M7 (57-trin), A7 til B7 (29-trin) / brugerdefineret

AWB-finjustering

 • Ja G7 til M7, 57 trin A7 til B7, 29 trin

Prioritet indstillet i automatisk hvidbalance

 • Ja

Bracketing

 • 3 billeder, H/L valgbar

Fokustype

 • Fast Hybrid AF (AF med faseregistrering/AF med kontrastregistrering)

Fokussensor

 • Exmor R™ CMOS-sensor

Fokuspunkt

 • 35 mm fuldformat: 693 punkter (AF med faseregistrering), APS-C-tilstand med fuldformatobjektiv: 299 punkter (fasedetekterings-AF), med APS-C-objektiv: 221 punkter (AF med faseregistrering) / 425 punkter (AF med kontrastregistrering)

Fokusfølsomhedsområde

 • EV-3 til EV20 (ved ISO100 eller tilsvarende med F2,0-objektiv monteret)

Fokustilstand

 • AF-A (automatisk AF), AF-S (AF ved enkelt optagelse), AF-C (kontinuerlig AF), DMF (direkte manuel fokus), manuel fokus

Fokusområde

 • Bred (693 punkter) (AF med faseregistrering), 425 punkter (AF med kontrastregistrering)) / Zone / Center / Fleksibelt punkt (S/M/L) /Udvidet fleksibelt punkt/ Fastlåsnings-AF (Bred / Zone / Center / Fleksibelt punkt (S/M/L) /Udvidet fleksibelt punkt)

Andre funktioner

 • Eye-Start AF (kun med LA-AE2 eller LA-EA4 tilsluttet (sælges separat)), AF-lås, Eye AF, AF med mikrojustering med LA-AE2 eller LA-EA4 (sælges separat), Forudseende kontrol, Fokuslås, Følsomhed for AF-sporing, Skift lodret/vandret AF-område, Registrering af AF-område

AF-illuminator

 • Ja (type med indbygget LED)

AF-illuminatorrækkevidde

 • Ca. 0,3m - ca. 3,0m (med FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS monteret)

Fokustype med LA-EA3 (sælges separat)

 • valgbart (faseregistrering, kontrastregistrering)

Målingstype

 • 1200-zone evaluativ måling

Målesensor

 • Exmor R™ CMOS-sensor

Målingsfølsomhed

 • EV-3 til EV20 (ved ISO100 eller tilsvarende med F2,0-objektiv monteret)

Måletilstand

 • Multisegment, Centervægtet, Spot, Spot standard/stor, Hele skærmen gennemsnitlig, Fremhævet

Eksponeringskompensation

 • +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV-trin kan vælges) (med drejeknap til eksponeringskompensation: +/- 3 EV (1/3 EV-trin))

Eksponerings-bracketing

 • Bracket: Kont., Bracket: Enkelt, 3/5/9 billeder kan vælges. Med 3 eller 5 billeder med 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 eller 3,0 EV-trin, med 9 billeder med 1/3, 1/2, 2/3 eller 1,0 EV-trin

AE-lås

 • Låses, når lukkerknappen trykkes halvvejs ned. Tilgængelig med AE-låseknap (Til/Fra/Auto)

Eksponeringstilstande

 • AUTO (iAuto), programmeret AE (P), blændeprioritet (A), lukkerhastighedsprioritet (S), manuel (M), film (programmeret AE (P) / blændeprioritet (A) / lukkerhastighedsprioritet (S ) / manuel (M)), slow- og quick-motion (programmeret AE (P) / blændeprioritet (A) / lukkerhastighedsprioritet (S) / manuel (M)), Sceneudvælgelse

ISO-følsomhed (Recommended Exposure Index)

 • Stillbilleder: ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 50 til ISO 204800 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges), Film: Svarende til ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 102400 og opad kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges)

Flimmerfri optagelse.

 • Ja

Sceneudvælgelse

 • Portræt, Sportsaktiviteter, Makro, Landskab, Solnedgang, Nattemotiv, Natportræt

Søgertype

 • 1,3 cm (0,5 type) elektronisk søger (farve), XGA OLED

Antal punkter

 • 2.359.296 prikker

Lysstyrkekontrol (Viewfinder)

 • Automatisk/manuel (5 trin mellem -2 og +2)

Farvetemperaturkontrol

 • Manuel (5 trin)

Områdedækning

 • 100 %

Forstørrelse

 • ca. 0,78 x (med 50 mm objektiv ved uendelig, -1 m-1)

Dioptrijustering

 • -4,0 til +3,0 m-1

Øjepunkt

 • Ca. 23 mm fra okularobjektivet, 18,5 mm fra okularets ramme ved -1 m-1 (CIPA-standard)

Valg af billedhastighed for søger

 • -

Visning af indhold

 • Grafisk display, vis alle oplysninger, ingen skærminfo, digital niveaumåler, histogram

Skærmtype

 • 7,5 cm (type 3,0) type TFT

Antal punkter

 • 921.600 prikker

Berøringspanel

 • Ja

Lysstyrkeregulering

 • Manuel (5 trin mellem -2 og +2), solskinstilstand

Justerbar vinkel

 • Opad med ca. 107 grader, nedad ca. 41 grader

Display-vælger (Finder/LCD)

 • Ja (automatisk/manuel)

Skærm til billedjustering i realtid (LCD)

 • Til/Fra

Quick Navi

 • Ja

Fokuslup

 • Ja (35 mm fuldformat: 5,9x, 11,7x, APS-C: 3,8x, 7,7x)

Zebra

 • Ja (valgbart niveau + område eller nedre grænse som brugerdefineret indstilling)

Peaking MF

 • Ja (niveauindstilling: Højt/Mellem/Lavt/Fra, Farve: Hvid/Rød/Gul)

Andet

 • Gitterlinje (Det gyldne snit/Kvadrat/Diagonal + kvadrat/Off), Movie Maker (Center/Format/Sikkerhedszone/Styreramme)

Visning af indhold

 • Grafisk display, vis alle oplysninger, ingen skærminfo, digital niveaumåler, histogram, til søgeren, skærm slukket

PlayMemories Camera Apps™

 • -

Zoom med skarp billedkvalitet

 • Stillbilleder: Ca. 2x, Film: Ca. 1,5x (4K), ca. 2x (HD)

Digital zoom

 • Smart zoom (stillbilleder): 35 mm fuldformat: M: ca. 1,5x, S: ca. 2x, APS-C: M: ca. 1,3x, S: ca. 2x, Digital zoom (stillbilleder): 35 mm fuldformat: L: ca. 4x, M: ca. 6,1x, S: ca. 8x, APS-C: L: ca. 4x, M: ca. 5,2x, S: ca. 8x, Digital zoom (film): 35 mm fuldformat: ca. 4x, APS-C: ca. 4x

Ansigtsregistrering

 • Tilstande: Ansigtsprioritet i AF (tænd/sluk), Ansigtsprioritet i Multimåling (tænd/sluk), regist. Ansigtsprioritet (tænd/sluk), Ansigtsregistrering, Maks. antal, der kan registreres: 8

Selvportrætstimer

 • -

Andet

 • Berøringsfølsomt fokus: Ja (fås med LCD-skærm- eller søgerbetjening), ISO AUTO Min. SS, Klar overvågning, Indstilling af filnavn, FTP-overførselsfunktion, Hjælpevejledning, Indstilling af sted, Shop Front-indstilling, Videolys-tilstand, Drejering til zoom

Klar til Eye-Fi

 • -

Type

 • Elektronisk kontrolleret, lodret-tværgående, brændvidde-plan-type

Lukkertype

 • -

Lukkerhastighed

 • Stillbilleder: 1/8000 til 30 sek., blitz, film: 1/8000 til 1/4 (1/3 trin), op til 1/60 i AUTO-tilstand (op til 1/30 i Auto Slow Shutter-tilstand)

Blitz-synkroniserings- Hastighed

 • 1/250 sek.

Lukker med elektronisk forgardin

 • Ja (TIL/FRA)

Stille optagelser

 • Ja (TIL/FRA)

Type

 • Skiftemekanisme til billedsensor med 5-akset kompensation (kompensation afhænger af specifikationer for objektiver)

Kompensationseffekt

 • 5,0 trin (baseret på CIPA-standard. Kun nikke-/giringsbevægelser. Med monteret Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA-objektiv. Lang eksponering NR fra).

Betjening

 • Pre-flash TTL

Blitz-kompensation

 • +/- 3,0 EV (skift mellem 1/3 og 1/2 EV-trin)

Blitz-bracketing

 • 3/5/9 billeder kan vælges. Med 3 eller 5 billeder med 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 eller 3,0 EV-trin, med 9 billeder med 1/3, 1/2, 2/3 eller 1,0 EV-trin.

Blitztilstande

 • Blitz fra, Automatisk blitz, Udfyldningsblitz, Langsom synkronisering, Synkronisering med bageste blitz, Reduktion af røde øjne (kan slås til/fra), Trådløs, Hurtig synkronisering

Kompatibilitet med ekstern blitz

 • Sony α-systemblitz kompatibel med Multi Interface-tilbehørssko, fastgør tilbehørsadapteren til blitz, som er kompatibel med tilbehørssko med autolås

FE-niveaulås

 • Ja

Trådløs betjening

 • Ja (Lyssignal: Tilgængelig med Udfyldningsblitz, Langsom synkronisering, Hurtig synkronisering. /Radiosignal: Tilgængelig med Udfyldningsblitz, Synkronisering med bageste blitz, Langsom synkronisering, Hurtig synkronisering).

Optageindstillinger

 • Enkelt optagelse, Kontinuerlig optagelse (vælg mellem høj+/høj/mellem/lav), Selvudløser, Selvudløser (kont.), Bracket: Enkelt, Bracket: Kont., Hvidbalance-bracket, DRO-bracket

Kontinuerlig drevhastighed (ca. maks.)

 • Kontinuerlig optagelse: Høj+: maks. 10 fps, Høj: maks. 8 fps, Mellem: maks. 6 fps, Lav: maks. 3 fps

Antal billeder, der kan optages (ca.)

 • JPEG ekstrafin L: 163 billeder, JPEG fin L: 172 billeder, JPEG standard L: Ca. 177 billeder, RAW: 89 billeder, RAW og JPG: 79 billeder, RAW (ukomprimeret): 40 billeder, RAW (ukomprimeret) og JPG: 36 billeder

Selvudløser

 • 10 sek. forsinkelse/5 sek. forsinkelse/2 sek. forsinkelse/kontinuerlig selvudløser (3 billeder efter 10 sek. forsinkelse/5 billeder efter 10 sek. forsinkelse/3 billeder efter 5 sek. forsinkelse/5 billeder efter 5 sek. forsinkelse/3 billeder efter 2 sek. forsinkelse/5 billeder efter 2 sek. forsinkelse)/bracketing-selvudløser

Fotografering

 • Ja

Tilstande

 • Enkelt (med eller uden optagelsesoplysninger Y RGB-histogram og fremhævnings-/skyggedannelsesadvarsel), 9/25-billeders indeksoversigt, forstørret skærmtilstand (L: 18,8x, M: 12,3x, S: 9,4x), Automatisk gennemgang (10/5/2 sek., fra), Billedformat (Automatisk/Manuelt/Fra), Diasshow, Mappevalg (Dato/Still/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Fremad/tilbage (Film), Slet, Beskyt, Klassificering, Disp Kontinuerlig optagelse Grp

PC-brugergrænseflade

 • Masselagring, MTP, PC-fjernbetjening

Multi/mikro-USB-stik

 • Ja

USB Type-C™-terminal

 • Ja (kompatibel med SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1))

NFC™

 • Ja (kompatibel med NFC forum Type 3 Tag), one touch-fjernbetjening, one touch-deling

Trådløst LAN (indbygget)

 • Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz bånd), vis på smartphone, fjernbetjening via smartphone, send til computer, se på tv

Bluetooth®

 • Ja (Bluetooth® standardversion 4.1 (2,4 GHz-båndet))

HD-udgang

 • HDMI-mikrostik (Type-D), BRAVIA Sync (styring af HDMI), PhotoTV HD, 4K-filmoutput/4K-afspilning af stillbilleder

Multi Interface-tilbehørssko

 • Ja

Tilbehørssko med automatisk lås

 • -

Smart-tilbehørsterminal 2

 • -

Mikrofonstik

 • Ja (3,5 mm stereoministik)

DC IN-stik

 • -

Synkroniseret terminal

 • -

Hovedtelefonstik

 • Ja (3,5 mm stereoministik)

Stik til lodret greb

 • Ja

PC-fjernbetjening

 • Ja

LAN-terminal

 • -

Mikrofon

 • Indbygget stereomikrofon eller XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (sælges separat)

Højttaler

 • Indbygget, monolyd

Kompatible standarder

 • Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-indstilling

Type

 • Tilpassede knapfunktioner, programmerbar indstilling (Hus 2 sæt/hukommelseskort 4 sæt), Min menu, Registrer brugerfinerede optageindstillinger

Indstilling

 • Eksterne skygger, kromatisk afvigelse, forvrængning

Medfølgende batteri

 • Én genopladelig batteripakke NP-FZ100

Batteritid (stillbilleder)

 • Ca. 610 optagelser (søger) / ca. 710 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Batterilevetid (film, faktisk optagelse)

 • Ca. 115 min. (søger) / ca. 125 min. (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Batterilevetid (film, kontinuerlig optagelse)

 • Ca. 200 min. (søger) / ca. 210 min. (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Opladning af internt batteri

 • Ja (Tilgængelig med Multi/mikro-USB-stik eller USB-stik Type-C)

Strømforbrug med søger

 • Stillbilleder: ca. 3,2 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret), Film: ca. 4,9 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret)

Strømforbrug med LCD-skærm

 • Stillbilleder: ca. 2,8 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret), Film: ca. 4,7 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret)

USB-strømforsyning

 • Ja (Tilgængelig med Multi/mikro-USB-stik eller USB-stik Type-C)

Driftstemperatur

 • 0 - 40 grader C

Vægt (med batteri og hukommelseskort)

 • Ca. 650 g

Mål (b x h x d)

 • Ca. 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, ca. 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (fra greb til skærm)/Ca. 5 x 3 7/8 x 3", ca. 5 x 3 7/8 x 2 1/2" (fra greb til skærm)
Kabinet + 28-70 mm zoomobjektiv
ILCE-7M3K
Kabinet + 28-70 mm zoomobjektiv 
ILCE-7M3K

Hvad er der i kassen

 • AC-adapter AC-UUE12
 • Dæksel til tilbehørssko
 • Genopladeligt batteri NP-FZ100
 • Kameradæksel
 • Mikro-USB-kabel
 • Objektivbagdæksel
 • Objektivdæksel
 • Okulardæksel
 • SEL2870
 • Skulderrem

Objektivkompatibilitet

 • Sony E-mount-objektiver

Objektivmontering

 • E-mount

Format

 • 3:2

Antal pixel (effektive)

 • Ca. 24,2 megapixel

Antal pixel (i alt)

 • Ca. 25,3 megapixel

Sensortype

 • 35 mm fuldformat (35,6 × 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor

Antistøvsystem

 • Belægning til beskyttelse mod statisk elektricitet på optisk filter og skiftemekanisme til billedsensor

Optagelsesformat

 • JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline-kompatibelt), RAW (Sony ARW 2.3-format)

Billedstørrelse (pixel) [3:2]

 • 35 mm fuldformat L: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), S: 1968 x 1312 (2,6 M)

Billedstørrelse (pixel) [16:9]

 • 35 mm fuldformat L: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), S: 3008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), S: 1968 x 1112 (2,2 M)

Billedstørrelse (pixel) [Panoramaoptagelse]

 • -

Billedkvalitetstilstande

 • RAW, RAW & JPEG (ekstrafin, fin, standard), JPEG (ekstrafin, fin, standard)

Billedeffekt

 • 8 typer: Posterisering (farve), posterisering (S/H), popfarve, retrofoto, delvis farve (R/G/B/G), monokrom med høj kontrast, legetøjskamera (normal/kold/varm/grøn/magenta), fremhævet, monokrom med fyldige nuancer

Kreativ stil

 • Standard, Levende, Neutral, Klar, Dyb, Lys, Portræt, Landskab, Solnedgang, Nattescene, Efterårsblade, Sort-hvid, Sepia, Stilboks (1-6) (Kontrast (-3 til +3 trin), Mætning (-3 til +3 trin), Skarphed (-3 til +3 trin))

Billedprofil

 • Ja (Fra / PP1-PP10) Parametre: Sortniveau, Gamma (Film, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Sort gamma, Knæ-punkt, Farvetilstand, Mætning, Farvefase, Farvedybde, Detaljer, Kopier, Nulstil

Funktioner til dynamisk område

 • Fra, Dynamic Range Optimizer (Automatisk/Niveau (1-5)), Automatisk High Dynamic Range (Automatisk eksponeringsforskel, Eksponeringsforskelsniveau (1-6 EV, 1,0 EV-trin))

Farveområde

 • sRGB-standard (med sYCC-farveskala) og Adobe RGB-standard, kompatibel med TRILUMINOS-farver

14bit RAW

 • Ja

Ukomprimeret RAW

 • Ja

Optagelsesformat

 • Kompatibelt med XAVC S, AVCHD-format ver. 2.0

Videokomprimering

 • XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264

Lydoptagelsesformat

 • XAVC S: LPCM 2-kanals, AVCHD: 2-kanals Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Stereo Creator

Farveområde

 • xvYCC-standarden (x.v.Color ved tilslutning via HDMI-kabel) er kompatibel med TRILUMINOS-farver

Billedeffekt

 • Posterisering (farve), posterisering (S/H), popfarve, retrofoto, delvis farve (R/G/B/G), monokrom med høj kontrast, legetøjskamera (normal/kold/varm/grøn/magenta), fremhævet

Kreativ stil

 • Standard, Levende, Neutral, Klar, Dyb, Lys, Portræt, Landskab, Solnedgang, Nattescene, Efterårsblade, Sort-hvid, Sepia, Stilboks (1-6) (Kontrast (-3 til +3 trin), Mætning (-3 til +3 trin), Skarphed (-3 til +3 trin))

Billedprofil

 • Ja (Fra / PP1-PP10) Parametre: Sortniveau, Gamma (Film, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Sort gamma, Knæ-punkt, Farvetilstand, Mætning, Farvefase, Farvedybde, Detaljer, Kopier, Nulstil

Billedstørrelse (pixel), NTSC

 • XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH)

Billedstørrelse (pixel), PAL

 • XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD:1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD:1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH)

Billedhastighed

 • NTSC-tilstand: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, PAL-tilstand: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps

Billedstørrelse (billedhastighed)

 • NTSC-tilstand: 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), PAL-tilstand: 1920 x 1080 (50p, 25p)

Filmfunktioner

 • Visning af lydniveau, Lydoptagelsesniveau, PAL-/NTSC-vælger, Ja (1280 x 720 (ca. 9 Mbps)), TC / UB (TC Preset / UB Preset / TC Format / TC Run / TC Make / UB Time Rec), Automatisk langsom lukker, Optagekontrol, Info om ren HDMI. (ON/OFF kan vælges), Gammaskærmhjælp

Ren HDMI-udgang

 • 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit

Positionsoplysninger Link fra smartphone

 • Ja

Medier

 • Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibel), SDXC-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibel), microSD-hukommelseskort, microSDHC-hukommelseskort, microSDXC-hukommelseskort

Hukommelseskortstik

 • SLOT1: Stik til SD-hukommelseskort (UHS-I/II-kompatibelt), SLOT2: Multistik til Memory Stick Duo/SD-hukommelseskort (UHS-I-kompatibelt)

Optagetilstand på 2 hukommelseskort

 • Samtidig optagelse (Still), Samtidig optagelse (Film), Samtidig optagelse (Still/film), Sortering (JPEG/RAW), Sortering (Still/film), Automatisk skift af medie (til/fra), Kopiering

Støjreduktion

 • Lang eksponering NR: Til/Fra, tilgængelig ved lukkerhastigheder på mere end 1 sek., Høj ISO NR: Normal/Lav/Fra

Multi-frame støjreduktion

 • -

Hvidbalanceindstillinger

 • Auto / dagslys / skygge / overskyet / kunstlys / lysstofrør / varm hvid / kølig hvid / hvidt dagslys / dagslys / blitz / undervandstilstand / farvetemperatur 2500 til 9900 K og farvefilter G7 til M7 (57-trin), A7 til B7 (29-trin) / brugerdefineret

AWB-finjustering

 • Ja G7 til M7, 57 trin A7 til B7, 29 trin

Prioritet indstillet i automatisk hvidbalance

 • Ja

Bracketing

 • 3 billeder, H/L valgbar

Fokustype

 • Fast Hybrid AF (AF med faseregistrering/AF med kontrastregistrering)

Fokussensor

 • Exmor R™ CMOS-sensor

Fokuspunkt

 • 35 mm fuldformat: 693 punkter (AF med faseregistrering), APS-C-tilstand med fuldformatobjektiv: 299 punkter (fasedetekterings-AF), med APS-C-objektiv: 221 punkter (AF med faseregistrering) / 425 punkter (AF med kontrastregistrering)

Fokusfølsomhedsområde

 • EV-3 til EV20 (ved ISO100 eller tilsvarende med F2,0-objektiv monteret)

Fokustilstand

 • AF-A (automatisk AF), AF-S (AF ved enkelt optagelse), AF-C (kontinuerlig AF), DMF (direkte manuel fokus), manuel fokus

Fokusområde

 • Bred (693 punkter) (AF med faseregistrering), 425 punkter (AF med kontrastregistrering)) / Zone / Center / Fleksibelt punkt (S/M/L) /Udvidet fleksibelt punkt/ Fastlåsnings-AF (Bred / Zone / Center / Fleksibelt punkt (S/M/L) /Udvidet fleksibelt punkt)

Andre funktioner

 • Eye-Start AF (kun med LA-AE2 eller LA-EA4 tilsluttet (sælges separat)), AF-lås, Eye AF, AF med mikrojustering med LA-AE2 eller LA-EA4 (sælges separat), Forudseende kontrol, Fokuslås, Følsomhed for AF-sporing, Skift lodret/vandret AF-område, Registrering af AF-område

AF-illuminator

 • Ja (type med indbygget LED)

AF-illuminatorrækkevidde

 • Ca. 0,3m - ca. 3,0m (med FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS monteret)

Fokustype med LA-EA3 (sælges separat)

 • valgbart (faseregistrering, kontrastregistrering)

Målingstype

 • 1200-zone evaluativ måling

Målesensor

 • Exmor R™ CMOS-sensor

Målingsfølsomhed

 • EV-3 til EV20 (ved ISO100 eller tilsvarende med F2,0-objektiv monteret)

Måletilstand

 • Multisegment, Centervægtet, Spot, Spot standard/stor, Hele skærmen gennemsnitlig, Fremhævet

Eksponeringskompensation

 • +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV-trin kan vælges) (med drejeknap til eksponeringskompensation: +/- 3 EV (1/3 EV-trin))

Eksponerings-bracketing

 • Bracket: Kont., Bracket: Enkelt, 3/5/9 billeder kan vælges. Med 3 eller 5 billeder med 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 eller 3,0 EV-trin, med 9 billeder med 1/3, 1/2, 2/3 eller 1,0 EV-trin

AE-lås

 • Låses, når lukkerknappen trykkes halvvejs ned. Tilgængelig med AE-låseknap (Til/Fra/Auto)

Eksponeringstilstande

 • AUTO (iAuto), programmeret AE (P), blændeprioritet (A), lukkerhastighedsprioritet (S), manuel (M), film (programmeret AE (P) / blændeprioritet (A) / lukkerhastighedsprioritet (S ) / manuel (M)), slow- og quick-motion (programmeret AE (P) / blændeprioritet (A) / lukkerhastighedsprioritet (S) / manuel (M)), Sceneudvælgelse

ISO-følsomhed (Recommended Exposure Index)

 • Stillbilleder: ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 50 til ISO 204800 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges), Film: Svarende til ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 102400 og opad kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges)

Flimmerfri optagelse.

 • Ja

Sceneudvælgelse

 • Portræt, Sportsaktiviteter, Makro, Landskab, Solnedgang, Nattemotiv, Natportræt

Søgertype

 • 1,3 cm (0,5 type) elektronisk søger (farve), XGA OLED

Antal punkter

 • 2.359.296 prikker

Lysstyrkekontrol (Viewfinder)

 • Automatisk/manuel (5 trin mellem -2 og +2)

Farvetemperaturkontrol

 • Manuel (5 trin)

Områdedækning

 • 100 %

Forstørrelse

 • ca. 0,78 x (med 50 mm objektiv ved uendelig, -1 m-1)

Dioptrijustering

 • -4,0 til +3,0 m-1

Øjepunkt

 • Ca. 23 mm fra okularobjektivet, 18,5 mm fra okularets ramme ved -1 m-1 (CIPA-standard)

Valg af billedhastighed for søger

 • -

Visning af indhold

 • Grafisk display, vis alle oplysninger, ingen skærminfo, digital niveaumåler, histogram

Skærmtype

 • 7,5 cm (type 3,0) type TFT

Antal punkter

 • 921.600 prikker

Berøringspanel

 • Ja

Lysstyrkeregulering

 • Manuel (5 trin mellem -2 og +2), solskinstilstand

Justerbar vinkel

 • Opad med ca. 107 grader, nedad ca. 41 grader

Display-vælger (Finder/LCD)

 • Ja (automatisk/manuel)

Skærm til billedjustering i realtid (LCD)

 • Til/Fra

Quick Navi

 • Ja

Fokuslup

 • Ja (35 mm fuldformat: 5,9x, 11,7x, APS-C: 3,8x, 7,7x)

Zebra

 • Ja (valgbart niveau + område eller nedre grænse som brugerdefineret indstilling)

Peaking MF

 • Ja (niveauindstilling: Højt/Mellem/Lavt/Fra, Farve: Hvid/Rød/Gul)

Andet

 • Gitterlinje (Det gyldne snit/Kvadrat/Diagonal + kvadrat/Off), Movie Maker (Center/Format/Sikkerhedszone/Styreramme)

Visning af indhold

 • Grafisk display, vis alle oplysninger, ingen skærminfo, digital niveaumåler, histogram, til søgeren, skærm slukket

PlayMemories Camera Apps™

 • -

Zoom med skarp billedkvalitet

 • Stillbilleder: Ca. 2x, Film: Ca. 1,5x (4K), ca. 2x (HD)

Digital zoom

 • Smart zoom (stillbilleder): 35 mm fuldformat: M: ca. 1,5x, S: ca. 2x, APS-C: M: ca. 1,3x, S: ca. 2x, Digital zoom (stillbilleder): 35 mm fuldformat: L: ca. 4x, M: ca. 6,1x, S: ca. 8x, APS-C: L: ca. 4x, M: ca. 5,2x, S: ca. 8x, Digital zoom (film): 35 mm fuldformat: ca. 4x, APS-C: ca. 4x

Ansigtsregistrering

 • Tilstande: Ansigtsprioritet i AF (tænd/sluk), Ansigtsprioritet i Multimåling (tænd/sluk), regist. Ansigtsprioritet (tænd/sluk), Ansigtsregistrering, Maks. antal, der kan registreres: 8

Selvportrætstimer

 • -

Andet

 • Berøringsfølsomt fokus: Ja (fås med LCD-skærm- eller søgerbetjening), ISO AUTO Min. SS, Klar overvågning, Indstilling af filnavn, FTP-overførselsfunktion, Hjælpevejledning, Indstilling af sted, Shop Front-indstilling, Videolys-tilstand, Drejering til zoom

Klar til Eye-Fi

 • -

Type

 • Elektronisk kontrolleret, lodret-tværgående, brændvidde-plan-type

Lukkertype

 • -

Lukkerhastighed

 • Stillbilleder: 1/8000 til 30 sek., blitz, film: 1/8000 til 1/4 (1/3 trin), op til 1/60 i AUTO-tilstand (op til 1/30 i Auto Slow Shutter-tilstand)

Blitz-synkroniserings- Hastighed

 • 1/250 sek.

Lukker med elektronisk forgardin

 • Ja (TIL/FRA)

Stille optagelser

 • Ja (TIL/FRA)

Type

 • Skiftemekanisme til billedsensor med 5-akset kompensation (kompensation afhænger af specifikationer for objektiver)

Kompensationseffekt

 • 5,0 trin (baseret på CIPA-standard. Kun nikke-/giringsbevægelser. Med monteret Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA-objektiv. Lang eksponering NR fra).

Betjening

 • Pre-flash TTL

Blitz-kompensation

 • +/- 3,0 EV (skift mellem 1/3 og 1/2 EV-trin)

Blitz-bracketing

 • 3/5/9 billeder kan vælges. Med 3 eller 5 billeder med 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 eller 3,0 EV-trin, med 9 billeder med 1/3, 1/2, 2/3 eller 1,0 EV-trin.

Blitztilstande

 • Blitz fra, Automatisk blitz, Udfyldningsblitz, Langsom synkronisering, Synkronisering med bageste blitz, Reduktion af røde øjne (kan slås til/fra), Trådløs, Hurtig synkronisering

Kompatibilitet med ekstern blitz

 • Sony α-systemblitz kompatibel med Multi Interface-tilbehørssko, fastgør tilbehørsadapteren til blitz, som er kompatibel med tilbehørssko med autolås

FE-niveaulås

 • Ja

Trådløs betjening

 • Ja (Lyssignal: Tilgængelig med Udfyldningsblitz, Langsom synkronisering, Hurtig synkronisering. /Radiosignal: Tilgængelig med Udfyldningsblitz, Synkronisering med bageste blitz, Langsom synkronisering, Hurtig synkronisering).

Optageindstillinger

 • Enkelt optagelse, Kontinuerlig optagelse (vælg mellem høj+/høj/mellem/lav), Selvudløser, Selvudløser (kont.), Bracket: Enkelt, Bracket: Kont., Hvidbalance-bracket, DRO-bracket

Kontinuerlig drevhastighed (ca. maks.)

 • Kontinuerlig optagelse: Høj+: maks. 10 fps, Høj: maks. 8 fps, Mellem: maks. 6 fps, Lav: maks. 3 fps

Antal billeder, der kan optages (ca.)

 • JPEG ekstrafin L: 163 billeder, JPEG fin L: 172 billeder, JPEG standard L: Ca. 177 billeder, RAW: 89 billeder, RAW og JPG: 79 billeder, RAW (ukomprimeret): 40 billeder, RAW (ukomprimeret) og JPG: 36 billeder

Selvudløser

 • 10 sek. forsinkelse/5 sek. forsinkelse/2 sek. forsinkelse/kontinuerlig selvudløser (3 billeder efter 10 sek. forsinkelse/5 billeder efter 10 sek. forsinkelse/3 billeder efter 5 sek. forsinkelse/5 billeder efter 5 sek. forsinkelse/3 billeder efter 2 sek. forsinkelse/5 billeder efter 2 sek. forsinkelse)/bracketing-selvudløser

Fotografering

 • Ja

Tilstande

 • Enkelt (med eller uden optagelsesoplysninger Y RGB-histogram og fremhævnings-/skyggedannelsesadvarsel), 9/25-billeders indeksoversigt, forstørret skærmtilstand (L: 18,8x, M: 12,3x, S: 9,4x), Automatisk gennemgang (10/5/2 sek., fra), Billedformat (Automatisk/Manuelt/Fra), Diasshow, Mappevalg (Dato/Still/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Fremad/tilbage (Film), Slet, Beskyt, Klassificering, Disp Kontinuerlig optagelse Grp

PC-brugergrænseflade

 • Masselagring, MTP, PC-fjernbetjening

Multi/mikro-USB-stik

 • Ja

USB Type-C™-terminal

 • Ja (kompatibel med SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1))

NFC™

 • Ja (kompatibel med NFC forum Type 3 Tag), one touch-fjernbetjening, one touch-deling

Trådløst LAN (indbygget)

 • Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz bånd), vis på smartphone, fjernbetjening via smartphone, send til computer, se på tv

Bluetooth®

 • Ja (Bluetooth® standardversion 4.1 (2,4 GHz-båndet))

HD-udgang

 • HDMI-mikrostik (Type-D), BRAVIA Sync (styring af HDMI), PhotoTV HD, 4K-filmoutput/4K-afspilning af stillbilleder

Multi Interface-tilbehørssko

 • Ja

Tilbehørssko med automatisk lås

 • -

Smart-tilbehørsterminal 2

 • -

Mikrofonstik

 • Ja (3,5 mm stereoministik)

DC IN-stik

 • -

Synkroniseret terminal

 • -

Hovedtelefonstik

 • Ja (3,5 mm stereoministik)

Stik til lodret greb

 • Ja

PC-fjernbetjening

 • Ja

LAN-terminal

 • -

Mikrofon

 • Indbygget stereomikrofon eller XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (sælges separat)

Højttaler

 • Indbygget, monolyd

Kompatible standarder

 • Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-indstilling

Type

 • Tilpassede knapfunktioner, programmerbar indstilling (Hus 2 sæt/hukommelseskort 4 sæt), Min menu, Registrer brugerfinerede optageindstillinger

Indstilling

 • Eksterne skygger, kromatisk afvigelse, forvrængning

Medfølgende batteri

 • Én genopladelig batteripakke NP-FZ100

Batteritid (stillbilleder)

 • Ca. 610 optagelser (søger) / ca. 710 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Batterilevetid (film, faktisk optagelse)

 • Ca. 115 min. (søger) / ca. 125 min. (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Batterilevetid (film, kontinuerlig optagelse)

 • Ca. 200 min. (søger) / ca. 210 min. (LCD-skærm) (CIPA-standard)

Opladning af internt batteri

 • Ja (Tilgængelig med Multi/mikro-USB-stik eller USB-stik Type-C)

Strømforbrug med søger

 • Stillbilleder: ca. 3,2 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret), Film: ca. 4,9 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret)

Strømforbrug med LCD-skærm

 • Stillbilleder: ca. 2,8 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret), Film: ca. 4,7 W (med FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret)

USB-strømforsyning

 • Ja (Tilgængelig med Multi/mikro-USB-stik eller USB-stik Type-C)

Driftstemperatur

 • 0 - 40 grader C

Vægt (med batteri og hukommelseskort)

 • Ca. 650 g

Mål (b x h x d)

 • Ca. 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, ca. 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (fra greb til skærm)/Ca. 5 x 3 7/8 x 3", ca. 5 x 3 7/8 x 2 1/2" (fra greb til skærm)

Funktioner

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Bagbelyst 24,2 MP fuldformatsensor

35 mm Exmor R™ CMOS-fuldformatbilledsensoren har 24,2 MP opløsning, bagbelysning og margenløse, chipmonterede objektivdesign til øget lysfølsomhed og dynamisk område. To gange hurtigere dataudlæsningshastighed opnås gennem kobberledninger og front-LSI.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Komplet forbedret billedbehandlingssystem

En kombination af ny generation billedbehandlingssystem og en ny sensor giver op til 1,5-stop forbedring i billedkvalitet. Et bredt ISO-følsomhedsområde på op til ISO 51200 er standard, og ca. op til 15-stop dynamisk område ved lave følsomhedsindstillinger er opnået. Opgraderet detaljegengivelse og områdespecifik støjreduktion forenes for at undertrykke støj og bevare en fornemmelse af høj samlet opløsning. Farvegengivelse er også blevet stærkt forbedret, især af hudtoner og naturscener. α7 III understøtter også 14-bit RAW-udgang selv under støjsvag optagelse/kontinuerlig optagelse.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Bredere, hurtigere og mere stabil AF-ydeevne

Et udviklet billedbehandlingssystem og α9-kamera AF-algoritmer optimeret til α7 III forbedrer AF-hastighed, præcision og sporing. 693-punkters faseregistrering til AF og 425-punkters kontrastregistrering til AF giver bred dækningsgrad med høj densitet. AF-hastighed forbedret op til to gange, og mere præcis AF-sporing giver dig mulighed for at optage og bevare fokus på et motiv, der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt. α7 III autofokuserer også pålideligt ned til lysstyrke EV-3.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

AF med fasedetektering på det fokale plan understøtter A-mount-objektiver

AF med faseregistrering kan fungere, selv når et A-mount-objektiv er monteret på α7 III via en LA-EA3-adapter. 693-punkters AF med faseregistrering på det fokale plan giver dækning af et stort område, hurtig respons og høj sporingsydeevne.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Hold altid øjet i fokus

Eye AF understøtter som noget nyt AF-C-tilstand med større præcision, hvilket forbedrer portrætoptagelse markant, samt højere Af-hastighed, der gør det nemmere at optage et portræt af et motiv i bevægelse, selv hvis motivet kigger ned og befinder sig langt væk fra kameraet eller er bagbelyst med ansigtet delvist i mørke. α7 III understøtter Eye AF til A-mount-objektiver monteret via en adapter.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Knappen AF-ON og multivælger

Den nye AF-ON-knap aktiverer autofokus, uden fokuseringssekvensen, hvor fokusknappen trykkes halvt ned, så du kan koncentrere dig bedre om, nøjagtigt hvornår du skal udløse lukkeren og straks indfange øjeblikket. Med en multivælger kan du hurtigt og effektivt skifte fokuspunktet. Du kan vælge og flytte fokuspunktet intuitivt, så du vil ikke går glip af store chancer for at optage bevægelige motiver.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Omfattende AF-bekvemmelighed

AF-sporingsfølsomhed under optagelse af stillbilleder kan justeres i fem trin for motiver, der bevæger sig uden for fokusområdet. Autofokusområde og punkter forbliver de samme eller ændres, når der skiftes mellem vandret og lodret retning, afhængigt af filmoptagelsessituationen. AF-områderegistrering giver mulighed for, at indstillinger for ofte anvendte fokuspunkter kan gemmes og tildeles brugertilpassede knapper til hurtigt, praktisk hentning med et enkelt tryk, når der er behov for det.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Op til 10 fps med AF/AE-sporing

Med ny laderenhed til lukker og forbedret billedbehandlingssystem kan α7 III optage kontinuerligt med op til 10 fps med AF/AE-sporing (op til 8 fps med minimal skærmforsinkelse i Live-View kontinuerlig optagelsestilstand) for nem, stabil optagelse af selv yderst aktive motiver. Op til ca. 177 JPEG-billeder (standard) i fuld opløsning, 89 komprimerede RAW-billeder eller 40 ukomprimerede RAW-billeder kan optages i én kontinuerlig serieoptagelse. En elektronisk lukker leverer lydløs, vibrationsfri optagelse af dyreliv og andre følsomme situationer, når selv svag støj kan forhindre en ideel optagelse.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Forbedret funktionalitet for kontinuerlig optagelse

Billeder optaget i kontinuerlig optagetilstand kan vises som en gruppe, og sådanne grupper kan slettes eller beskyttes med én hurtig handling. Desuden betyder øget serieoptagelsesfunktionalitet og UHS-II-mediekompatibilitet, at kameraet kan strømline skrivning af data til hukommelseskort markant. Knappen Fn og menuknappen kan bruges til at ændre indstillinger med det samme efter kontinuerlig optagelse, mens dataskrivning er i gang.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Flimmerfri optagelse

Flimmer fra lysstofrør og anden kunstig belysning registreres automatisk, og lukkeraktivering er indstillet til at minimere flimreeffekten på stillbilleder. Dette reducerer eksponerings- og farveanomalier i toppen og bunden af billeder optaget ved høje lukkertider, samt eksponerings- og farveuoverensstemmelse mellem kontinuerlige optagelser, så du kan tage indendørsbilleder med større selvtillid.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Klare, naturlige, realistiske 4K-film

4K-fuldformatfilm i høj opløsning med fuld pixeludlæsning uden pixel binning, der kondenserer mængden af data påkrævet til 4K-film 2,4 gange (QFHD: 3840 x 2160), giver minimal moiré og hakkede kanter. Avanceret billedbehandling gør det muligt at optage 4K-film i fuldformat med enestående billedkvalitet i mellemhøje og høje ISO-områder, så du får mest muligt ud af 4K-filmformatets unikke potentiale i hvert billede. Super 35 mm kan også vælges i stedet for fuldformattilstand efter behov.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Understøtter en lang række behov i HDR-filmproduktion

α7 III understøtter en bred vifte af HDR-filmproduktionsbehov og tilbyder S-Log3 samt S-Log2 gammakurver, hvilket giver fantastisk fleksibilitet til at finjustere billeder efter behov gennem farvegraderingsfunktionen i efterproduktionen [1], og en ny HLG (Hybrid Log-Gamma)-billedprofil for øjeblikkelig HDR-workflow. Farveovergang er dog ikke nødvendig for at kunne nyde øjeblikkelig afspilning af virkelighedstro billeder i høj kvalitet [2] uden skygger uden dybde eller overeksponerede lyse områder på et HDR (HLG)-kompatibelt TV.

Alsidige filmoptagelsesfunktioner

α7 III leverer et bredt udvalg af funktioner til at lette arbejdsprocesser for professionelle videografer, herunder bl.a. Ren HDMI-udgang, tidskode/brugerinfo (TC/UB), optagekontrol, markørvisning/indstilling, zebra-funktion, Slow- og Quick-motion, samtidig optagelse af proxyfilm, udtagning og separat lagring af et stillbillede fra en film og funktionen Gammaskærmhjælp.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Forbedret Fast Hybrid AF til filmoptagelse

En effektiv kombination af AF med faseregistrering på det fokale plan og AF med kontrastregistrering fastlåser nøjagtigt på selv motiver i hurtig bevægelse og sporer dem derefter problemfrit under filmoptagelse. AF-dækning for film dækker et område, der er næsten lige så bredt som AF-dækningsområdet for stillbilleder. Så snart AF-systemet med høj densitet er fastlåst på et filmobjekt, fortsætter kameraet med at spore det konstant og vedholdende. Tre indstillinger for hastighed for AF-drev giver dig frihed til at anvende langsomme fokuseffekter, når der optages filmscener.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Min Menu og ny menu-brugergrænseflade

Med Min menu kan du registrere og arrangere op til 30 menupunkter efter hyppighed til øjeblikkelig hentning, og ubrugte punkter kan slettes, efter behov. Der kan oprettes en brugertilpasset menu, der passer til bestemte optagebehov. I α7 III er hovedmenuer omorganiseret for nemmere søgning med gruppenavne og sidenumre øverst på displayene.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Klassificeringsfunktion praktisk til sortering på stedet

Bedømmelser fra 1 til 5 stjerner kan anvendes til stillbilleder og bevares, da billederne importeres til PlayMemories Home eller den nye Imaging Edge-softwarepakke fra Sony til en PC. Denne funktion og en beskyttelsesfunktion for at forhindre utilsigtet sletning af billeder kan hver tildeles en brugerdefineret knap (C3 er standard til beskyttelse). Bedømmelser og beskyttelse kan anvendes vha. afspilningsvisning, og kontinuerlige grupper kan gennemgås, beskyttes og slettes under optagelsen eller på rejsen.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Tilpasning sker omgående

Kameraopsætninger kan registreres (op til to i kameraet og fire på et hukommelseskort) for hurtig adgang via tilstandsvælger. Op til 81 funktioner kan tildeles til 11 brugerdefinerede taster. Også sæt af tilpassede funktioner kan tildeles til stillbilleder, film og afspilning. Hent brugerindstilling under Hold-funktionen er praktisk til midlertidig hentning af optagelsesindstillinger, der er tildelt brugerdefinerede knapper, mens en sådan knap holdes nede.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

XGA OLED Tru-Finder™ med høj opløsning og høj kontrast

Med høj opløsning og kontrast samt fremragende overgang og farvegengivelse, der er fordele ved OLED-søgere, gengiver denne 2359K-punkters XGA OLED Tru-Finder pålideligt og tydeligt billeder med synlighed fra hjørne til hjørne. Forstørrelsen er 0,78x (ca. 38,5° diagonal FOV). ZEISS T*-belægning reducerer markant forstyrrende objektivrefleksioner på okularobjektivet. Opstart er ca. 40 % hurtigere end med α7 II, når kameraet er tændt. Desuden kan visningstilstand indstilles til "Høj" for at give finere og mere naturlige detaljer ved at drage optimal fordel af dataudlæsning fra sensoren med 24,2 effektive megapixel.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Berøringsfølsom LCD til nem og omgående fokusbetjening

En 3.0-type 922K-punkters LCD-skærm har berøringsfunktion og klare, tydelige og fint detaljerede visninger selv udendørs. Brug berøringsfølsom fokus til at fokusere omgående på et punkt, som du kan berøre på skærmen, og touchpad-funktion til at trække fokusfeltet med en fingerspids på LCD-skærmen, når du kigger på billedet gennem søgeren. Denne LCD-skærm kan vippes helt op til 107° og helt ned til 41° for fleksibel og praktisk kamerahåndtering og billedovervågning. 

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Indbygget 5-akset billedstabilisering med 5,0-stop lukkerhastighedsfordel

Dette omfattende system kompenserer for fem typer kamerarystelser, der har en tendens til at sløre billeder: Hældnings- og drejningsrystelser ved lange brændvidder; X/Y-rystelser ved nærbillede (herunder makro)-optagelse; og rulningsrystelser, når du optager stillbilleder om natten samt film. Det opnår effektivt 5,0-stop-hurtigere lukkerhastighed, så α7 III kan drage fuld fordel af sin billedbehandlingsfunktionalitet i høj kvalitet og sin Live View-billedydeevne. Desuden fungerer den med A-mount-objektiver fastgjort med monteringsadapter, samt E-mount-objektiver.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Positionsoplysningslink via Bluetooth®

Kameraet kan parres med Imaging Edge Mobile-appen installeret på en kompatibel mobiltelefon eller tablet for at skaffe lokaliseringsdata, optage dem på stillbilleder og rette kameraets indstillinger for dato/tid og sted.

Få mere at vide

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Jævn PC-tethering via USB 3.1 Gen 1-port

En USB-port af Type-C™, der understøtter hurtig USB 3.1 Gen 1, gør det muligt via PC-fjernbetjening trådløst at overføre store RAW-datafiler i høj hastighed, så du hurtigt kan gennemse billeder på en PC og fortsætte med at tage billeder uden forsinkelse. En indstilling til udelukkende at overføre JPEG-filer til pc giver dig mulighed for at kontrollere billeder via pc endnu hurtigere efter kontinuerlig optagelse, fordi kameraet ikke skal sende store mængder RAW-data.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Længere batterilevetid til optagelse af mere professionelle længder

Under længere perioder med sikker fotografering har NP-FZ100-batteriet ca. 2,2 gange så stor kapacitet som et NP-FW50-batteri, der giver mulighed for optagelse af op til 710 fotos på én fuld opladning, og et valgfrit VG-C3EM-lodret greb kan indeholde to batterier. USB Type-C™- og Multi/Mikro USB-porte giver eksterne mobilbatterier mulighed for at levere strøm til kameraet og levere længere optagelse. For at gøre det endnu mere bekvemt kan tilbehør som en fjernbetjening bruges via Multi/Mikro-USB-porten, mens strømmen leveres via USB Type-C™-porten. BC-QZ1 valgfri batterioplader muliggør hurtigere opladning end opladning via USB.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Dobbeltstik med UHS-II kompatibilitet

Dette kamera har to mediestik til henholdsvis SD-kort (UHS-II-kompatibelt til hurtig dataskrivning) og SD-kort/hukommelseskort. To kort i stikkene kan bruges til data med samtidig optagelse eller overgangsoptagelse; adskiller RAW-data fra JPEG-data, eller stillbilleder fra film; og kopier data fra et kort til det andet. Hukommelseskortdækslet kan låses for at forhindre, at det åbnes utilsigtet.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Meget holdbar og funktionsdygtig under barske forhold

α7 III fungerer pålideligt i udfordrende omgivelser. Husets overside, forside og indvendige ramme er forstærket af en letvægtsmagnesiumlegering med høj stivhed. Antallet af objektivmonteringsskruer er blevet øget til seks for øget holdbarhed. Større knapper og drejeknapper er forseglet. Hele huset er forseglet for at minimere indtrængen af støv og fugt.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

One touch-fjernbetjening og One touch-deling

One touch-fjernbetjening kan omdanne en smartphone eller tablet til en søger/fjernbetjening. One touch-deling overfører billeder/videoer til din enhed til deling på sociale netværk. Installer blot Imaging Edge Mobile-appen via Wi-Fi på din NFC-aktiverede Android-enhed, og tryk derefter enheden mod kameraet for at forbinde dem. Hvis du ikke har NFC, kan du bruge QR-kodekompatibilitet til at parre enhederne.

Få mere at vide

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Imaging Edge™ Remote, Viewer og Edit

Løft din fotografering op på et højere niveau med Imaging Edge-computerprogrammer. Brug "Remote" til at styre og overvåge live-optagelser på din PC-skærm, "Viewer" til at få en hurtig forhåndsvisning, klassificere og vælge fotos fra store fotobiblioteker og "Edit" til at bearbejde RAW-data til billeder i høj kvalitet til levering. Få det bedste ud af Sony RAW-filer, og få bedre styr på dine produktioner.

Få mere at vide

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Fungerer med iMovie og Final Cut Pro X

Dette produkt er kompatibelt med Final Cut Pro X og iMovie.

Billede af α7 III med 35 mm fuldformatbilledsensor

Capture One (til Sony)

Capture One Express (for Sony) er en prisbelønnet billedredigeringssoftware uden ekstra omkostninger, som leverer high-end billedredigeringsmuligheder for RAW-filer, nem filhåndtering af dine billeder og stærke redigeringsværktøjer. Capture One Pro (for Sony) kan tilkøbes, for endnu flere avancerede værktøjer og direkte lagring på en tilsluttet computer.

Gratis download (Gå til webstedet for Phase One)