Udtalelser fra AX700-projektmedlemmer

Nyt Handycam®-
flagskib til
filmproducenter
- både professionelle og amatører.

Mød vores ingeniører.

Sonys professionelle filmkameraer er længe blevet meget rost ved filmoptagelser og lignende også i TV-studier og ved filmproduktion. Sony forener nu avancerede videokamerateknologier og ekspertise i en enkel forbrugermodel - og resultatet er FDR-AX700. Og hvorfor lancerer Sony så denne højtydende Handycam®-model - som næsten kan kaldes et professionelt videokamera - på markedet for almindelige forbrugere? Vi interviewede tre medlemmer af udviklingsteamet for at høre mere om deres viden og mål.

Junichiro
Junichiro Tamagawa 

[Product Planning]

Nobuhiro
Nobuhiro Onouchi 

[Product Design (Project Leader)]

Hitoshi
Hitoshi Ueda

[Software (AF) Technology]

Koncept

Funktionalitet og design giver virkelig fremragende egenskaber for filmoptagelse, der kan overbevise de professionelle og samtidig opfylde amatørernes behov.

For det første, hvordan nåede AX700 så sit avancerede udviklingstrin? Hvad er baggrunden for det?
AX700

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

På det seneste er 4K-TV blevet mere og mere populære, og den generelle anvendelse af filmredigeringssoftware bliver også mere og mere omfattende. Amatørbrugere, som nyder at optage film som en hobby, kræver høj ydeevne og brugervenlighed og sammenligner med professionelle modeller. Det betyder, at grænsen mellem professionelle og amatører bliver udvisket. Tidligere har Sony lanceret kameraer, der var specifikt rettet mod enten almindelige brugere eller professionelle brugere af kameraer til TV-udsendelser og filmproduktioner. Men på nuværende tidspunkt vælges billedbehandlingsprodukter "grænseløst" af begge typer brugere. Professionelle filmskabere er for eksempel store tilhængere af α-serien af højtydende digitale kameraer med udskifteligt objektiv. Så nu har vi lanceret tre videokameramodeller - XDCAM PXW-Z90 (herefter benævnt "Z90"), NXCAM HXR-NX80 (herefter benævnt "NX80") og Handycam® FDR-AX700 (herefter benævnt "AX700") - for at imødekomme behovene hos både professionelle og amatører i vores videokamerafelt.

Z90 og NX80 karakteriseres som professionelle videokameraer, mens AX700 kategoriseres som et forbrugervideokamera kaldet Handycam®. Faktisk er disse tre kameraer som en slags søskende, der har næsten samme ydeevne for billedkvalitet. Hvad angår helt specifikke forskelle har Z90 og NX80 praktiske håndtag til optagelse ved lave vinkler og nem transport samt XLR-stik, som er påkrævet til professionel brug. Desuden har Z90 endnu et stik, der understøtter det professionelle XAVC-format, der er populært i TV-branchen.

Hvad var målet for udviklingen af AX700 i Handycam®-serien?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
Product Planning

FDR-AX100 (herefter benævnt "AX100") fra 2014 var den tidligere Handycam®-flagskibmodel. Modellens understøttelse af 4K-filmoptagelse og dens billedbehandlingskapacitet blev rost til skyerne. Nu overgår AX700 sin forgænger ved at forene den iboende ydeevne med nye funktioner med høj nytteværdi. Efterhånden som avancerede amatører udforsker filmoptagelse på højt hobbyplan, hører vi brugere sige, at de ønsker større glæde ved filmoptagelse og også filmoptagelsesfunktioner til omhyggelig justering af indstillinger. Desuden ønsker professionelle, der bruger Handycam® som et billedbehandlingsværktøj i deres arbejde, rigtige professionelle funktioner. Vi har medtænkt denne feedback og disse ønsker under udviklingen af AX700.

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)] 

Til udviklingen af AX700 oprettede vi et team af brugere af almindelige videokameraer og brugere af professionelle videokameraer, og dette samlede team arbejdede med projektet. Denne form for organisering - ikke blot indspark fra to teams - var enestående. Nu da vi sigtede mod et videokamera af professionel kvalitet, hvilket team ville så være det ideelle? Vi kom til den konklusion, at vi burde vælge designmedarbejdere fra professionelle videokameraer som ledende personale og samtidigt låne fra den know-how, der var i forbrugerkamerateamet for at udvikle dette nye kamera.

Nobuhiro Onouchi
Hvilke specifikke krav adresserer AX700-modellen?
4k

Junichiro Tamagawa
[Product Planning] 

Den meste almindelige anmodning fra AX100-kunder handlede om autofokus, og vi lagde stor vægt på AF-kapacitet under udviklingen af AX700. Kombinationen af en stor 1.0-type billedsensor og 4K-optagelsesfunktion gør det muligt at optage billeder med lav dybdeskarphed, men en sådan ydeevne kræver ekstraordinært præcis fokusering. Selv hvis et motiv ser ud til at være i fokus under filmoptagelse, bliver brugere sommetider skuffede, når de ser optagelsen på den store skærm på et 4K TV. Kameraet skal fokusere præcist på motiver på det rigtige tidspunkt, da scener ikke gentager sig, og det drejer sig om at fange øjeblikket. Det kan lyde banalt, men vi skal gøre det muligt for vores kunder at indfange motivet på et hvilket som helst tidspunkt uden fejl, når de gyldne øjeblikke pludselig dukker op. Det var vores allervigtigste mål og grunden til, at vi koncentrerer os om AF-ydeevne.

Har AX700 arvet andre vigtige funktioner fra professionelle videokameraer?

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)]

Nem håndtering er afgørende for professionelle brugere. Menustruktur og -betjening gør en afgørende forskel i forhold til Handycam®-modeller. AX700 tillader endnu flere justeringer af indstilling, og vi har været opmærksomme på, at det skulle være nemt at betjene kameraet. Vi øgede opløsningen af den elektroniske OLED-søger (EVF) og LCD-skærmpanelet, så brugeren ikke så nemt bliver træt i øjnene, når der kontrolleres billeder, og vi udstyrede proaktivt AX700 med førsteklasses enheder, der anvendes i vores professionelle videokameraer. Derudover undersøgte vi også udformningen af kameragrebet under udviklingen af AX700 for at sikre større stabilitet og robusthed.

oled-søger lcd
Teknologi

Den velkendte AF-hastighed i α-kameraer med udskifteligt objektiv viser nu sit ægte potentiale inden for filmoptagelse.

Kan du forklare lidt mere om AX700-autofokus, og hvordan udviklerne havde særligt fokus på dette område?
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology]

For første gang i Handycam®-videokameraers historie indeholder AX700 Fast Hybrid AF-systemet med autofokusteknologi, som har opnået sit gode ry pga. Sonys udskiftelige objektiv i α-serien og kompakte Cyber-shot™-digitalkameraer. Som noget helt enestående har de nyudviklet AF med faseregistrering kombineret med konventionel kontrast-AF, som giver en fantastisk ydeevne for autofokus - utrolig hurtig, præcis og stabil sporing. Som en ekstra fordel viser LCD-skærmen positionen af kameraets fokus i en grøn AF-ramme.

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Det, der er vigtigt ved autofokus til stillbilleder, er, hvor hurtigt og præcist kameraet kan fokusere på det valgte motiv. Ved filmoptagelse anvendes dog en proces til transformere et billede med manglende fokus til et fokuseret billede. I dette tilfælde sikrer hurtig fokusering ikke nødvendigvis flotte filmbilleder. I filmproduktion vælges langsom, men jævn, fokusering ofte med fuldt overlæg for at give et mere imponerende billedudtryk. I nogle tilfælde er hurtig og præcis autofokus vigtig ved filmoptagelse, men en jævn fokuseringsbevægelse giver en følelse af kvalitet, og det er også vigtigt.

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology]

Med AF-teknologi opnås ikke blot en hurtig, men også en naturlig, behagelig og jævn fokuseringsbevægelse, der kombinerer en billedsensor med AF med faseregistrering og en ny algoritme, der er udviklet udelukkende til filmoptagelse. Hvordan skifter kameraet så fra sit aktuelle punkt i fokus til sit næste motiv? Takket være AF-systemet til faseregistrering, der forudsiger målet for motiv, foretager kameraet en retroaktiv beregning af passende fokuseringshastighed. Derfor er AX700 udstyret med syv forskellige fokuseringshastigheder.

Du nævnte stabil kvalitet af autofokus. Kan du uddybe det lidt mere?
Autofokus

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology]

Absolut. Den stabile motivsporing er et andet salgsargument for AX700. I alt 273 fasedetekterende AF-punkter giver ca. 84 % AF-dækning af hele billedområdet, og hver af disse AF-punkter spiller en rolle ved beregningen af et punkt på fokusmotiver. Derefter kombinerer systemet data fra hvert af disse AF-punkter og identificerer brugerens målobjektiv. Derudover registrerer det størrelsen og bevægelsen af det specificerede motiv og fortsætter stabilt med at spore det.

Det er dog ikke altid påkrævet med stabil sporing. Hvis du [the camera user] f.eks. pludselig står over for en ny situation - dit barn dukker uventet op i billedet, mens du forsøger at tage et landskabsbillede - bliver du måske fristet til hurtigt at skifte fokus til dit barn. I andre situationer har du muligvis ikke brug for stabil sporing, når du skifter hurtigt, men du har i stedet brug for en hurtig overgang fra ét fokuseret motiv til et andet. Derfor har vi sørget for, at AX700 har AF-motivskiftefølsomhedsområde. Det gør det muligt for brugeren at vælge ét af fem følsomhedsniveauer til at skifte fra ét motiv til et andet - de strækker sig fra RESPONSIVE til LOCKED ON. Kameraet har også fem niveauer af AF-sporingsdybdeområdeindstillinger fra WIDE til NARROW. Takket være disse meget tilpasningsdygtige funktioner kan kameraet give brugeren mulighed for at indfange det tiltænkte billedudtryk.

En nyudviklet algoritme spiller også en vigtig rolle ved vurderingen af motivskift. Som medlem af Sonys udviklingsteam og som enkeltperson har jeg opnået betragtelig viden inden for dette område. Det nye kamera indeholder det, jeg følte var nødvendigt, plus mine ideer fra dengang, jeg stod i spidsen for udvikling af fokale faseregistreringspunkter til AF til α-kameraer med udskifteligt objektiv. Jeg ønskede at give brugere muligheden for at optage forskellige typer film med diverse indstillingsmønstre. Så jeg undersøgte mange tuningmønstre gentagne gange og fik endelig de resultater, jeg ønskede.

Så AX700 tilbyder en løsning til forskellige optagesituationer og -behov. Har du nogen forslag til, hvordan kunderne kan afprøve dette kamera?
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology]

I Japan tager mange kamerabrugere billeder af tog. Men togene kommer ikke så hyppigt. Med begrænsede optagemuligheder er det svært at fange togene i skarpt fokus med manuel fokusering, og det er især svært, når der optages togfilmklip i 4K-kvalitet, som kræver avancerede fokuseringsteknikker. Under sådanne optageforhold kan AX700 tilbyde Fast Hybrid AF til virkelig effektive resultater. I andre situationer, f.eks. når der optages film på steder med meget trængsel, er den stabile AF-indstilling en nyttig hjælp.

Enhed

Sonys styrke er baseret på intern udvikling af alle støre enheder. Det giver os mulighed for at levere den bedste blanding af løsninger og passende teknologi.

Så Fast Hybrid AF opnår klart fokus for at maksimere 4K-kvalitet. Kan du så forklare salgsargumenterne for 4K-film?
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)]

AX700 har en 1.0-type stablet Exmor RS™ CMOS-sensor. Designet af denne billedsensor er en lagdelt (stablet) kredsløbsstruktur, der muliggør signalbehandling ved høj hastighed og pixelbehandling på forskellige lag, hvilket medfører hurtig dataudlæsning. Det bidrager ikke kun til forbedringen af billedkvaliteten, men undertrykker også billedforvrængning forårsaget af fænomenet rullende lukker.

Denne Exmor RS CMOS-sensor er kombineret med BIONZ X-billedgenerator med høj hastighed for naturlige nuancer og teksturudtryk, ZEISS® Vario Sonnar T*-objektiv inklusive Sonys egenudviklede tynde AA (avancerede asfæriske) objektiv til hjørne til hjørne ydeevne med høj gengivelse, og en algoritme udviklet internt for at levere enestående filmbilleder af høj kvalitet. Disse fire "fire søjler" - billedsensor, billedprocessor, objektivenhed og algoritme - er gjort mulige af Sonys tætte teamwork med udvikling på utrolig højt niveau internt. Dét er Sonys store styrke.

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Denne Exmor RS CMOS-sensor er kombineret med BIONZ X-billedgenerator med høj hastighed til naturlige nuancer og tekstudtryk, ZEISS® Vario Sonnar T*-objektiv inklusive Sonys egenudviklede tynde AA (avancerede asfæriske) objektiv til hjørne til hjørne ydeevne med høj gengivelse, og en algoritme udviklet internt for at levere enestående filmbilleder af høj kvalitet. Disse fire "fire søjler" - billedsensor, billedprocessor, objektivenhed og algoritme - er gjort mulige af Sonys tætte teamwork ved yderst sofistikerede udvikling internt. Dét er Sonys store styrke.

bionz x
Er 4K HDR (herefter benævnt "HDR") nu udstyret med funktioner, der kan give 4K-film maksimal appel?
HDR

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Kort sagt leverer HDR billeder, der ligner den menneskelige opfattelse af virkeligheden. I sammenligning med konventionelle TV tilbyder denne teknologi et udtryk med et bredere dynamikområde, der har mere nuancerede overgange. Smukke billeder består ikke kun af enestående billedopløsning, men også af en række forskellige andre elementer. Vi udforskede HDR på jagt efter fyldig farveskala og farvegengivelse, ideelle overgange fra oplyste til skyggefulde områder af billedet og generelt billeder, folk opfatter som smukke.

Det er nødvendigt med HDR-kompatible TV for at kunne nyde HDR-film, og tilgængeligheden af 4K HDR-kompatible TV øges i rivende fart. For at kunne imødegå dette voksende marked besluttede vi at skabe et filmoptagelsesmiljø, der gjorde det muligt for brugere at optage HDR-film og straks nyde godt af flot HDR på HDR-kompatible TV uden besværlig redigering. Sony har allerede lanceret professionelle HDR-kompatible videokameraer, og AX700 indeholder denne ekspertteknologi. Faktisk deltog medlemmer af teamet til udvikling af professionelle kameraer i udviklingen af AX700 - det var en stor fordel. Vi håber, at brugere af AX700 vil nyde at se deres film på Sonys 4K HDR-kompatible BRAVIA TV. Bemærk: Til visning af HDR-film kan brugeren tilslutte AX700 til et HDR (HLG)-kompatibelt Sony TV via et USB-kabel. Tilslutning via et HDMI-kabel kræver en ekstra TV-indstilling.

4K HDR-kompatibel
Anvendelighed

Vi reagerer på ønsker om praktiske menuer og praktisk tilbehør med et design, der hjælper brugere med at vælge og benytte valgmulighederne hurtigt og nemt.

Udover høj billedkvalitet og forskellige billedbehandlingsudtryk, hvordan kan Sony så hjælpe brugere med at udtrykke deres passion mere tydeligt i deres filmoptagelser?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Lige nu er der mange måder at optage video på. Men eftersom AX700 er et videokamera, bør det være utrolig brugervenligt ved optagelse af film. Vores mål er at gøre AX700 til det bedste valg for brugervenlig betjening, da vi mener, at Sonys kunder både forventer og ser frem til det.

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)]

Derfor forsøgte vi at opnå en brugervenlighed, som brugerne virkelig kan nyde. AX700 er blevet designet, så kunder kan optage billeder nemt efter hensigten og uden besvær. Med denne ide i baghovedet indbyggede vi geniale designs - inklusive vægtbalance, som brugere bemærker, når de holder kameraet for at optage, at det er let at trykke tasterne ned og betjene menuerne. AX700 er f.eks. blevet en del større i forhold til AX100. Det giver et større greb, som er mere almindeligt ved professionelle videokameraer, og det var for at give større brugervenlighed ved professionel anvendelse. Dermed kan brugere holde godt fast på kameraet og f.eks. nemt foretage helt små justeringer af zoomhastighed. Desuden er objektivets drejering til zoom tilpasset fingrene, så brugere kan betjene den meget præcist. Jeg håber, at brugerne lægger mærke til denne raffinerede funktion.

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Selvom brugere ofte sammenligner specifikationer, når de vælger et produkt som dette, har vi ikke kun fokuseret på specifikationer, men også på den følelse, produktet giver. Vi vil gerne give brugerne mulighed for at optage film på en behagelig måde, hvor de kan fordybe sig helt i selve optagelsen. EVF og LCD-skærmen har udviklet sig mht. præcision, så man kan foretage en pålidelig kontrol af, om motivet er i fokus, og justere indstillinger og optagelse uden problemer. Vi har nævnt den højere opløsning for EVF og LCD-skærmen, og at de grønne, firkantede rammer indikerer fokusområderne for den faseregistrerende AF-sensor. Men da disse grønne indikatorer vises direkte på det ønskede fokuseringspunkt, kan disse bevægelige rammer være temmelig distraherende, hvis de flimrer rundt om motivet. Derfor har vi diskuteret antallet, størrelsen og farven af sådanne rammer, ikke kun med softwareteamets medlemmer, men også med designere, inden vi fandt den bedste løsning.

Nobuhiro Onouchi
Product Design (Project Leader)]

Præcisionen af peaking-funktionen, som viser fokusområdet ved optagelse med manuelt fokus, er blevet markant forbedret. Selv når der optages 4K-film med høj opløsning, kan fokus betjenes manuelt med den ønskede præcision, fordi vi undersøgte systemet igen for at sikre, at det tydeligt viste området for kamerafokus. Vi er overbeviste om, at kunderne vil være godt tilfredse med det. Det er en stor fordel, som er gjort mulig af den forbedrede opløsning af EVF og LCD-skærmen.

Højtydende enheder, der svarer til dem i professionelle videokameraer, er blevet tilføjet designet i rigelige mængder. De mere markante eksempler på sådanne enheder er EVF og LCD-skærmen, som vi virkelig håber vil tilfredsstille kundernes høje forventninger. Jeg tror, at prisbilligheden udgør en stor del af AX700’s appel.

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Desuden har vi som svar på brugerfeedback på AX100 sikret, at AX700 har masser af praktiske funktioner til optagelse af film, inklusive en stor zoom-tast og dobbeltstik, der giver brugere mulighed for at indsætte to SD-kort samtidigt. 

Man kan sige meget om brugergrænsefladens menu, ikke?
menu

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)]

Antallet af menupunkter er vokset betydeligt, men hvis en menu bliver alt for kompliceret, giver denne "forbedring" ikke mening. Derfor har vi placeret seks taster med mulighed for tilpasning på kamerahuset, så brugere hurtigt kan få adgang til og bruge de ønskede funktioner. Disse kan konfigureres på forhånd til valg af ofte brugte menupunkter ud af 40.

Hvis "Direct Menu" (Direkte menu) konfigureres på en af de tilpasningsbare taster, kan brugeren justere indstillinger som f.eks. blændeværdi, ISO-følsomhed og lukkerhastighed med krydstastbetjening. Desuden er det muligt kun at bruge højre hånd til ændring af indstillinger, så den venstre hånd er fri.

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology]

Når en udendørs optagelse bliver for lys til, at den kan kontrolleres på LCD-skærmen, vil jeg foreslå kombineret anvendelse af EVF og krydstast, som fungerer godt sammen.

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Og her er en anden fordel. Selv hvis menuvinduet vises på LCD-skærmen, dækker menuen ikke hele skærmen. Mange professionelle bryder sig ikke om funktioner, der skygger for det, kameraet er i gang med at optage. Så dette UI-design afspejler holdningen hos de kunder, der har erfaring med professionelle kameraer.

Meddelelse

Der er utrolig mange måder at lave spændende og interessante film på. Vi håber, at AX700 vil appellere til så mange mennesker som muligt.

Fortæl os, hvordan slow- og quick-motion samt super-slowmotion optagefunktioner føjer nyt til rækken af filmiske udtryk.
Super Slow Motion

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

Blandt de mange forskellige måder at optage film på har AX700 to specielle tilstande for visning af "tid". Takket være Exmor RX CMOS-sensoren er en af disse funktioner super-slowmotion-tilstanden, som giver kameraet mulighed for at registrere billeder med en hastighed på op til 960 fps. Dermed kan AX700 optage op til 40x slowmotion-film, og indtil for få år siden var det en funktion, der kun var tilgængelig i professionelle videokameraer. En anden tilsvarende funktion er slow- og quick-motion-tilstand, der giver brugeren mulighed for at vælge en billedhastighed fra 120 fps til 1 fps. Da slowmotion-teknikken ofte ses på TV, er det velkendt for mange. Desuden forbinder quick-motion-optagelsesteknikken en række stillbilleder optaget med intervaller. Kameraet indfanger interessante øjeblikke i hver optagelse. Jeg håber, at du og mange andre brugere vil nyde denne effekt.

Jeg har hørt, at målsegmentet for AX700 ikke er køns- eller familiespecifikt, men appellerer til brugere, som er kræsne i forbindelse med filmoptagelse. Send gerne en meddelelse til disse filmentusiaster.
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
[Product Planning]

På det seneste er det ikke kun professionelle, men også almindelige brugere, der kaster sig ud i at optage film og producere inspirerede videoer. Og nu kan de udgive deres værker via sociale netværk og dele dem med andre over hele verden. Jeg forestiller mig, at sådanne filmproducenter - inklusive de brugere, der planlægger at optage film med AX700 - er dedikerede til filmoptagelse og deres værker. Derfor vil jeg gerne fortsætte med at udvikle produkter til disse entusiaster. Vis og del endelig jeres AX700-film til det publikum, der er derude. Jeg ser frem til at se værker, der udnytter fordelen ved ekstremt smukke autofokuseffekter. 

Hitoshi Ueda
[Software (AF) Technology] 

Jeg oplevede mange udfordringer i udviklingen af Fast Hybrid AF, og jeg er glad for, at vi udstyrede AX700 med et generøst udvalg af teknologiske fordele og funktionaliteter. AX700 afspejler arven efter Handycam®, der giver brugere mulighed for nemt at optage smukke film uden at ændre standardindstillingerne. Og dog er dette kameras vigtigste aktiv, at det kan tilpasses, hvilket imødekommer de forskellige krav til f.eks. et professionelt videokamera og til optagefrihed. Jeg håber, I vil udnytte de fleksible indstillinger fuldt ud i de mange forskellige optagesituationer. Jeg tror på, at jo mere, I bruger kameraet, jo mere vil I komme til at elske det.

Hitoshi Ueda
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
[Product Design (Project Leader)]

AX700 er resultatet af markant kamerainnovation, og den passer godt til en Handycam®-flagskibsmodel, der er designet til, at professionelle og amatører kan indfange deres drømme. Jeg vil gerne have potentielle brugere til at tage det op, røre det, mærke det og bruge det til at optage og dermed lære dets potentiale at kende. Dette kamera indfanger levende billeder, som er en hel del flottere, end du kunne forestille dig.