Xperia™: mod nul plastikemballage

Tilgængelighed af produkter og tjenester afhænger af land og område.

Arbejder mod elimineringen af al plastikemballage

GM2025 (Green Management 2025), der træder i kraft i april 2021, er et sæt af miljømål på mellemlang sigt, som er del af Sonys Road to Zero-plan. GM2025 reducerer progressivt plastik i emballagen på vores bærbare modeller med fuldstændig eliminering som endeligt mål.

Eliminering af plastik fra Xperia-emballage

[1]   De oplyste tal er proportioner (procentdele efter vægt) af plastik, som bruges i individuel emballage til globale modeller.
[2]  Ændringer fra 2018 til 2019: Plastikstøbte bakker erstattet med papirmassebakker / plastikstøbte mellemstykker erstattet med pap.
[3]  Ændringer fra 2019 til 2020: ændret Æskekonstruktion / reduceret materialebrug herunder plastik (primært PP-film). 
[4]  Ændringer fra 2020 til 2021: Æskeoverfladelaminering erstattet med lak / plastikindpakningen på medfølgende USB-kabler erstattet med papiromslag / filmlaminering på klistermærkeoverflade erstattet med lak.

Design af beskyttende og funktionel emballage uden plastik

Eliminering af engangsplastik

Nytænkning og fjernelse af beskyttende plastikemballage

Som led i vores indsats for bæredygtighed reducerer vi brugen af plastik i vores emballage og eliminerer plastikkomponenter eller erstatter dem med papirmaterialer. Eksempler omfatter at erstatte plastiklaminering med slidbestandig lak på Xperia 1 III og at erstatte plastikindpakningen på USB-kabler med et papiromslag.

[1] Filmlaminering → Slidbestandig lak    [2] Plastikfilm → Papir    [3] Plastik → Karton eller papirmasse
[4] Klistermærke    [5] Omslag til USB-kabel

Billede af papir, som skal genanvendes
Nøje udvælgelse af materialer for at undgå blegning

Bakkerne inde i smartphone-æsker er støbt af papiraffaldsmasse i en specialfremstillet tilpasset form. Papirmassen udvælges nøje for at opnå den ønskede hvide farve uden behov for blegning.

Reducering af plastikindholdet i yderkassen

Bevarer produktbeskyttelsen og emballagefunktionaliteten

[1] Plastik → Papir    [2] Plastikbakke elimineret

Arbejder mod elimineringen af plastikemballage

Tomoyuki Nishizaki

Packaging Design Engineer
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Product Development Division, Product Design Department

Portrætbillede af Packaging Design Engineer

Miljøbevidsthed er stigende. Havforurening, som forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af plastik til engangsbrug, har haft stor medieopmærksomhed på det seneste, og Sonys miljømæssige mål på mellemlang sigt (Green Management 2025) omfatter reduceringen af plastikemballagematerialer og er en prioritet. Miljøbevidsthed har længe været et af vores designtemaer for Xperia-emballage. Vi arbejder mod at eliminere eller erstatte plastikemballagematerialer for Xperia, samtidig med at vi opretholder den nødvendige ydelse. Med 2019-modellen er vi for eksempel skiftet fra støbt plastik til emballagebakker af støbt papirmasse, og vi har fjernet plastikken fra emballagen, samtidig med at vi bibeholder oplevelsen med udpakningen. Vi er Mobile Communications Business Group, der arbejder på at opnå fuldstændig eliminering af de resterende plastikemballagematerialer i løbet af de kommende år.

RELATEREDE PRODUKTER