GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM OBJEKTIVER

Brændvidde, synsvinkel og perspektiv
Brændvidde

Brændvidde

Brændvidde, eller brændviddeområde i tilfælde af zoomobjektiver vil normalt være den vigtigste overvejelse ved valg af objektiv til et bestemt fotografi eller en bestemt form for fotografering. Et objektivs brændvidde er bestemmende for to egenskaber, der er meget vigtige for fotografer: Forstørrelse og synsvinkel.

Længere brændvidder svarer til større forstørrelse og omvendt. Vidvinkelobjektiver med korte brændvidder har lav forstørrelse, hvilket betyder, at du er nødt til at bevæge dig fysisk tæt på et mellemstort motiv for at få billedrammen fyldt ud. Det betyder dog samtidig, at du kan få plads til store motiver i billedet, uden at det er nødvendigt at fotografere fra større afstand. Teleobjektiver med lange brændvidder har stor forstørrelse, så du kan fylde billedet med motiver, der er længere væk fra kameraet.

[1] Sekundært hovedpunkt for objektiv [2] Brændvidde [3] Synsvinkel (målt diagonalt) [4] Fokusplan (billedsensorplan)

En teknisk definition af brændvidde

- Teknisk snak -

Et objektivs brændvidde defineres som afstanden fra dets sekundære hovedpunkt til dets bageste fokuspunkt, når fokus er indstillet til uendeligt. Det sekundære hovedpunkt er et af de seks "primære punkter", der benyttes som referencepunkt i et optisk objektiv (forreste og bageste fokuspunkter, primære og sekundære knudepunkter samt primære og sekundære hovedpunkter). Der findes ikke nogen foruddefineret placering af det sekundære hovedpunkt i et kombineret objektiv – det kan ligge et sted inde i objektivtromlen eller et sted uden for tromlen, hvilket vil afhænge af objektivets udformning – der er med andre ord ingen nem måde at måle et objektivs brændvidde på, hvis man selv vil gøre det.

Brændvidde og synsvinkel

"Synsvinkel" beskriver, hvor stor en del af scenen foran kameraet, der kommer med på kameraets sensor. For at udtrykke det lidt mere teknisk er det den vinkeludstrækning af scenen, som registreres af sensoren, målt diagonalt. Det er vigtigt at huske på, at synsvinklen helt og holdent bestemmes af både objektivets brændvidde og formatet på kameraets sensor, så den synsvinkel, du kan opnå med et bestemt objektiv, vil være forskellig på et 35 mm fuldformatkamera og et kamera med APS-C-format. Forskellige objektiver med samme brændvidde vil altid have samme synsvinkel, hvis de benyttes med sensorer af samme størrelse.

Sammenligningen af "brændvidde i forhold til synsvinkel" illustrerer dette forhold for både kameraer med 35 mm fuldformat og APS-C-format.

* Brændvidde i ( ): Ækvivalent brændvidde ved montering på digitalkameraer med 35 mm fuldformatsensorer til udskiftelige objektiver

Perspektiv

Med lange brændvidder kommer genstande i forgrund og baggrund ofte til at forekomme tættere på hinanden i det endelige billede. Denne virkning kaldes sommetider "telefotokomprimering", selvom den faktisk ikke forårsages af selve objektivet. Det, der egentlig sker, er, at når du bruger et teleobjektiv, skal du være længere væk fra dine motiver. Dermed er motiverne faktisk tættere på hinanden i forhold til afstanden fra kameraet til forgrunds- og baggrundsmotiverne. En anden måde at udtrykke det på er, at da både genstandene i forgrunden og i baggrunden befinder sig i en betragtelig afstand fra kameraet, vil deres relative størrelser i det endelige billede være tættere på virkeligheden. Når du optager med et vidvinkelobjektiv, skal du normalt helt tæt på forgrundsmotivet, så det kommer til at fylde nok i billedfeltet, og derfor kommer mere fjernt beliggende motiver til at se forholdsvist små ud. Forskellen i tilsyneladende perspektiv er faktisk et resultat af, hvor langt du er fra motivet.

Billede ved 24 mm brændvidde

24 mm brændvidde, 84 graders synsvinkel

Billede ved 300 mm brændvidde

300 mm brændvidde, 8 graders synsvinkel