Portrætkonkurrence med α Universe

Effekten ved autofokus på øjet

Oplev effekten ved autofokus på øjet

Funktionen til autofokus på øjet i Sony α-serien sikrer øjeblikkelig, effektiv registrering og sporing af øjne, selv når man fotograferer et portræt af et motiv i bevægelse. Funktionen fokuserer og sporer øjne med stor præcision og hastighed, selv når motivet bevæger sig, kigger ned eller til siden eller er baggrundsbelyst. Autofokus på øjet finder ikke kun øjet for at fokusere, øjet fastholdes også, i takt med at kameraet og motivet bevæger sig, og du fotograferer med høje billedhastigheder. Muligheden for at fastholde øjet på denne måde er virkelig en nyskabelse. Udnyt chancen for at prøve denne fantastiske funktion!

Det vindende billede udvælges af et panel af fotoeksperter, og den heldige vinder modtager et Sony G Master-objektiv!

Deltag i denne konkurrence ved at dele dit foto via Instagram. Fotos, der tæller med i konkurrencen, skal være slået op på Instagram mellem d. 2. august 2019 og d. 15. september 2019.

De opslåede fotos vurderes i forhold til kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning, og de vindende fotos annonceres på α Universe og sociale medier.

Vilkår og betingelser

IKKE KØBSBETINGET

1. Arrangøren af portrætfotokonkurrencen med Sony α Universe på Instagram ("Konkurrencen") er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien ("Sony"). Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller tilknyttet Instagram. Instagram er hermed fuldstændigt fritaget fra alt erstatningsansvar for hver deltager i denne Konkurrence.

2. Konkurrencen er åben for personer over 18 år, som har en personlig Instagram-konto og er bosiddende i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Nederlandene, Schweiz, Polen, Norge, Østrig, Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Rumænien, Estland, Litauen, Letland, Ungarn, Portugal, Bulgarien, Irland, Tjekkiet, Slovakiet og Tyrkiet ("Kvalificerende lande"). Medarbejdere i Sony-koncernen og deres familiemedlemmer er ikke berettiget til at deltage.

3. Konkurrencen starter d. 2. august 2019 og slutter til midnat d. 15. september 2019 ("Konkurrenceperioden")

4. For at deltage i konkurrencen skal du fuldføre følgende trin:

Trin 1: Følg Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu.

Trin 2: Upload et foto, du personligt har taget med et kamera i Sony α-serien, til din Instagram-konto, og tilføj følgende hashtags:

"#AlphaPortrait"

"#land_ILC"(som skal udskiftes med dit bopælsland ved hjælp af nedenstående liste)

"#modelnavn"(f.eks. #A7RM3, #A6000, #A9)

Liste over gyldige hashtags for lande:

Tyskland: #DE_ILC
Storbritannien: #UK_ILC
Frankrig: #FR_ILC
Italien: #IT_ILC
Spanien: #ES_ILC
Nederlandene: #NL_ILC
Schweiz: #CH_ILC
Polen: #PL_ILC
Norge: #NO_ILC
Østrig: #AT_ILC
Sverige: #SE_ILC
Belgien: #BE_ILC
Danmark: #DK_ILC
Finland: #FI_ILC
Grækenland: #GR_ILC
Rumænien: #RO_ILC
Estland: #EE_ILC
Litauen: #LT_ILC
Letland: #LV_ILC
Ungarn: #HU_ILC
Bulgarien: #BG_ILC
Irland: #IE_ILC
Tjekkiet: #CZ_ILC
Slovakiet: #SK_ILC
Tyrkiet: #TR_ILC

(f.eks. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Indsendte fotos skal være taget med et kamera i Sony α-serien. Din Instagram-konto skal være indstillet til at være offentlig, før du kan deltage i konkurrencen. Når du har slået dit foto op, skal du forblive logget på din Instagram-konto, indtil slutningen af Konkurrenceperioden, som er angivet i afsnit 3 ovenfor, ellers bliver dit foto måske ikke godtaget.

6. Ved indsendelse af fotos i henhold til afsnit 4 ovenfor og ved deltagelse i Konkurrencen anses deltagerne for at have accepteret og være omfattet af konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser. Alle yderligere instruktioner fra Sony, som er slået op på denne webside eller på Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu, udgør en del af disse konkurrenceregler.

7. I henhold til afsnit 9 nedenfor skal fotoene være portrætter, hvor der gøres brug af funktionerne i et Sony α-kamera. Der er ingen begrænsninger for antallet af fotos, du kan uploade for at deltage, men hvert foto skal være unikt og overholde disse vilkår og betingelser.

8. Fotos, der er redigeret ved hjælp af en hvilken som helst billedredigeringssoftware eller et tilsvarende program, accepteres. Deltagerne garanterer, at forbedringen af fotoet blev foretaget ved hjælp af software, der er blevet erhvervet på lovlig vis.

9. Det er forbudt at tagge eller indsende ærekrænkende, injurierende, sjofelt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt materiale (både hvad angår fotos og tilknyttede kommentarer/tags) eller et hvilket som helst andet materiale, der kan udgøre eller opfordre til adfærd, som anses for at være en lovovertrædelse eller foranledige civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde overtræde loven eller Instagrams vilkår for anvendelse. Deltagerne må ikke indsende fotos med vandmærker, ophavsret eller tredjepartsbrands.

10. Sony gennemser alle kvalificerede fotos, som indsendes via Instagram i Konkurrenceperioden, og fotoene bedømmes udelukkende efter Sonys eget skøn i henhold til kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning. Favoritfotoene udvælges af Sony på baggrund af de foregående kriterier, og den endelige beslutning om de vindende fotos bestemmes af en uafhængig dommer, hvis beslutning er endelig og bindende.

11. Den deltager, hvis foto er blevet valgt som vinder, kontaktes via Instagram Direct af Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu og skal indsende EXIF-dataene, der er relateret til det valgte foto, for at kunne påvise overholdelse af kravene for deltagelse. Sony følger efterfølgende op med en potentiel vinder via e-mail med instruktioner om, hvordan vedkommende indløser præmien. Hvis den potentielle vinder ikke reagerer eller overholder instruktionerne i den første Instagram Direct-meddelelse inden for fem (5) dage, eller hvis dataene afslører, at fotoet ikke overholder disse vilkår og betingelser, er deltageren ikke berettiget til at modtage præmien, og der vælges en alternativ vinder. Der kontaktes maksimalt tre (3) alternative vindere.

12. Der vælges ét foto som vinder, og vinderen kan vælge et Sony G Master-objektiv fra nedenstående liste:

FE 85mm f/1.4 G Master (til en værdi af ca. €2.169/£1.889)
FE 135mm f/1.8 G Master (til en værdi af ca. €1.835/£1.600)

13. Det er ikke muligt af få kontanter eller kredit i stedet. Præmierne kan ikke ombyttes eller videregives. Hvis en præmie af en eller anden årsag bliver utilgængelig, forbeholder Sony sig ret til at levere en erstatningspræmie af tilsvarende værdi.

14. Vinderen er helt og aldeles eneansvarlig for eventuel personlig skatteansvar, som måtte være forbundet med at modtage præmierne, og ved at acceptere præmien accepterer vinderne at friholde Sony fra et sådant ansvar.

15. Vinderen kontaktes via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu i starten af oktober 2019, og præmien sendes ved udgangen af oktober 2019 uden omkostninger for vinderen. Præmierne leveres kun til adresser i de kvalificerede lande, som angivet under afsnit 2 ovenfor.

16. Accept af præmierne udgør vinderens samtykke til, at vinderens navn, billede og/eller lighed må bruges af Sony i forbindelse med reklamer, kampagner eller marketing uden yderligere kompensation, med undtagelse af hvor det er forbudt ved lov. Udover annoncering af vindere accepteres der ingen henvendelser vedrørende fotos, deltagere og udvælgelse af vindere.

17. Ved at indsende fotos i Konkurrencen garanterer deltageren, (1) at fotoene fuldt ud overholder konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser; (2) at fotoene oprindeligt er taget af deltageren ved hjælp af et Sony-kamera i α-serien; (3) at deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsret) til fotoene; (4) at fotoene ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder (herunder pr-rettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tilsvarende rettigheder for en person), og at der er indhentet tilladelse til at bruge et foto af en person, som er afbildet på det indsendte foto. Deltageren anerkender, at indsendelse af fotos fra tredjepartskilder (herunder f.eks. andre websteder eller en blog) er forbudt, og brug af sådanne fotos uden tilladelse kan udgøre krænkelse af ophavsret.

18. Fotos kan blive ekskluderet, eller præmierne kan blive annulleret, hvis Sony med rimelighed kan fastslå, at der er sket en krænkelse af indsendelseskravene, disse vilkår og betingelser eller offentlig orden og moral.

19. Deltageren tildeler Sony en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, gratis licens til at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, publicere, gengive, fremvise, distribuere eller på anden måde bruge (herunder til kommerciel brug eller pr) de indsendte foto i et hvilket som helst onlinemedie eller trykt medie, i kampagnemateriale på en butiksfacade og/eller i forbindelse med forbrugerbegivenheder i Europa i en periode efter indsendelsen til Konkurrencen indtil d. 31. august 2021 (herunder ret til at underlicensere til andre virksomheder i Sony-koncernen). Deltageren anerkender og accepterer i særdeleshed, at indsendte fotos kan blive publiceret på Sony-koncernens websteder og sociale medier, og at Sony må redigere eller ændre fotoene (f.eks. beskære eller tilføje billeder, musik eller lydeffekter). Deltageren garanterer, at vedkommende har de nødvendige rettigheder til at tildele licensen, som er angivet i denne bestemmelse.

20. Sony accepter intet ansvar, hvad angår brugen af publikationen af de indsendte fotos, og deltageren er eneansvarlig for at løse eventuelle tvister med tredjeparter, hvad angår de fotos, vedkommende har indsendt, for egen regning. Deltageren accepterer at holde Sony og Sonys datterselskaber, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle former for krav, skader, tab, omkostninger eller udgifter, der måtte opstå i forbindelse med vedkommendes deltagelse i Konkurrencen, herunder Sonys brug af de indsendte fotos, og deltagerens accept eller brug af præmierne.

21. Sony giver ingen oplysninger eller garantierklæringer hverken udtrykkeligt eller underforstået angående denne Konkurrence eller præmierne, bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser. Sony er ikke ansvarlig for tekniske fejl eller fejl på Instagram-platformen, som kan forhindre en deltager i at deltage i Konkurrencen eller modtage og sende direkte meddelelser. Sony forsøger ikke at frasige sig ansvaret for død eller personlig skade, som skyldes Sonys egen uagtsomhed.

22. Deltagernes personlige oplysninger behandles i henhold til Sonys politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html og bruges kun med henblik på administrationen og publiceringen af Konkurrencen, herunder til kommunikation vedrørende Konkurrencen, administration af indsendelser, afsendelse af præmier, offentliggørelse af vindernes indsendelser, marketing- og kampagneaktiviteter fra Sony og til påløbende formål til disse aktiviteter. Ved at deltage i Konkurrencen accepterer du, at dit navn, din alder, dit land og dine kameraoplysninger kan blive publiceret sammen med dit indsendte foto.

23. Alle personlige oplysninger, som deltagerne angiver, destrueres eller slettes, når Konkurrencen er slut, med undtagelse af vinderne og de deltagere, hvis fotos bliver brugt.

24. Sonys manglende håndhævelse af disse regler eller vilkår udgør ikke en fraskrivelse af denne bestemmelse.

25. Medmindre loven i deltagerens hjemland angiver andet, er Konkurrencen, herunder kravene samt disse vilkår og betingelser, reguleret af engelsk lov, og eventuelle tvister er underlagt beføjelserne af domstolene i England og Wales.