Kæledyrsportrætkonkurrence med α Universe

Perfekte kæledyrsportrætter

Perfekte kæledyrsportrætter 

Mange af os er så heldige at have kæledyr, og disse pelsklædte venner, som vi deler vores hjem med, kan være fantastiske motiver til fotografering. Sonys prisbelønnede Real-time Eye AF-teknologi fungerer nu både med dyr og mennesker* og gør det nemt at indfange fantastiske kæledyrsportrætter.

Deltag i denne konkurrence ved at dele dine portrætfotos af kæledyr eller dyr via Instagram. Fotos, der tæller med i konkurrencen, skal være slået op på Instagram mellem 1. maj 2020 og 14. juni 2020.

Et panel af fotoeksperter udvælger tre vinderbilleder, og præmierne er:

• Førstepræmie: Sæt med Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS ELLER Alpha 7 III-kamerahus (efter vinderens eget valg)
• Andenpræmie: FE 85mm f/1.8-objektiv
• Tredjepræmie: RX100 V

Bidragene bedømmes ud fra billedets grad af kreativitet, originalitet og visuel/følelsesmæssig effekt, og vinderbidragene annonceres på α Universe og kanaler på sociale medier. 

*Kamerasoftwareversion 3.0 eller nyere til α7R III / α7 III, version 6.0 eller nyere til α9 og version 2.0 eller nyere til α6400 er påkrævet. Se de nærmere oplysninger på Sonys supportside. 

Vilkår og betingelser:

IKKE KØBSBETINGET

1. Arrangøren af Sony α Universe-fotokonkurrencen Kæledyrsfotografering ("konkurrencen") er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien ("Sony"). Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller forbundet med Instagram. Instagram fritages hermed for ethvert ansvar af alle deltagere i denne konkurrence.

2. Konkurrencen er åben for enkeltpersoner over 18 år, som har en personlig Instagram-konto og er bosiddende i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Schweiz, Polen, Norge, Østrig, Sverige, Belgien, Danmark, Portugal, Finland, Grækenland, Rumænien, Estland, Litauen, Letland, Ungarn, Bulgarien, Irland, Tjekkiet, Kroatien, Slovenien, Slovakiet og Tyrkiet. ("Kvalificerede lande"). Medarbejdere i Sony-koncernens virksomheder og deres familiemedlemmer kan ikke deltage.

3. Konkurrencen starter 1. maj 2020 og slutter ved midnat den 14. juni 2020 ("Konkurrenceperiode")

4. For at deltage i konkurrencen skal du udføre følgende trin:

Trin 1: følg Instagram-kontoen @ alphauniversebysony.eu.
Trin 2: upload til din Instagram-konto et foto taget af dig personligt ved hjælp af en Sony Alpha-serie eller RX-seriekamera, og tilføj følgende hashtag, afhængigt af dit opholdsland:

Liste over gyldige landets hashtags:

Tyskland: #AlphaPetDE
Storbritannien: #AlphaPetUK
Frankrig: #AlphaPetFR
Italien: #AlphaPetIT
Spanien #AlphaPetES
Nederlandene: #AlphaPetNL
Schweiz: #AlphaPetCH
Polen: #AlphaPetPL
Norge: #AlphaPetNO
Østrig: #AlphaPetAT
Sverige: #AlphaPetSE
Belgien: #AlphaPetBE
Danmark: #AlphaPetDK
Portugal: #AlphaPetPT
Finland: #AlphaPetFI
Grækenland: #AlphaPetGR
Rumænien: #AlphaPetRO
Estland: #AlphaPetEE
Litauen: #AlphaPetLT
Letland: #AlphaPetLV
Ungarn: #AlphaPetHU
Bulgarien: #AlphaPetBG
Irland: #AlphaPetIE
Tjekkiet: #AlphaPetCZ
Kroatien: #AlphaPetHR
Slovenien: #AlphaPetSI
Slovakiet: #AlphaPetSK
Tyrkiet: #AlphaPetTR


5. Indsendte fotos skal være taget ved hjælp af en Sony Alpha-serie eller RX-serie kamera. Din Instagram-konto skal være indstillet til offentlig for at kunne deltage i konkurrencen. Når det er sendt, skal dit foto forblive på din Instagram-konto indtil udgangen af ​​konkurrenceperioden, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor, ellers bliver din post muligvis ikke bekræftet.

6. Ved at indsende fotos i overensstemmelse med afsnit 4 ovenfor og deltage i konkurrencen, antages det, at deltagerne har accepteret og er bundet af konkurrencens regler samt disse vilkår og betingelser. Alle yderligere instruktioner til deltagelse, som gives af Sony og opslås på denne webside eller Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu, udgør en del af konkurrencens regler.

7. Underlagt afsnit 9 nedenfor skal de indsendte fotos være i form af kæledyrsfotografering, som udnytter fordelene ved funktionerne i dit Sony Alpha- eller RX-kamera. Der er ingen begrænsning på, hvor mange fotos du kan uploade for at deltage, men hvert foto skal være unikt og overholde disse vilkår og betingelser.

8. Fotos, der er redigeret med billedbehandlingssoftware af enhver art, accepteres. Deltageren garanterer, at fotoforbedring blev udført ved brug at lovligt erhvervet software.

9. Deltagerne må ikke tagge eller indsende materiale, der er ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt (dette gælder både for fotos og eventuelle tilknyttede kommentarer/tags) eller nogen form for materiale, som kan udgøre eller tilskynde til en adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde overtræde lovgivningen eller Instagrams vilkår for brug. Deltagerne må ikke indsende fotos, der indeholder vandmærker, fotokrediteringer eller varemærker tilhørende tredjeparter.

10. Sony vil gennemgå alle kvalificerede bidrag, som indsendes via Instagram i konkurrenceperioden, og fotoene vil blive bedømt efter Sonys eget skøn baseret på billedets grad af kreativitet, originalitet og visuel/følelsesmæssig effekt. Sony udvælger de bedste bidrag baseret på de foregående kriterier, og den endelige udnævnelse af vinderbidragene foretages af et uafhængigt panel af fotoeksperter, hvis beslutninger er endelige og bindende.

11. Den deltager, hvis billede er blevet valgt som vinderbidrag, bliver kontaktet via Instagram Direct fra Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu og vil blive bedt om at indsende EXIF-data for det valgte foto for at demonstrere overholdelse af kravene for deltagelse. Sony vil efterfølgende kontakte den potentielle vinder via en e-mail med instruktioner til, hvordan vedkommende gør krav på sin præmie. Hvis den potentielle vinder ikke svarer på og overholder instruktionerne i den første Instagram Direct-meddelelse inden for fem (5) dage, eller hvis dataene afslører, at fotoet ikke overholder disse vilkår og betingelser, er deltageren ikke berettiget til at modtage præmien, og der bliver valgt en alternativ vinder. Der vil maksimalt blive kontaktet tre (3) alternative vindere.

12. Tre vindende billeder vælges af et panel af fotografiske eksperter, og præmierne er:

1. Sted: Alpha 6600 + E 18-135mm f / 3.5-5.6 OSS-sæt ELLER Alpha 7 III karosseri (vinder at vælge)
2. Sted: FE 85mm f / 1.8-linse
3. Sted: RX100 V

13. Der er ingen mulighed for en kontant eller kreditbaseret præmie. Præmierne kan ikke ombyttes eller videregives. Hvis præmien af en eller anden grund bliver utilgængelig, forbeholder Sony sig retten til at levere en erstatningspræmie af tilsvarende værdi.

14. Vinderen bærer ene og alene det fulde ansvar for eventuelle skatte- og afgiftskrav, der er knyttet til modtagelsen af præmien/præmierne, og ved at acceptere deres præmie indvilliger vinderne i at fritage Sony for ethvert sådant ansvar.

15. Vinderne bliver kontaktet via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu i slutningen af juni 2020, og præmierne sendes i slutningen af juli 2020 (omkostningsfrit for vinderen). Præmierne leveres kun til adresser i de kvalificerede lande, der er angivet i afsnit 2 ovenfor.

16. Ved at indsende fotos til konkurrencen garanterer deltageren, at: (1) disse fotos fuldt ud overholder konkurrencens regler samt disse vilkår og betingelser, (2) disse fotos er originale fotos taget med et kamera i Sony Alpha- eller RX-serien, (3) deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsretten) til fotoet/fotoene, og (4) at disse fotos ikke overtræder rettigheder tilhørende en tredjepart (herunder retten til offentliggørelse, retten til beskyttelse af personlige oplysninger eller andre rettigheder for en person), og at der er indhentet tilladelse til at anvende billedet af eventuelle personer, der måtte optræde på de indsendte fotos. Deltageren anerkender, at indsendelsen af billeder fra tredjepartskilder (herunder f.eks. andre websteder eller blogs) ikke er tilladt, og at brugen af sådanne fotos uden tilladelse kan udgøre en krænkelse af ophavsretten.

17. Bidrag kan blive udelukket, eller præmier kan blive annulleret, hvis Sony med rimelighed afgør, at der har været en krænkelse af kravene for deltagelse, disse vilkår og betingelser eller den offentlige orden og moral.

18. Deltageren giver Sony en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, gratis licens til at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, offentliggøre, gengive, vise, distribuere eller på anden måde bruge de indsendte fotos i ethvert online medie i Europa for perioden efter indrejse i konkurrencen indtil 14. juni 2022 (herunder en ret til underlicens til andre Sony-koncernselskaber). Deltageren anerkender og accepterer især, at indsendte fotos kan offentliggøres på Sony Groups websteder og sociale mediekonti, og at Sony kan redigere eller ændre fotos (f.eks. Beskæring eller tilføjelse af billede, musik eller lydeffekter). Enhver anden brug af billederne er underlagt aftale med deltageren. Deltageren garanterer, at det har de nødvendige rettigheder til at tildele licensen, der er beskrevet i denne klausul. Deltageren accepterer at give afkald på alle moralske rettigheder i brugen af ​​de indsendte fotos.

19. Sony påtager sig intet ansvar i forhold til brugen eller offentliggørelsen af indsendte fotos, og deltageren bærer ene og alene ansvaret for at løse eventuelle tvister med tredjeparter relateret til de fotos, deltageren har indsendt, samt alle omkostninger forbundet med dette. Deltageren accepterer at skadesløsholde og fritage Sony, deres datterselskaber, ledere, medarbejdere og agenter for alle eventuelle krav, skader, tab, omkostninger eller udgifter af enhver art, der måtte opstå i forbindelse med deltagerens deltagelse i denne konkurrence, herunder Sonys brug af indsendte fotos og deltagerens modtagelse eller brug af præmierne.

20. Sony påtager sig intet ansvar og giver ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for denne konkurrence eller præmierne ud over dem, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser. Sony kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tekniske fejl eller fejl på Instagram-platformen, som måtte forhindre en deltager i at deltage i konkurrencen eller i at modtage eller sende direkte meddelelser. Sony frasiger sig ikke deres ansvar for eventuelle dødsfald eller personskader, der forårsages af Sonys egen uagtsomhed.

21. Deltagernes personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med Sonys privatlivspolitik, der findes på https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.htmlog vil kun blive brugt til formålet med administration og reklame for konkurrencen, herunder til kommunikation i forbindelse med konkurrencen, styring af bidrag, forsendelse af præmier, visning af vindende poster, Sony markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter og til formål, der er forbundet med disse aktiviteter. For at vinde poster kan Sony muligvis offentliggøre dit navn, land og kameraoplysninger, medmindre du gør indsigelse mod, at sådanne oplysninger offentliggøres.

22. Alle personlige oplysninger, der oplyses af deltagere, bliver destrueret eller slettet efter konkurrencens afslutning, undtagen for præmievindere og deltagere, hvis fotos vil blive anvendt.

23. Hvis Sony ikke håndhæver disse regler eller vilkår, udgør dette ikke en frasigelse af den pågældende bestemmelse.

24. Medmindre den lokale lovgivning i deltagerens bopælsland angiver noget andet, er konkurrencen, herunder kravene for deltagelse og disse vilkår og betingelser, underlagt Englands lovgivning, og enhver tvist vil være underlagt jurisdiktionen for domstolene i England og Wales.