Bevægelseskonkurrence med α Universe

Effekten ved autofokus på øjet

Følelsesmæssige bevægelser

Indfangelse af bevægelse på et fotografi kan fortolkes på mange måder: abstrakte farver, mens en motorcykel suser forbi, eller vanddråber, der drypper fra et kiteboard.

Sony Alpha-kameraer byder på en enestående ydeevne ved høje ISO-indstillinger, og billedstabilisering over 5 akser i kabinettet hjælper med at åbne for en verden af muligheder, uanset om du fastfryser den action, der er på billedet, med hurtige lukkerhastigheder eller ved hjælp af lang eksponering for at sløre et tidsforløb.

Deltag i denne konkurrence ved at dele dine fotos via Instagram. Indsendelse til konkurrencen er gyldig for fotos, der er slået op på Instagram fra d. 31. januar 2020 til d. 15 marts 2020.

Det vindende billede udvælges af et panel af fotoeksperter, og vinderen modtager et Sony G Master-objektiv!

Indsendelser bedømmes ud fra niveauet af kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning af billedet, og de vindende indsendelser annonceres på α Universe og kanaler for sociale medier.

Vilkår og betingelser

IKKE KØBSBETINGET

1. Arrangøren af bevægelsesfotokonkurrencen med Sony α Universe på Instagram ("Konkurrencen") er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien ("Sony"). Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af eller tilknyttet Instagram. Instagram er hermed fuldstændigt friholdt for ethvert erstatningsansvar af hver deltager i denne Konkurrence.

2. Konkurrencen er åben for personer over 18 år, som har en personlig Instagram-konto og er bosiddende i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Nederlandene, Schweiz, Polen, Norge, Østrig, Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Rumænien, Estland, Litauen, Letland, Ungarn, Bulgarien, Irland, Tjekkiet, Slovakiet eller Tyrkiet ("Kvalificerende lande"). Medarbejdere i Sony-koncernen og deres familier er ikke berettiget til at deltage.

3. Konkurrencen starter d. 31. januar 2020 og slutter til midnat d. 15. marts 2020 ("Konkurrenceperioden")

4. For at deltage i konkurrencen skal du fuldføre følgende trin:

Trin 1: Følg Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu.
Trin 2: Upload et foto til din Instagram-konto, som du personligt har taget med et Sony-kamera i α-serien, og tilføj følgende hashtag, afhængigt af dit bopælsland:

Liste over gyldige landehashtags:

Tyskland: #AlphaMovementDE
Storbritannien: #AlphaMovementUK
Frankrig: #AlphaMovementFR
Italien: #AlphaMovementIT
Spanien #AlphaMovementES
Nederlandene: #AlphaMovementNL
Schweiz: #AlphaMovementCH
Polen: #AlphaMovementPL
Norge: #AlphaMovementNO
Østrig: #AlphaMovementAT
Sverige: #AlphaMovementSE
Belgien: #AlphaMovementBE
Danmark: #AlphaMovementDK
Finland: #AlphaMovementFI
Grækenland: #AlphaMovementGR
Rumænien: #AlphaMovementRO
Estland: #AlphaMovementEE
Litauen: #AlphaMovementLT
Letland: #AlphaMovementLV
Ungarn: #AlphaMovementHU
Bulgarien: #AlphaMovementBG
Irland: #AlphaMovementIE
Tjekkiet: #AlphaMovementCZ
Slovakiet: #AlphaMovementSK
Tyrkiet: #AlphaMovementTR


5. Indsendte fotos skal være taget med et Sony-kamera i α-serien. Din Instagram-konto skal være angivet til at være offentlig for at kunne deltage i konkurrencen. Når fotoet er slået op, skal det forblive på din Instagram-konto, indtil slutningen af Konkurrenceperioden, som angivet i afsnit 3 ovenfor, ellers bliver din indsendelse muligvis ikke anerkendt.

6. Ved at indsende fotos i henhold til afsnit 4 ovenfor og deltagelse i Konkurrencen anses deltagerne for at have accepteret og være underlagt Konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser. Alle yderligere instruktioner til indsendelse, som Sony måtte give og slå op på denne webside eller på Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu udgør en del af Konkurrencereglerne.

7. I henhold til afsnit 9 nedenfor skal fotoene være bevægelsesfotografi, hvor der gøres brug af funktionerne i Sony α-kameraet. Der er ingen grænse for antallet af fotos, du kan uploade for at deltage, men hvert foto skal være unikt og overholde disse vilkår og betingelser.

8. Der accepteres fotos, som er redigeret ved hjælp af en hvilken som helst billedredigeringssoftware eller tilsvarende programmer. Deltagerne garanterer, at fotoforbedringen er blevet udført via software, der er indhentet på lovlig vis.

9. Deltagerne må ikke tagge eller indsende nogen form for ærekrænkende, injurierende, sjofelt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt materiale (både hvad angår fotos og tilknyttede kommentarer/tags) eller et hvilket som helst andet materiale, der kan udgøre eller opfordre til adfærd, som anses for at være en lovovertrædelse eller foranledige civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde overtræde loven eller Instagrams vilkår for anvendelse. Deltagerne må ikke indsende fotos med vandmærker, ophavsret eller tredjepartsbrands.

10. Sony gennemser alle berettigede indsendelser, som er indsendt via Instagram i Konkurrenceperioden, og fotoene bedømmes efter Sonys eget skøn ud fra niveauet af kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning af billedet. En liste over de mest populære indsendelser udvælges af Sony ud fra de foregående kriterier, og den endelige beslutning om de vindende indsendelser foretages af en uafhængig dommer, hvis beslutning er endelig og bindende.

11. Den deltager, hvis billede er blevet valgt som det vindende, kontaktes af Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu via Instagram Direct og skal indsende de EXIF-data, der er relateret til det valgt foto for at påvise overensstemmelse med indsendelseskravene. Sony følger efterfølgende op med den potentielle vinder via e-mail med instruktioner om, hvordan der gøres krav på præmien. Hvis den potentielle vinder ikke reagerer og ikke overholder instruktionerne i den første Instagram Direct-meddelelse inden for fem (5) dage, eller hvis dataene viser, at fotoet ikke overholder disse vilkår og betingelser, er deltageren ikke berettiget til at modtage præmien, og der vælges en alternativ vinder. Der kontaktes maksimalt tre (3) alternative vindere.

12. Der vælges én vindende indsendelse, og vinderen kan vælge et Sony G Master-objektiv fra nedenstående liste:

FE 16-35mm f/2.8 G Master (cirkaværdi €2.720/£2.300)
FE 24-70mm f/2.8 G Master (cirkaværdi €2.685/£2.269)
FE 70-200mm f/2.8 G Master OSS (cirkaværdi €2.960/£2.500)

13. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller kredit. Præmien kan ikke ombyttes eller videregives. Hvis præmien af en eller anden årsag skulle blive utilgængelig, forbeholder Sony sig ret til at levere en anden præmie af tilsvarende værdi.

14. Vinderen er helt og eneansvarlig for evt. separat skatteansvar, der er relateret til modtagelse af præmierne, og ved at acceptere sin præmie accepterer vinderne at friholde Sony fra et sådant ansvar.

15. Vinderen kontaktes via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu i slutningen af april 2020, og præmien sendes ud i midten af maj 2020 uden omkostninger for vinderen. Præmierne leveres kun til adresser i de Kvalificerede lande, som angivet i afsnit 2 ovenfor.

16. Accept af præmierne udgør vinderens samtykke til, at vinderens navn, billede og/eller lighed må bruges af Sony til ledere, reklame, promovering og markedsføring uden yderligere kompensation, med undtagelse af hvor det er forbudt ved lov. Foruden meddelelse om vindere accepteres ingen henvendelser vedrørende indsendelser og udvælgelse af vindere.

17. Ved indsendelse af fotos til Konkurrencen garanterer deltageren: (1) at fotoene fuldt ud overholder konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser; (2) at fotoene er originale fotos, der er taget af deltageren med et Sony-kamera i α-serien; (3) at deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsret) til fotoene; og (4) at fotoene ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder (herunder rettighederne til omtale, privatliv eller andre tilsvarende rettigheder for en person), og at der er indhentet tilladelse til at bruge en hvilken som helst afbildet person på de indsendte fotos. Deltageren anerkender, at indsendelse af billeder fra tredjepartskilder (herunder f.eks. andre websteder eller blogs) er forbudt, og at brug af sådanne fotos uden tilladelse kan udgøre en krænkelse af ophavsretten.

18. Indsendelser kan ekskluderes, eller præmierne kan annulleres, hvis Sony på rimelig vis kan fastslå, at der er sket en krænkelse af indsendelseskravene, disse vilkår og betingelser eller offentlig orden og moral.

19. Deltageren giver Sony en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, gratis licens til at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, publicere, gengive, vise, distribuere eller på anden måde bruge de indsendte fotos i et hvilket som helst onlinemedie i Europa i perioden efter indsendelse til Konkurrencen indtil d. 15. marts 2022 (herunder en ret til at underlicensere til andre virksomheder i Sony-koncernen). Deltageren anerkender og accepterer i særdeleshed, at indsendte fotos kan publiceres på Sony-koncernens websteder og konti på sociale medier, og at Sony må redigere eller ændre fotoene (f.eks. beskære eller tilføje billeder, musik eller lydeffekter). Enhver anden brug af fotoene vil være underlagt yderligere aftale med deltageren. Deltageren garanterer, at vedkommende har de nødvendige rettigheder til at tildele den licens, der er beskrevet i denne bestemmelse. Deltageren accepterer at frasige alle ideelle rettigheder til brugen af de indsendte fotos.

20. Sony accepterer intet ansvar, hvad angår brugen af publikationen af indsendte fotos, og deltageren er eneansvarlig for at løse evt. tvister med tredjeparter, der er relateret til de fotos, de har indsendt, for egen regning. Deltageren accepterer at holde Sony, dets datterselskaber, direktører, medarbejdere og agenter skadesløs fra og mod alle krav, skader, tab, omkostninger eller udgifter, der på nogen måde måtte opstå i forbindelse med vedkommendes deltagelse i Konkurrencen, herunder Sonys brug af indsendte fotos og deltagerens accept eller brug af præmierne.

21. Sony giver ingen oplysninger eller garantierklæringer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, hvad angår denne Konkurrence eller præmierne, bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser. Sony er ikke ansvarlig for nogen tekniske fejl eller fejl på Instagram-platformen, som kan forhindre en deltager i at deltage i Konkurrencen eller i at modtage eller sende direkte meddelelser. Sony forsøger ikke at frasige sig ansvar for død eller personlig skade, der måtte opstå som følge af egen uagtsomhed.

22. Deltagernes personlige oplysninger behandles i henhold til Sonys politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelige på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html, og bruges kun i forbindelse med administration og omtale af Konkurrencen, herunder til kommunikation i forbindelse med Konkurrencen, administration af indsendelser, afsendelse af præmier, visning af de vindende indsendelser, markedsføring og promoveringsaktiviteter af Sony og dertilhørende formål. Ved at deltage i Konkurrencen accepterer du, at dit navn, din alder, dit land og dine kameraoplysninger kan blive publiceret sammen med dit indsendte foto.

23. Alle personlige oplysninger, som angives af deltagerne, destrueres eller slettes, når Konkurrencen er slut, med undtagelse af de præmievinderne og deltagere, hvis fotos bruges.

24. Mangel på håndhævelse af nogen af disse regler og vilkår af Sony udgør ikke et afkald af den pågældende bestemmelse.

25. Medmindre lokal lovgivning i deltagerens bopælsland angiver andet, er Konkurrencen, herunder indsendelseskravene og disse vilkår og betingelser, underlagt engelsk lov og enhver tvist er underlagt beføjelserne for domstolene i England og Wales.