Landskabskonkurrence med α Universe

Albert Dros

Landskaber med enestående opløsning og dynamisk frekvensområde

Uanset om du bruger et APS-C eller et fuldformatskamera tilbyder Sony α-serien en fantastisk opløsning, flotte overgange og en enestående ydeevne ved høje ISO-indstillinger.

BIONZ™ processoren i dit α-kamera kan indfange teksturer og detaljer nøjagtigt og dermed gengive dine landskaber på en strålende og levende måde.

Deltag i denne Konkurrence ved at dele dine fotos via Instagram. Deltagelse i Konkurrencen gælder for fotos, der er slået op på Instagram mellem d. 1. november 2019 og d. 15. december 2019.

Det vindende foto udvælges af et panel af fotoeksperter, og vinderen modtager et Sony G Master-objektiv!

De indsendte fotos bedømmes ud fra kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning, og vinderne annonceres på α Universe og sociale medier.

Vilkår og betingelser:

ER IKKE KØBSBETINGET

1. Arrangøren af Landskabsfotokonkurrencen på Instagram med Sony α Universe ("Konkurrencen") er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien ("Sony"). Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af eller tilknyttet til Instagram. Instagram er hermed fuldstændigt friholdt for alt ansvar for alle deltagere i denne Konkurrence.

2. Konkurrencen er åben for personer over 18 år, som har en personlig Instagram-konto og er bosat i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Nederlandene, Schweiz, Polen, Norge, Østrig, Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Rumænien, Estland, Litauen, Letland, Ungarn, Bulgarien, Irland, Tjekkiet, Slovakiet eller Tyrkiet ("De kvalificerede lande"). Medarbejdere i virksomheder i Sony-koncernen og deres familiemedlemmer må ikke deltage.

3. Konkurrencen starter d. 1. november 2019 og slutter til midnat d. 15. december 2019 ("Konkurrenceperioden")

4. For at deltage i konkurrencen skal du fuldføre følgende trin:

Trin 1: Følg Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu.

Trin 2: Upload et foto, du selv har taget med et kamera i Sony α-serien, til din Instagram-konto, og tilføj følgende hashtag, afhængigt af dit bopælsland:

Liste over gyldige landehashtags:

Tyskland: #AlphaLandscapeDE
Storbritannien: #AlphaLandscapeUK
Frankrig: #AlphaLandscapeFR
Italien: #AlphaLandscapeIT
Spanien #AlphaLandscapeES
Nederlandene: #AlphaLandscapeNL
Schweiz: #AlphaLandscapeCH
Polen: #AlphaLandscapePL
Norge: #AlphaLandscapeNO
Østrig: #AlphaLandscapeAT
Sverige: #AlphaLandscapeSE
Belgien: #AlphaLandscapeBE
Danmark: #AlphaLandscapeDK
Finland: #AlphaLandscapeFI
Grækenland: #AlphaLandscapeGR
Rumænien: #AlphaLandscapeRO
Estland: #AlphaLandscapeEE
Litauen: #AlphaLandscapeLT
Letland: #AlphaLandscapeLV
Ungarn: #AlphaLandscapeHU
Bulgarien: #AlphaLandscapeBG
Irland: #AlphaLandscapeIE
Tjekkiet: #AlphaLandscapeCZ
Slovakiet: #AlphaLandscapeSK
Tyrkiet: #AlphaLandscapeTR

5. Indsendte fotos skal være taget med et kamera i Sony α-serien. Din Instagram-konto skal være indstillet til at være offentlig, før du kan deltage i Konkurrencen. Når du har slået dit foto op, skal fotoet forblive på din Instagram-konto, indtil Konkurrenceperioden er slut, som angivet i afsnit 3 ovenfor, ellers anerkendes din deltagelse muligvis ikke.

6. Ved at indsende fotos i henhold til afsnit 4 ovenfor og ved at deltage i Konkurrencen anses deltagerne for at have accepteret og være bundet af Konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser. Yderligere instruktioner til deltagelse, som angives af Sony og slås op på dette websted eller Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu, udgør en del af Konkurrencereglerne.

7. I henhold til afsnit 9 nedenfor skal fotoene være landskabsfotografier, hvor der gøres brug af funktionerne i Sony α-kameraet. Der er ingen begrænsning på antallet af fotos, du kan uploade for at deltage, men hvert foto skal være unikt og overholde disse vilkår og betingelser.

8. Fotos, der ændres ved hjælp af billedredigeringssoftware eller tilsvarende programmer, accepteres. Deltageren garanterer, at fotoforbedringen er udført ved hjælp af lovligt erhvervet software.

9. Deltagerne må ikke tagge eller indsende ærekrænkende, injurierende, frastødende, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt materiale (både hvad angår fotos og tilknyttede kommentarer/tags) eller materiale, der kan udgøre eller opfordre til en adfærd, som ville blive anset for at være en kriminel handling eller medføre erstatningsansvar, eller på anden måde overtræde love eller Instagrams vilkår for anvendelse. Deltagerne må ikke indsende fotos, der indeholder vandmærker, fotokredit eller tredjepartsvaremærker.

10. Sony gennemser alle kvalificerede fotos, som indsendes via Instagram i Konkurrenceperioden, og fotoene bedømmes udelukkende efter Sonys eget skøn i henhold til kreativitet, originalitet og visuel/emotionel indvirkning. Favoritfotoene udvælges af Sony på baggrund af de foregående kriterier, og den endelige beslutning om de vindende fotos bestemmes af en uafhængig dommer, hvis beslutning er endelig og bindende.

11. Den deltager, hvis foto er blevet valgt som vinder, kontaktes via Instagram Direct af Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu Instagram og skal indsende EXIF-dataene, der er relateret til det valgte foto, for at kunne påvise overholdelse af kravene for deltagelse. Sony følger efterfølgende op med en potentiel vinder via e-mail med instruktioner om, hvordan vedkommende indløser præmien. Hvis den potentielle vinder ikke reagerer eller ikke overholder instruktionerne i den første Instagram Direct-meddelelse inden for fem (5) dage, eller hvis dataene afslører, at fotoet ikke overholder disse vilkår og betingelser, er deltageren ikke berettiget til at modtage præmien, og der vælges en alternativ vinder. Der kontaktes maksimalt tre (3) alternative vindere.

12. Der vælges ét foto som vinder, og vinderen kan vælge et Sony G Master-objektiv fra nedenstående liste:

FE 24mm f/1.4 G Master (til en værdi af ca. €1.619/£1.449)
FE 16-35mm f/2.8 G Master (til en værdi af ca. €2.569/£2.300)

13. Det er ikke muligt at få kontanter eller kredit i stedet. Præmierne kan ikke ombyttes eller videregives. Hvis præmien af en eller anden årsag bliver utilgængelig, forbeholder Sony sig ret til at levere en erstatningspræmie af tilsvarende værdi.

14. Vinderen er helt og aldeles eneansvarlig for eventuelt personligt skatteansvar, som måtte være forbundet med at modtage præmierne, og ved at acceptere præmien accepterer vinderne at friholde Sony fra et sådant ansvar.

15. Vinderen kontaktes via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu i starten af januar 2020, og præmien sendes i midten af februar 2020 uden yderligere omkostninger for vinderen. Præmierne leveres kun til adresser i de Kvalificerede lande, som er angivet i afsnit 2 ovenfor.

16. Accept af præmierne udgør vinderens samtykke til, at vinderens navn, billede og/eller lighed må bruges af Sony i forbindelse med reklamer, kampagner eller marketing uden yderligere kompensation, med undtagelse af hvor det er forbudt ved lov. Udover annoncering af vindere accepteres der ingen henvendelser vedrørende indsendte fotos, deltagere og udvælgelse af vindere.

17. Ved at indsende fotos i Konkurrencen garanterer deltageren, (1) at fotoene fuldt ud overholder konkurrencereglerne og disse vilkår og betingelser; (2) at fotoene oprindeligt er taget af deltageren ved hjælp af et kamera i Sony α-serien; (3) at deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsret) til fotoene; (4) at fotoene ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder (herunder pr-rettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tilsvarende rettigheder for en person), og at der er indhentet tilladelse til at bruge et foto af en person, som er afbildet på det indsendte foto. Deltageren anerkender, at indsendelse af fotos fra tredjepartskilder (herunder f.eks. andre websteder eller en blog) er forbudt, og at brug af sådanne fotos uden tilladelse kan udgøre krænkelse af ophavsret.

18. Indsendte fotos kan blive ekskluderet, eller præmierne kan blive annulleret, hvis Sony med rimelighed kan fastslå, at der er sket en krænkelse af indsendelseskravene, disse vilkår og betingelser eller offentlig orden og moral.

19. Deltageren tildeler Sony en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, gratis licens til at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, publicere, gengive, fremvise, distribuere eller på anden måde bruge de indsendte fotos i et hvilket som helst onlinemedie i Europa i perioden efter indsendelse af fotos i Konkurrencen frem til d. 15. december 2021 (herunder ret til at underlicensere til andre virksomheder i Sony-koncernen). Deltageren anerkender og accepterer i særdeleshed, at indsendte fotos kan blive publiceret på Sony-koncernens websteder og sociale medier, og at Sony må redigere eller ændre fotoene (f.eks. beskære eller tilføje billeder, musik eller lydeffekter). Enhver anden brug af fotoene er underlagt yderligere aftale med deltageren. Deltageren garanterer, at vedkommende har de nødvendige rettigheder til at tildele licensen, som er angivet i denne bestemmelse. Deltageren accepterer at frasige alle ideelle rettigheder i forbindelse med brugen af de indsendte fotos.

20. Sony accepterer intet ansvar, hvad angår brugen af publikationer af indsendte fotos, og deltagerne har alene ansvaret for at løse eventuelle tvister med tredjeparter, der er relateret til de fotos, de har indsendt, for egen regning. Deltagerne accepterer at friholde og skadesløsholde Sony, Sonys associerede virksomheder, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod eventuelle krav, skader, tab, omkostninger og udgifter af enhver art, der måtte opstå som følge af hans/hendes deltagelse i Konkurrencen, herunder Sonys brug af de indsendte fotos, og deltagernes accept eller brug af præmierne.

21. Sony giver ingen oplysninger og garantierklæringer, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende denne Konkurrence eller præmierne, andet end hvad der er udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser. Sony er ikke ansvarlig for nogen tekniske fejl eller fejl på Instagram-platformen, som kan forhindre en deltager i at deltage i Konkurrencen eller i at modtage eller sende direkte meddelelser. Sony forsøger ikke at frasige sig ansvaret for eventuelle dødsfald eller personskade som følge af sin egen uagtsomhed.

22. Deltagernes personlige oplysninger behandles i henhold til Sonys politik til beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html, og bruges kun med henblik på administration og pr i forbindelse med Konkurrencen, herunder til kommunikation vedr. Konkurrencen, administration af indsendte fotos, afsendelse af præmier, fremvisning af vindende fotos, Sony-marketing og reklameaktiviteter samt til formål knyttet til disse aktiviteter. Ved at deltage i Konkurrencen accepterer du, at dit navn, din alder, dit land og dine kameraoplysninger publiceres sammen med dit indsendte foto.

23. Alle personlige oplysninger, som deltagerne angiver, destrueres eller slettes, når Konkurrencen er slut, med undtagelse af præmievinderne og de deltagere, hvis fotos bruges.

24. Selvom Sony ikke formår at håndhæve disse regler eller vilkår, udgør det ikke frafald af disse bestemmelser.

25. Medmindre lokal lovgivning i deltagerens bopælsland angiver andet, er Konkurrencen, herunder indsendelseskravene og disse vilkår og betingelser, reguleret af engelsk lov, og enhver tvist er underlagt retssystemet i England og Wales.